Hallituksen kokous 2/1999
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA
HALLITUS 1998-1999                      
                                 6.3.1999

HALLITUKSEN KOKOUS 2/99


AIKA      21. helmikuuta kello 13.30 - 18.45

PAIKKA     Helsingin Kivikko, Tomi Jaskarin koti

LÄSNÄ      Janne Sirén, puheenjohtaja
        Tomi Jaskari, sihteeri
        Timo Kemppaala
        Ari Latvaniemi
        Tapani Tanskanen

1

Petro Tyschtschenko ei ole vielä vastannut Saku 99 -kutsuun

Amiga Internationalin toimitusjohtajalle Petro Tyschtschenkolle lähetettiin kutsu Saku 99 -tapahtumaan tammikuussa. Kutsussa oli mainittu tapahtuman alustava päivämäärä, joka valitettavasti julkaistiin Amiga Internationalin kotisivuilla. Pyysimme päivämäärän poistamista, koska se voi vielä muuttua. Vastaisuudessa on tehtävä kutsuvieraille ja muille yhteistyötahoille tarkemmin selväksi, milloin tapahtumapäivämäärästä sopii julkisesti puhua.

Petro Tyschtschenko ei vielä ole vastannut kutsuun. Kokous päätti, että Janne Sirén lähettää uuden kutsufaksin, koska tapahtumapäivä täytyy pian lyödä lukkoon.

2

Kotisivu-uudistus edistyy

Janne Sirén on edistynyt Suomen Amiga-käyttäjät ry:n uuden kotisivuston tuotanto-ohjelmiston sekä uuden ulkoasun suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemassaolevat kotisivuthan ovat paikoin hieman aikaansa jäljessä ja ylläpito on tapahtunut hankalasti, puuttellisin työkaluin käsin. Janne esitteli hallitukselle kotisivu-uudistuksen valmistuneita osia.

Korjauksen alla on visuaalisen ilmeen lisäksi myös sisältö: jäsenmaksuohje, päivän namupalat, linkkiluettelot, ulkomaanosasto ja valokuvaraportit saavat uutta sisältöä ja käytettävyyttä. Muutamat vanhat palvelut, kuten uutiset, kolumnit ja Suomen Amiga-gurut asetetaan uudelleenarviointiin, jotta voitaisiin paremmin tarjota uskottavia palveluita olemassaolevilla resursseilla. Uutena ideana sivuille ehdotettiin kokouksessa Amigan Internet-ohjelmistojen listaa.

Teknisellä puolella todettiin Tomi Jaskarin huomioineen, että Jyväskylän teknillisen oppilaitoksen HTTP-palvelimella, jossa yhdistyksen kotisivut järjestelmän ylläpidon luvalla sijaitsevat, käy hakemistossamme sopivasti HTTP-pyyntöjä. Sivumme eivät ole statistiikassa aivan kärkipäässä kuormittamassa yhteysresursseja, mutta ovat silti ahkerasti käytössä. Toisena teknodetaljina Janne kertoi löytäneensä IBrowse-selaimesta pahan puutteen: taulukkojen leveysmääre ei toimi. Yhteensopivan HTML-formaatin löytäminen on onnistunut jotakuinkin hyvin, mutta vaatinut runsaasti tutkimustyötä. IBrowsesta on onneksi tulossa kakkosversio, jossa puute on toivottavasti korjattu. AWeb ja Voyager toimivat tältä osin hyvin.

Päivän namupaloista keskusteltiin pitkään ja hartaasti, sillä ne ovat olleet yksi kotisivujen ehdottomista kohokohdista ja niiden paluuta on toivottu niin jäsenkunnan kuin hallituksenkin keskuudessa. Päätoteamus oli, ettei namupalojen tarvitse olla yhtä painavia kuin Simo Koivukosken ahkeroinnin tulokset olivat. Muutaman rivinkin kuvaus riittää herättämään mielenkiinnon ja kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Päivitystiheyttäkin voitaisiin tarkistaa, mikäli namupalat päätetään palauttaa ruutuun.

3

Tilien selvittäminen ja muut raha-asiat

Toni Miettisen käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin poistetaan tarpeettomana. Jatkossa tämän pöytäkirjan pohjalta käyttöoikeus on Tomi Jaskarilla ja Veli-Matti Vuorensyrjällä. Tomi Jaskari valtuutettiin hoitamaan muutostyö pankin kanssa.

Tomi kertoi hallitukselle miten tilintarkastus etenee: Ensin yhdistyksen hallitus hyväksyy tarvittavat asiakirjat eli tilinpäätöksen, tasekirjan, pöytäkirjat, tomintakertomuksen sekä tositteet ja laskut. Nämä tositteet toimitetaan tilintarkastajalle tai hänen varamiehelleen. Tilintarkastaja käy tilit läpi ja antaa niistä lausunnon jäsenistölle. Tilintarkastuslausunto esitetään vuosikokoukselle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja lausunnon pohjalta myönnetään vastuuvapaus vanhalle hallitukselle.

Hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä tulee tilikauden 1.7.1997 - 31.6.1998 asiakirjat olla ehdottomasti valmiit. Urakka lankeaa edelleen Tomi Jaskarille. Mainitun tilikauden tilintarkastuslausunto olisi tullut esittää jo edellisessä vuosikokouksessa, mutta kadonnut tiliote viivästi asiaa. Hallitus tekee parhaansa, että seuraavassa vuosikokouksessa edellisen ja nykyisen tilikauden tilit on tarkastettu ja vastuuvapaus voidaan myöntää sekä 1997-1998 että 1998-1999 hallituksille.

Todettiin, että aikaisemmilta vuosilta kirjanpito on vuosikokouksissa hyväksytty ja aikaisempien toimintavuosien hallituksille on myönnetty asianmukaisesti vastuuvapaus. Tämä on oleellista, kun yhdistys käsittelee entistä suurempia rahasummia tapahtumatoiminnan kasvaessa. Hallitus kävi yhdistyksen tilit vuoden 1994 lopusta vuoden 1998 alkupuoliskolle kokouksessaan 3/1998, eikä löytänyt huomauttamista. Tältä osin yhdistyksen asiat ovat kunnossa.

Yhdistyksen rahavarat ovat tällä hetkellä noin 4400 markkaa tilillä ja pikkujoulujen tuotto sekä kokouksessa Tapani Tanskasen maksama jäsenmaksu, yhteensä 1100 markkaa, joka on vielä tilittämättä; yhteensä vajaa 6000 mk. Pikkujoulujen käteistuotto annettiin tapahtuman jälkeen Tomin huolehdittavaksi. Tomi pahoitteli tilityksen viivästymistä ja lupasi tilittää rahat yhdistykselle viimeistään 10. maaliskuuta.

Yhdistyksen käteisvarat ovat tyydyttävät ja niillä voidaan kattaa hyvin välittömät tarpeet, mutta sellaisenaan rahamme eivät vielä riitä Saku 99:n suunnitellussa laajuudessaan aiheuttamiin menoihin. Varainkeruuta yritetään tehostaa esimerkiksi seuraavin keinoin:

Keskusteluissa viitattiin Suvi Koivukosken tekemään yhdistyksemme myyntitoimintaa koskevaan veroselvitykseen, joka julkaistiin Saku-lehden numerossa #25, sekä Suvin tekemään lisäselvitykseen (liite 1).

4

Vallankäyttö ja vastuuhenkilöt

Päätettiin olemassa olevan käytännön selventämiseksi, että hallitus jakaa vastuuta ja sen mukana harkintavaltaa asiakohtaisesti. Hallituksen päätökset, tapahtumien ja projektien vastuunjako sekä vastuuhenkilöt kirjataan hallituksen kokousmuistioihin/pöytäkirjoihin ja ovat siten myös tarkistettavissa ja jäsenkunnan nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä pöytäkirjan valmistuttua.

Pääperiaatteena on aina jäsenten edun ajaminen yleisten pelisääntöjen ja lakien puitteissa. Vastuuhenkilöillä on täysi harkintavalta hallituksen asettamissa rajoissa, kunhan jäsenten etuja tai lakeja ei loukata. Hallituksen jäsenillä on lakiin perustuva vastuu: Laki yhdistyksistä, 39 § Vahingonkorvausvelvollisuus.

5

Yhdistyksen Amiga 2000 -koneiden kunnostus

Yhdistys omistaa kolme Amiga B2000 -tietokonetta, jotka ostettiin vuosia sitten halvalla tiedekeskus Heurekalta ja joita päivitettiin kevyesti. Hankinta on jälkeenpäin yhdistyksen uudelleenjärjestelyjen pyörteissä osoittautunut turhaksi, ja niinpä hallitus on päättänyt myydä koneet. Tämä havainto on johtanut myös entistä parempaan harkintaan rahankäytössä. On selvää, että yhdistyksen rahat hyödyttävät jäseniä paremmin esimerkiksi tapahtumatoiminnalla, johon koneiden myynnistä saadut rahat aiotaankin suunnata. Kaksi konetta myydään mahdollisimman pian; yksi koneista säästetään Saku 99 -tapahtumaan suunniteltua kilpailua varten ja myydään aikaisintaan tapahtuman jälkeen.

Kokouksessa hallitus ahkeroi koneiden kimpussa parin tunnin ajan: Emolevyt ja kotelot puhdistettiin, monitorit avattiin ja laitteiden sisältö sekä puutteet kirjattiin muistiin. Urakkaa jatketaan ulkoisten puitteiden hienosäädöllä, laitteiden testauksella ja kiintolevyjen tyhjentämisellä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Koneet ovat sisäisesti hyvässä ja ulkoisesti tyydyttävässä kunnossa. Näppäimistöt, hiiret ja näytöt ovat heikommassa jamassa, ja toimivien laitekokonaisuuksien valikoiminen myyntiin vaatii vielä työtä. Todettiin, että Amiga 2000 on edelleen hyvä rakennusalusta Amiga-työaseman rakentelusta kiinnostuneelle.

6

Hallitus palkitsi itsensä pitsalla

Ettei kokous olisi pelkkää työtä eikä lainkaan huvia, hallitus palkitsi itsensä lopuksi pitsalla, jonka pohjan ja täytteet oli Tomi Jaskari valmistellut. Tarjolla oli neljää eri juustoa, jauhelihaa, sipulia, oliiveja, herkkusieniä, tomaattiviipaleita sekä tietysti kokouksen ajan virvoitusjuomia, kääretorttua ja keksejä. Juusto herätti kommentteja: "suli pois", "hyvää triplaten", "vuori", "kuumaa". Ari Latvaniemi kertoi myös omasta pitsareseptistään, josta voisi ehkä muotoilla ruokavinkin Saku-lehteen.

Kuten aikaisemmissakin kokouksissa, hallitus on itse maksanut kokousvirvokkeet, joten yhdistyksen rahoja ei hallituksen huveihin kulutettu. Hallitus peräänkuuluttaa kuitenkin hauskanpidon meininkiä kaikkeen yhdistyksen toimintaan, sillä vaikka asiallisuus on mottomme, ei sen tarvitse sulkea pois sitä kuuluisaa pilkettä silmäkulmassa.

7

Muut esille tulleet asiat

Kiitos kokousjärjestelyistä Tomi Jaskarille ja Janne Sirénille, tarjoiluista Tomi Jaskarille, Ari Latvaniemelle, Janne Sirénille ja Tapani Tanskaselle, pöytäkirjan kirjoittamisesta Tomi Jaskarille ja Janne Sirénille sekä oikoluvusta Anu Seiloselle.

8

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 18.45.

Janne Sirén Tomi Jaskari
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

9

Pöytäkirjan tarkistus

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.

Ari Latvaniemi
pöytäkirjantarkistaja

10

Liitteet

Liite 1 - Lisäselvitys yhdistysverotukseen

Kävin verotoimistossa kyselemässä tarkemmin yleishyödyllisistä yhdistyksistä. Koska viimeksi keskustelin vain puhelimessa, niin ajattelin tällä kertaa piipahtaa paikan päällä saadakseni konkreettista brosyyriä käsiini.

Mitään uutta ja mullistavaa ei selvinnyt. Koska yhdistystoimintanne tilanne on jokseenkin (käsitykseni mukaan) jumiutunut byrokraattisiin asioihin ja näkemyksiin, niin ajattelin että olisi varmasti mukavaa tietää mitä tehdä seuraavaksi, jotta kuluneet tilikaudet saadaan ajan tasalle ja pöytä puhtaaksi.

Keskustelin kolmen virkailijan kanssa ja he kaikki olivat yksimielisiä siitä, että yhdistyksenne on yleishyödyllinen eli aatteellinen yhdistys. Eniten itse olen ihmetellyt sitä, ettei teitä ole verottaja muistanut veroilmoituksella ja siihen selvisi syykin: Alun perin rekisteröidessänne yhdistystä te ette ilmoittautuneet ennakkoperintäverovelvollisiksi. Yhdistyksenne ei siis ole verottajan rekisterissä. Koska olette selvästi aatteellinen yhdistys, eivät virkailijat edes nähneet mitään järkeä sinne ilmoittautumisessa.

On paljon yhdistyksiä, jotka ovat yleishyödyllisiä mutta jättävät kuitenkin veroilmoituksen verotoimistoon. Tämä vaatii virkailijalta aikaa tarkistaa veroilmoitus ja todeta vuosi vuoden jälkeen: ei verotettavaa tuloa. Koska hommia heillä varmasti riittää "todellisten" yhdistysten ja yritysten verotusasioissa, niin on turha heitä veroilmoituksellanne vaivata. Tämä tietysti vähentää kirjanpitäjännekin työtaakkaa.

Tässä lyhyesti yhdistyksenne seuraava toimenpide verotusasoiden suhteen: Tilikaudet kuntoon perustamisvuodesta lähtien, jossakin vaiheessa yhdistyksenne saattaa tulla ennakoperintäverovelvolliseksi ja verottajaa tietenkin kiinnostaa siinä vaiheessa, minkä suuruista yhdistystoimintanne on alun perin ollut ja te pystytte osoittamaan myös sen, ettei verotettavaa tuloa ole ollut aikaisemmin.

Tämänhetkinen tilanteenne ei siis vaadi minkäänlaista yhteydenottoa mihinkään byrokraattiseen suuntaan. Hoidatte vain tilikaudet kuntoon ja keskitytte muihin asioihin. Jos joskus tulee tilanne, että verottaja haluaisi yhdistyksenne tekevän veroilmoitukset menneistä vuosista, niin lyötte vain tilikaudenpäätökset veroilmoitusten väliin ja sillä selvä. Tämän vaikeampaa veroilmoituksen täyttäminen ei tule olemaan, vaikka sen joutuisi joskus tulevaisuudessa tekemään. Kaikista tärkein homma on kirjanpitäjällä, että hän huolehtii kirjauksista kaksinkertaisen kirjanpidon mukaan.

Miten yhdistystoimintanne sitten muuttuisi, jos se olisi ennakkoperintäverovelvollinen?

Esimerkki voisi olla sellainen, että te tekisitte joitakin kotiasennuksia ja saisitte siitä maksun yhdistyksellenne. Maksaja maksaa työstä verot eli ALVit, ja on ihka järkeen käypää, etteivät ALVit voi jäädä yhdistyksenne taskuun vaan verottaja (= valtio) haluaa ne itselleen.

Toinen esimerkki voisi olla sellainen, että yhdistyksenne toimii palkanmaksajana.

Kyselin myös pienoisista korvauksista hyvin tehdystä työstä. Tarkoitin lähinnä tarroja, pinssejä yms., ja niille viitattiin kinnasta elekielellä korostaen. Muutenkin virkailijat tekivät aika selväksi, ettei verottajaa kiinnosta pilkuttaa pikkujutuista.

En rupea enää tässä luettelemaan niitä asioita, joita voitte huoletta tehdä aatteellisen yhdistyksen nimissä. Ne ovat selvitettyinä edellisessä veroaiheisessa kirjoituksessani.

Yleensä ottaen virkailijat painottivat maalaisjärjen käyttöä. Jos on epäselvää, mikä on elinkeinotoimintaa ja mikä ei, niin on hyvä ajatella: saako joku toinen tästä toimeentulonsa?

Esim. jos yhdistyksenne myy useita kymmeniä kappaleita vuodessa kaupallisia tuotteita (CD-ROMeja ym.), joita voisi joku myydä omassa liikkeessään, niin silloin yhdistyksenne syö toisen elinkeinotoimintaa. Muutaman kappaleen myynnillä ei yhdistys varmasti vahingoita ketään.

Itse tuottamillanne CD-levyillä, videoilla yms. ette kilpaile kenenkään kanssa, joten nämä eivät kuulu edelliseen esimerkkiin. Muutenkin yhdistyksen jäsenille tapahtuva myynti ei ole missään muodossa verollista, vaikka ne olisivat kaupallisiakin tuotteita.

Yhdistyslaki eritoten on vaikeaselkoinen, vaikkei mikään laki ole sen yksiselitteisempi. Vaikka asiaa kysytään moneen otteeseen ja eri henkilöiltä, niin puhutaan aina tulkinnoista. Jos pystyisin, sanoisin, että nämä asiat ovat vuorenvarmasti näin, muttei siihen pysty minua viisaammatkaan. Laki on aina sellainen miten se tulkitaan.

Sain käsiini tuloverolaista kopioita ja urheiluseurojen arvonlisävero ja tulovero-brosyyrit. Verottaja vertasi toimintaanne urheiluseuran toimintaan. Toimitan näistä kopiot kirjanpitäjällenne.

Siispä terve maalaisjärki käyttöön ja eikun menoksi.

Terveisin,

Suvi Koivukoski