Toimitukselliset   Sivukartta
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY. PÖYTÄKIRJA
13.10.2002

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2002

AIKA 28. syyskuuta kello 14.14 - 14.52
PAIKKA Oulun keskusta, taloyhtiön kerhotila
Pakkahuoneenkatu 30, Oulu
LÄSNÄ Janne Sirén, puheenjohtaja
Jarmo Piippo, sihteeri
20 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1
Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 14.14.

2
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sirén, sihteeriksi Jarmo Piippo sekä pöytäkirjantarkistajiksi Sami Ylönen ja Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikausien 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 ja 1998-1999 tilinpäätökset, jotka on vuosikokouksen 2000 päätöksen mukaisesti laadittu yhdistyksen uusitun tilinhoitojärjestelmän edellyttämällä tavalla, ja jotka tilintarkastaja Janne Lardot on hyväksynyt, esitettiin monisteina kokouksen osanottajille. Myös täydellinen kirjanpito kyseiseltä ajalta oli nähtävänä kokouksessa.

Mainittiin nyt valmistuneita kausia seuraavien tilikausien kirjanpidon valmistelun ja tilinpäätösten laatimisen tulevan Jarmo Piipon hoidettavaksi.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen rahastonhoitajan lausunnon (liite 3).

6
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikausien 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 ja 1998-1999 tilinpäätökset vahvistettiin, ja yhdistyksen kyseisten kausien aikaisille hallituksille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

Tilikausien 1999-2000, 2000-2001 ja 2001-2002 tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen lykättiin tehtäväksi joko kuluvan kauden aikana järjestettävässä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa, tai viimeistään vuoden 2003 vuosikokouksessa.

7
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Jarmo Piippo esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 4), joka vahvistettiin.

Todettiin yhdistyksen talouden olevan vakaalla pohjalla, tilillä olevien säästöjen ja todennäköisesti suunnilleen samalla tasolla pysyvien jäsenmaksutulojen ansiosta. Yhdistyksen tilin siirto uuteen tilipankkiin vuosikokouksen 2000 päätöksen mukaisesti saatiin valmiiksi maaliskuussa 2002, mikä osaltaan paransi tilannetta, tilinhoitomenojen oleellisesti pienentyessä.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2003 vahvistettiin yksimielisesti 11 euroa.

8
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin uusi hallitus (liite 5) paikalla olevista sekä etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä.

9
Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Janne Lardot ja varamieheksi Pasi Lagerroos. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä.

10
Käsitellään muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhdistyksen imagouudistuksesta, johon kuuluu kaiken julkaistun materiaalin graafisen ilmeen sekä yhdistyksen logon uudistaminen ja yhtenäistäminen. Uudistuksen käytännön toteuttamisen helpottamiseksi todettiin tarvittavan valmiita lomakepohjia ja riittävän tarkkaa dokumentointia, jotta imagon mukaisten julkaisujen tekeminen olisi mahdollista kaikille. Uudistus aloitetaan Saku-lehden seuraavan numeron myötä, seuraavaksi on vuorossa Saku-foorumi, ja lopuksi myös yhdistyksen kotisivut muutetaan uuden imagon mukaisiksi. Esikatsauksen uuteen grafiikkaan tarjosivat jo vuosikokouksen julkaisugrafiikka ja kokouksessa esillä ollut näytetuloste seuraavan Saku-lehden luonnoksista.

Anu Seilonen esitti uudesta grafiikasta vastaavan Terho Henrikssonin imagonuudistusraportin (liite 6).

Yhdistyksen järjestämistä tulevista tapahtumista haluttiin tietoja. Todettiin Saku-tapahtumien järjestämisen käytännössä edellyttävän uusien Amiga-tuotteiden julkaisua loppukäyttäjille, sillä nykyisen "Classic Amiga" -laitekannan pohjalle ei ole enää järkevää eikä rajalliset resurssit huomioon ottaen mahdollista järjestää suurempaa tapahtumaa.

Lisäksi esitettiin, että seuraava tilaisuus järjestettäisiin jälleen etelämpänä, ja että tilojen määrä suhteutettaisiin aiempia Saku-tapahtumia paremmin esittelyjen määrään ja varallisuustilanteeseen. Esiteltävien laitteiden on myös oltava uusia ja varmatoimisia.

Lopuksi todettiin Saku-lehden artikkelimäärän olevan laskussa, ja toivottiin enemmän uusia kirjoituksia ja kirjoittajia jatkossa.

11
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.52.

Janne Sirén Jarmo Piippo
puheenjohtaja sihteeri

12
Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Sami Ylönen Sirpa Pöyhönen
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13
Liitteet

Liite 1 - osallistujat

Erkki Vaaja, Joni Halme, Sami Ylönen, Sirpa Pöyhönen, Kimmo Vääriskoski, Ari Typpö, Simo Niemimäki, Juha Niemimäki, Tuomo Mämmelä, Eero Rantanen, Ismo Keskikukko, Tapio Koivuniemi, Joni Laaksonen, Lauri Salo, Rakesh Raghoebardayal, Sharwin Raghoebardayal, Esa Haapaniemi, Timo Rantanen, Seppo Typpö, Jarmo Piippo, Janne Sirén, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          16.9.2002


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 28. syyskuuta kello 14 alkaen. Kokous
on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia ja
leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.  
  Esitettävänä ovat tilikausien 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998
  ja 1998-1999 valmiit tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, kello 16 alkaen, tilaisuus tutustua
Amiga-maailman uutuuksiin. Thendic France on ilmoittanut esittelevänsä
Pegasos-tietokonetta MorphOS-käyttöjärjestelmällä varustettuna. Useita
edustajia Pegasoksen ja MorphOS:n kehitysyhteisöistä sekä Suomesta että
ulkomailta on lupautunut esittelemään edistystään ja keskustelemaan siitä.
Suomalainen Amiga-jälleenmyyjä Gentle Eye Ky saapuu paikalle esittelemään
Eyetechin AmigaOne-emolevyä sekä myymään Amiga-tuotteita.

Ensi vuoden jäsenmaksun voi maksaa kokouksessa, ja lisäksi yhdistys on 
järjestänyt VaporWaren kanssa rekisteröintipalvelun, joten vierailijat
voivat rekisteröidä VaporWaren suosittuja shareware-tuotteita. Kokouksesta
lähetetään verkkoon ääntä ja kuvia, ja lisäksi voit osallistua keskusteluun
IRCnetissä IRC-kanavalla #saku. Lisätietoja ohjelmasta ja kokouksen
Internet-tarjonnasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
http://saku.amigafin.org.

Kokouspaikka on Pakkahuoneenkatu 30, taloyhtiön kokoustila Pakkahuoneen-
kadun ja Koulukadun kulmassa sijaitsevassa rakennuksessa, joka on Oulun
keskustassa lyhyen kävelymatkan päässä Oulun juna- ja linja-autoasemilta.
Tarkemmat saapumisohjeet kokouspaikalle valokuvineen löytyvät yhdistyksen
kotisivulta osoitteesta http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Puhelimitse ja sähköpostitse
lisätietoja antaa Anu Seilonen, 040 836 7808, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

Liite 3 - Rahastonhoitajan lausunto

Rahastonhoitajan lausunto yhdistyksen tili- ja kirjanpitotilanteesta

Yhdistysrekisterimuutos eli vastuuhenkilöiden ja sääntöjen päivitys hyväksyttiin virallisesti Patentti- ja rekisterihallituksessa helmikuun alussa. Tämä mahdollisti yhdistyksen tilin siirtämisen palvelumaksuiltaan halvempaan pankkiin vuoden 2000 vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Tili siirrettiin Oulun Osuuspankin Myllyojan konttoriin, ja tilinkäyttöoikeudet ovat Anu Seilosella ja Jarmo Piipolla.

Osuuspankissa tilin palvelumaksut ovat minimaaliset: saapuvista maksuista ei veloiteta lainkaan ja lähtevistä pienimmän taksan mukaan. Koska kummallakin tilinkäyttöoikeuden haltijalla on ennestään verkkopankkitunnukset Osuuspankkiin, ei verkkopankin käytöstäkään peritä yhdistykseltä palvelumaksua. Näin emme joudu enää pitämään jäsenmaksuilla yllä pankkitiliä, vaan lähes kaikki varat voidaan jatkossa käyttää varsinaiseen yhdistystoimintaan.

Kirjanpito tilikaudesta 1999-2000 lähtien on yhä kesken. Hallitus ja vastuuhenkilöt pahoittelevat kirjanpidon viivästymistä edellisissä kokouksissa arvioidusta valmistumisaikataulusta. Viiden ensimmäisen tilikauden kirjanpidon valmistumisen tähän kokoukseen näemme kuitenkin päänavaajana. Työn alla olevien loppujen tilikausien kirjanpidon valmistumistavoite on joko ylimääräinen yhdistyksen kokous ensi vuoden puolella tai viimeistään vuosikokous 2003. Tämän jälkeen tavoite on pysyä sääntöjen ja kirjanpitolain määräämässä tahdissa, jolloin kesäkuun lopussa päättyneen tilikauden tilinpäätös valmistuisi saman vuoden vuosikokoukseen mennessä. Uuden tilin tiliotteet ja tositteet kerätään valmiiksi tositekansioon, jotta kirjanpitäjän tehtävä helpottuisi.

Sääntömuutoksen mukainen jäsenlaskutavan muutos näkyy nyt jäsenrekisterissä. Kahden vuoden ajan jäsenmaksun maksamatta jättäminen katsotaan yhdistyksestä eroamiseksi, joten viimeksi vuoden 1999 jäsenmaksun maksaneet eivät enää sääntöjen mukaan ole jäseniä. Vuonna 2000 maksun maksaneiden jäsenyys päättyy kuluvan vuoden loppuun. Sääntöjen mukaisia jäseniä ennen vuosikokousta on 104. Näistä on vuoden 2000 jäsenmaksun viimeksi maksaneita 37, vuoden 2001 maksaneita 15 ja kuluvana vuonna maksaneita jäseniä 52. Jäsenmaksuissa on havaittavissa lievää kasvua, ja yhdistykseen on liittynyt myös paljon kokonaan uusia jäseniä. Tämä antaa uutta toivoa yhdistyksen tulevaisuudelle, jos vain Amiga-maailman laite- ja ohjelmistotarjonta elpyy uusien laitteistojen myötä.

Yhdistyksen tilin tilanne ennen vuosikokousta ja sen kuluja on 488 euroa 77 senttiä. Ensi vuoden aikana toteutettavaan mahdolliseen Saku-tapahtumaan kerätään lisää varoja jäsenmaksuin sekä romppumyynnein. Tarkoituksena on myös painattaa myyntiin T-paitoja liittyen yhdistyksen graafisen ilmeen uudistamiseen. Kaikki saadut tulot käytetään yhdistystoimintaan yleishyödyllisen yhdistyksen periaatteiden mukaisesti.


Oulussa 27.9.2002

Anu Seilonen

Liite 4 - Toimintasuunnitelma 2002-2003

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2002-2003

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Ensisijaisena tavoitteena näiltä osin on seuraavan sukupolven Amiga-teknologian tuntemuksen ja näkyvyyden lisääminen sekä jäsenten keskuudessa yhdistyksen omia tiedotuskanavia käyttäen, että mahdollisuuksien salliessa myös muiden julkisten medioiden avulla suuremmallekin yleisölle.

Yhdistys pyrkii seuraamaan uudistuvien Amiga-markkinoiden tilanteen kehittymistä ja etsimään tilaisuuksia tuoda jäsenten nähtäville tuoreimpia saatavissa olevia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja. Tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan suorien yhteyksien ylläpitoa ulkomaille ja Amiga-yhtiöön.

Classic Amigan markkinaosuuden pienuuden ja tukipalveluiden heikon saatavuuden takia on tärkeää, että yhdistys jatkaa totuttuun tapaan aktiivista toimintaansa myös Classic-laitekannan käyttäjien keskinäisen yhteydenpidon ja avunannon kanavana.

Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan, yhdistystoiminnan lakisääteisiä velvoitteita noudattaen. 1999 aloittaneen hallituksen aikaisten tilikausien tekeillä olevien, taannoisen kirjanpitouudistuksen mukaisesti laadittujen tilinpäätösten valmistuttua pyritään myöntämään joko tarkoitusta varten järjestettävässä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa tai vuosikokouksessa 2003 vastuuvapaus kyseisen ajanjakson hallituksille.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään elo-syyskuussa 2003.

Saku-lehden julkaisua jatketaan. Lehti on entiseen tapaan luettavissa yhdistyksen kotisivuilla, sekä saatavissa myös pakattuna versiona off-line-tilassa lukemista varten. Lehti ilmestyy mahdollisuuksien salliessa neljännesvuosittain, toimituksen erikseen määrääminä julkaisupäivinä.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa aktiivisten jäsentensä osalta lähes samanlaisena. Hallitus julkaisee kokouksistaan ja keskusteluistaan sekä yhdistyksen kokouksista muistioita ja pöytäkirjoja kotisivuilla ja Saku-lehdessä.

Yhdistys tutkii mahdollisuutta järjestää varojen, henkilöresurssien ja tarjolla olevan tapahtumasisällön niin salliessa uuden Saku-tapahtuman vuoden 2003 aikana - todennäköisesti kuitenkin aikaisempaa pienimuotoisempana. Lisäksi pienimuotoisten käyttäjätapaamisten järjestämistä pyritään laajentamaan mahdollisuuksien rajoissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Liite 5 - Yhdistyksen hallitus 2002-2003

Varsinaiset jäsenet:

Anu Seilonen, puheenjohtaja
Terho Henriksson, varapuheenjohtaja
Jarmo Piippo, sihteeri
Sami Ylönen

Varajäsenet:

Tomi Jaskari
Valtteri Murto
Kimmo Vääriskoski

Liite 6 - Imagonuudistusraportti

Suomen Amiga-käyttäjät ry.:n graafisen ilmeen uudistaminen ja käyttöönotto

Tavoitteena on luoda helposti tunnistettava, yhtenäinen ja visuaalisesti näyttävä ulkoasu kaikkeen yhdistyksen graafiseen materiaaliin. Graafisen ilmeen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain, alkaen vuosikokouksesta 2002. Seuraava vaihe on Saku-lehden ulkoasun uudistaminen.

Tunnusomaiset elementit uudessa ilmeessä ovat punaisen ja vaaleansinisen sävyt ja pyörrettä muistuttava efekti, joka kuvaa Amiga-harrastuksen vetovoimaa.

Saku-lehden uudistettu ilme on tavoitteena ottaa käyttöön joulunumerossa 2002, muiden parannusten ohella. Lehden ulkoasun uudistumisesta huolimatta tarkoituksena on säilyttää yhteensopivuus uusimpien Amigan selaimien kanssa. Saku-lehden ilmeestä on nähtävillä alustavia ulkoasuluonnoksia vuosikokouksessa.

Tärkeä osa uuden designin käyttöönottoa on dokumentointi, joka on valmisteilla. Tämä käsittää graafisen ohjeistuksen ja valmiit graafiset elementit, joiden tarkoituksena on varmistaa että yhdistyksen ilme pysyy yhtenäisenä ja että sitä on mahdollisimman helppo hyödyntää eri kohteissa.

Aikanaan ulkoasu-uudistukset tehdään Saku-foorumiin ja lopuksi yhdistyksen kotisivuille. Näiden projektien edistymisestä yhdistys tiedottaa myöhemmin erikseen.

Terho Henriksson

Toimitukselliset   Sivukartta   Sivun alkuun