Kevätkokous 1997
hakemistoon

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kevätkokous järjestettiin tiedekeskus Heurekassa, Vantaan Tikkurilassa 25. toukokuuta 1997. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä ja siellä tuotiin esille useita tärkeitä asioita, kuten Sakun uskottavuus ja aktiivisuus. Aktiivisuutta kaivataan kaikkien taholta lisää. Itse kullakin meistä on varmasti tietoa tai laitteistoa, josta voisi kirjoittaa Sakuun.

Kevätkokouksessa oli nähtävillä Broadline Oy:n toimittama Amiga 1200:n Infinitiv-torni. Lisäksi saatavana oli erilaisia tuotehinnastoja, tietoa PowerPC-korteista sekä itsensä Amiga Internationalin presidentin Petro Tyschtschenkon Sakulle lähettämä faksi, jossa hän kiitteli Sakua ja sanoi, että olisi itsekin saattanut tulla kokouksessa käymään, jos olisi tiennyt siitä aiemmin. Tiedä sitten, miten tosissaan Petro oli lausunnossaan.

Sakun linjaus ja julkaisukynnys otettiin puheeksi. Amiga-lehteen kirjoitetaan vain ja ainoastaan Amiga-artikkeleita, emmekä hoputa ihmisiä esimerkiksi ostamaan PC:tä. Lehteen saa kuka tahansa kirjoittaa mitä tahansa, mutta kaikkea ei ole pakko julkaista.

Uskottavuus koki syksyllä 1996 kovan kolauksen. Sakut jäivät ilmestymättä ja koko organisaatio poti täydellistä hiljaiseloa. Nyt luottamusta pyritään saamaan takaisin muunmuassa uusituilla kotisivuilla (http://batman.jytol.fi/~saku/) ja lehden julkaisupäivien noudattamisella. Saku ei ole kuollut, vaikka siltä välillä vaikuttikin. Amigan uuden omistajan myötä meillä kaikilla on uutta uskoa tulevaisuuteen. Näytetään uskomme ja tehdään jotain asioiden eteen. Saku on hyvä media kertoa kaikesta uudesta!

Tavoitteissa kannattaa olla realistinen. Sakun resurssit eivät riitä mahdottomiin. Tehdään sitä, mitä kunnolla osaamme ja mihin voimavaramme riittävät. Julkaistaan lehti ajallaan ja tehdään siitä mielenkiintoinen. Mikäli aikamme ei riitä uuden Sakun HTML-version tekemiseen, niin tyydymme kunnolla tehtyyn normaali-Sakuun.

Syksyn vuosikokouksen yhteyteen kaavailimme Saku '97 -tapahtumaa. Tapahtumaan suunniteltiin ainakin helppinurkkaa, jossa saa apua Amiga-ongelmiin, uusien Amiga-laitteistojen ja ohjelmien esittelyä parin-kolmen jälleenmyyjän voimin, renderointi/kuvankäsittelynäytöksiä sekä uuden Sakun julkaisua. Kaikki halukkaat saavat paikan päältä uuden Sakun mukaansa sekä voivat tutustua Sakun kotisivuihin tapahtumapaikalla. Lisäksi järjestäisimme päivän mittaan kilpailuja, joissa olisi palkintona kaikenlaista pientä Amiga-aiheista tavaraa. Saku '97 on kuitenkin toistaseksi vain idea-asteella.

Lopuksi arvoimme perinteiseen tapaan kokoukseen osallistuneiden kesken yllätyslahjan, upouuden Wizard-hiiren. Tällä kertaa arpa osui Marko Rainan kohdalle. Kiitos Broadline Oy:n Seppo Virtaselle lahjalahjoituksesta ja onnea voittajalle!

Toivotamme kaikki, myös vasta jäsenyyttään harkitsevat, tervetulleiksi seuraavaan kokoukseen! Lisätietoja lähempänä syksyä.

Janne Pikkarainen, Janne Sirén


Kokouskutsu

Suomen Amiga-käyttäjät ry. Kokouskutsu 11.05.1997 1/1997

Kutsumme Teidät yhdistyksemme yhdistettyyn vuosi- ja kevätkokoukseen Vantaan Tikkurilassa sijaitsevaan tiedekeskus Heurekaan, johon on varattu ryhmätyötilat käyttöömme lauantaina 24. toukokokuuta. Heurekan sijainti selviää HPY:n puhelinluettelon karttasivulta 46 ruudusta 57/86. Paikka on sama kuin yhdistyksen aikaisemmilla kokouksilla.

Kokous alkaa kello 13.00 ja etenee seuraavan esityslistan mukaisesti. Kokouskäynnin yhteydessä voi halutessaan tutustua tiedekeskuksen näyttelyihin alennushintaan (20 mk). Kokoustiloihin pääsee ilmaiseksi.

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan toimikausi on 1.10 - 30.9.
 10. Keskustelua yhdistyksen uskottavuudesta ja jatkosuunnitelmista.
 11. Esittelyssä ja kommentoitavana yhdistyksen uudet kotisivut (http://www.ic.jytol.fi/~saku/).
 12. Muut esille tulevat asiat.
 13. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen jäsenmaksun vuodelle 1997 voi maksaa paikanpäällä käteisenä - maksun suuruudeksi on ehdotettu 50 markkaa. Lisätietoja kokouksesta voit pyytää puheenjohtajalta Tomi Jaskarilta (tomi.jaskari@helsinki.fi), puh. (09) 274 1825, tai sihteeriltä Veli-Matti Vuorensyrjältä (wedge@sci.fi), puh. (09) 874 3554.

Tomi Jaskari Veli-Matti Vuorensyrjä
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja

Osallistujat

Janne Sirén, Janne Pikkarainen, Tapani Tanskanen, Markus Lehtinen, Simo Koivukoski, Oskari Raunio, Tomi Jaskari, Jarmo Salminen, Eero Hänninen, Marko Raina ja Kari Ahonniska.

Kokouksen avaaminen ja toimihenkilöiden nimeäminen

Kokous avattiin kello 13.10 tiedekeskus Heurekan ryhmätyötiloissa Vantaalla 24.5.1997. Kokouskutsut oli lähetetty jäsenille postitse, lisäksi kokouksesta oli tiedotettu uutisryhmissä, purkeissa ja yhdistyksen kotisivuilla.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Jaskari, sihteeriksi Janne Sirén, pöytäkirjantarkistajiksi Marko Raina ja Kari Ahonniska. Ääntenlaskijoita ei kokouksen pienuuden vuoksi valittu.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin sekä hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouskutsun esityslistan kohdat 5-13.

Toimintakertomus, talousarvio ja jäsenmaksu

Yhdistyksen sihteerin poissaollessa tilinpäätöstä, vuosikertomusta ja tilintarkastajien lausuntoa ei voida esittää eikä myöskään vahvistaa. Näin ollen tilinpäätös päätettiin esittää myöhemmin. Todettiin myös, ettei reaalista mahdollisuutta EU-tukeen tai muihin ulkopuolisiin rahasampoihin taida olla. Vuonna 1996 Saku ilmestyi syksyyn asti säännöllisesti viisi kertaa.

Menot:
Tulot:

Jäsemaksuksi vuodelle 1997 vahvistettiin 50 markkaa. Samoin tilausmaksun suuruudeksi vahvistettiin 50 markkaa. Tilaus jatkuu joustavasti aina muutaman numeron seuraavalle vuodelle, vaikka uutta tilausta ei olisi vielä maksettu.

Entinen hallitus jatkaa, koska vastuuvapautta ei myönnetty. Hyväksyttiin hallitukselle suositus kokoontua pari viikkoa ennen jokaisen Sakun ilmestymistä. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valinta, sekä hallituksen vaali päätettiin siirtää syyskokoukseen.

Keskustelua yhdistyksen uskottavuudesta ja jatkosuunnitelmista

Yhdistyksen uskottavuudesta ja jatkosuunnitelmista keskusteltiin vilkkaasti. Todettiin Sakun ilmestyminen säännöllisesti, ennalta ilmoitettuina päivämäärinä tärkeäksi yhdistyksen ja lehden uskottavuudelle. Kokouksessa esitettiin myös toivomus nostaa materiaalin julkaisukynnystä ja valiteltiin muutamissa viime numeroissa esiintyneitä Amiga-vastaisia artikkeleita. Muistutettiin Sakun olevan Amiga-, ei PC-lehti.

Todettiin myös yhdistyksen tarvitsevan uutta potkua ja innostusta. Ihmiset pitäisi saada liikkeelle, esimerkiksi kehittämällä vuosikokouksen yhteyteen porkkanoita. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta auttaa ja olla paremmin yhteydessä Amiga-yrityksiin.

Esittelyssä ja kommentoitavana yhdistyksen uudet kotisivut

Esiteltiin yhdistyksen uusittuja kotisivuja, joiden tarkoituksena on parantaa yhdistyksen julkisuuskuvaa tarjoamalla reaaliaikaisemman ja vakaamman yhteyskanavan. Kotisivu-uudistuksesta on vastannut Janne Sirén, apunaan Janne Pikkarainen ja Jari Karjalainen, jotka ovat tehneet kotisivuille ohjelmaesittelyitä ja Amiga-vinkkejä. Kotisivut ovat osoitteessa http://batman.jytol.fi/~saku/.

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin mm. yhdistyksen logosta, asiasta joka on ollut pöydällä jo pitkään. Yksi mahdollisuus olisi käyttää Jari Jokivuoren Sakun kanteen aikoinaan piirtämää atleettisammakkoa, ehkäpä vihreän sijaan sinisellä. Mietittiin myös mahdollisuutta järjestää vuosikokouksen yhteyteen Saku 97 -tapahtuma, jossa olisi kokouksen lisäksi Amiga-yrityksiä esittelemässä tuotteita, ensiapunurkka Amiga-ongelmien ratkomiseen, kilpailuja, jne.

Huomautettiin tilinhoitomaksujen olevan merkittävä menoerä, jota itse kukin voi vähentää käyttämällä viitenumeroita jäsenmaksuja maksaessaan. Lopuksi arvottiin Broadline Oy:n lahjoittama Wizard-hiiri kokoukseen osallistuneiden kesken. Onnettarena toimi Tomi Jaskari ja hiiren voitti Marko Raina.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 14.40.

Tomi Jaskari Janne Sirén
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kari Ahonniska Marko Raina
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja