Vuosikokouksen 2007 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 16.11.2007

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2007


AIKA   29. syyskuuta kello 14.15 - 14.56

PAIKKA  Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö
     Uusikatu 2
     
LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Jarmo Piippo, sihteeri
     13 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 14.15.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Jarmo Piippo sekä pöytäkirjantarkistajiksi Sirpa Pöyhönen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1), sekä lisäksi kutsussa oli mainittu, että kokoukseen sisältyy päättäminen hallituksen ehdottamista muutoksista yhdistyksen sääntöihin. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2006-2007 tilinpäätös ja kirjanpito esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2006-2007 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Jarmo Piippo esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2007 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin uusi hallitus paikalla olevista ja etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä (liite 7). Puheenjohtajan valinnan yhteydessä pidettiin 15 minuutin keskustelutauko uuden puheenjohtajan löytämiseksi, mutta koska uusia ehdokkaita ei saatu, Anu Seilonen ilmoitti olevansa käytettävissä, ja hänet valittiin tehtävään.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Anu Seilonen esitti hallituksen ehdottamat muutokset yhdistyksen sääntöihin perusteluineen. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56.

Anu Seilonen Jarmo Piippo
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Sirpa Pöyhönen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Tapio Koivuniemi, Petteri Valli, Petri Ruokolainen, Ari Typpö, Seppo Typpö, Kimmo Kannala, Lasse Niska, Ismo Keskikukko, Veli-Matti Niska, Sirpa Pöyhönen, Tuomo Mämmelä, Kalle Laurinaho, Anu Seilonen, Jarmo Piippo, sekä klo 14:32 saapunut Pekka Nissinen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          20.9.2007


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 29. syyskuuta kello 14 alkaen. Tilaisuus
on ilmainen ja avoinna kaikille. Paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia,
pikkupurtavaa ja leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan
mukaisesti.

Muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin kuuluvat mm. seuraavat muutokset
yhdistyksen sääntöihin: tarkoituksen ja toiminnan ajantasaistaminen,
jäseneksi hyväksymisen ehtojen muutos, hallituksen varajäsenten määrän
muuttaminen ehdolliseksi sekä tarkennukset kokousten koollekutsumiseen
ja niiden pitämisen aikarajaan. Muutosten tarkoituksena on helpottaa
yhdistyksen ylläpitoa jatkossa, jos aktiivisten jäsenten määrä laskee,
mutta yhdistys halutaan kuitenkin pitää toiminnassa.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.30 alkaen, tarjolla myös
muuta ohjelmaa. Paikalla ovat ainakin Pegasos 1 ja 2 -tietokoneet, Amiga
1200 -koneita sekä kolme videotykkiä. Luvassa on pelikilpailuja sekä
halukkaille MorphOS-käyttöjärjestelmän esittelyä. Demojakin saattaa
kankaalla pyörähtää, ja toki paikalla oleviin laitteisiin ja koneisiin
saa tutustua vapaamuotoisestikin.

Kokous on Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikössä
osoitteessa Uusikatu 2 (myös Isokatu 1, riippuen kummasta suunnasta paikkaa
lähestyy). Oulun seudun karttapalvelusta http://kartta.ouka.fi voi hakea
kokouspaikan sijaintia osoitteella. Tarkemmat saapumisohjeet kokouspaikalle
päivitetään yhdistyksen kotisivuille osoitteeseen http://saku.amigafin.org.
Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Sähköpostitse
lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2006-2007
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2006-2007

Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin. Saku-lehden numero 50 ei ilmestynyt odotetusti vuoden 2006 lopussa, vaan on edelleen telakalla.

Kotisivuilta vielä puuttuvat hallituksen kokousmuistiot vuodesta 2003 alkaen saatiin tehtyä ja lisättyä kotisivuille.

Saku-tapahtuman yhä puuttuessa yhdistys järjesti kolme pienempää tapahtumaa: Pikkujoulut 2006 marraskuussa (23 kävijää) sekä pelitapahtumat Winter Games 2007 maaliskuussa (12 + 5 kävijää) ja Summer Games 2007 kesäkuussa (17 kävijää).

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on puolittunut edelliskaudesta, mutta yhdistyksen rahatilanne on edelleen erinomainen. Kauden tilinpäätös oli n. 80 euroa ylijäämäinen.

Vuosikokous 2007 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2006-30.6.2007. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Tampereella 23.9.2007

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2007-2008
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007-2008

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Saku-lehden viimeinen toistaiseksi viimeinen numero 50 pyritään saamaan julkaistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Lehden ilmestyminen jatkossa on avoin.

Kotisivuilta puuttuvat vuosikokousmuistiot ja tapahtumien valokuvaraportit pyritään saamaan päivitettyä sivuille vuoden 2007 loppuun mennessä.

Tavoitteena on aktivoida niinsanotut "nukkuvat jäsenet", jotta noin 40 jäseneen viime kaudesta puolittunut jäsenmäärä saataisiin säilytettyä ja mieluummin vähän kasvatettua, mikäli yhdistyksen toimintaa halutaan jatkaa kauden 2007-2008 jälkeen. Tällä hetkellä rahallinen tilanne on erinomainen ja riittää nykytilanteessa rahallisten toimintaedellytysten turvaamiseen vielä vuosiksi eteenpäin.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa aktiivisten jäsentensä osalta lähes samanlaisena kahden jäsenen jäädessä pois. Puheenjohtaja haluaa pudottautua rivijäseneksi, mutta aikoo kuitenkin jatkaa lakisääteisten hallinnollisten tehtävien hoitoa.

Yhdistyksen monivuotinen tavoite järjestää Saku-tapahtuma ei näytä enää realistiselta. Yhdistys pyrkii sen sijaan tukemaan pienempiä tapahtumia useilla paikkakunnilla. Tästä osoituksena ovat edellisen kauden pikkujoulut ja pelitapahtumat, joista jälkimmäinen järjestettiin Oulun lisäksi myös pääkaupunkiseudulla. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2008.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2007-2008
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2006-2007

Yhdistyksen tilillä on ennen vuosikokousta 1563 euroa 12 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat arviolta alle 50 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on puoliintunut viime kaudesta noin 40 maksaneeseen jäseneen. Edelliskaudella jäsenmaksuja tuli vain 10 jäseneltä, ja onkin havaittu, että samat jäsenet maksavat maksunsa säännöllisesti. Aktiivisten jäsenten määrää täytyisi pystyä nostamaan, mikäli yhdistyksen rahalliset toimintaedellytykset halutaan säilyttää pidempään.

Jäsenmäärän pysyessä samana tiedossa olisi noin 100 euron tulot. Nykyiset varatkin riittävät yhdistyksen rahallisten toimintaedellytysten turvaamiseen vielä vuosiksi ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Liite 7 - Yhdistyksen hallitus 2007-2008

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: