Saku-foorumin rekisteriseloste
hakemistoon

Rekisteriseloste
Saku-foorumin käyttäjärekisteri
https://saku.bbs.fi/foorumi/
Laatimispäivämäärä 12.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Amiga-käyttäjät ry.
suomenamigakayttajat@gmail.com

2. Yhteyshenkilö

Anu Seilonen, hallituksen puheenjohtaja
Dallasinpolku 5 B
91800 Tyrnävä
suomenamigakayttajat@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Saku-foorumin käyttäjärekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt käyttäjäksi palveluun voidakseen keskustella internetitse toisten foorumin käyttäjien kanssa. Rekisteriä ylläpidetään palveluun kirjautumisen, käyttäjien toisistaan erottamisen sekä roskapostin kaltaisten häiriökäytösten välttämiseksi.

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelun rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen. Tietoja voidaan käyttää häiriökäytösten selvittämiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja:

  • IP-osoite
  • Tunnistustiedot: Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan sivustolle tai foorumille, sekä salasana.
  • Henkilön oikea nimi tai nimimerkki, mikäli käyttäjä on sellaisen itselleen asettanut.
  • Sähköpostiosoite, mikäli käyttäjä on sellaisen itselleen asettanut. Sähköpostiosoite on mahdollista asettaa näkymään julkisena muille käyttäjille.
  • Lisäksi käyttäjä voi halutessaan ottaa vastaan tiedotteita uusista viesteistä foorumin eri alueilla ja keskusteluissa, mistä valinnasta tallentuu tieto.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat puhtaasti rekisteröityjen käyttäjien itse antamiin tietoihin, joita käyttäjien on mahdollista omatoimisesti muokata milloin tahansa. Rekisterinpitäjä ei täten voi taata tietojen oikeellisuutta tai paikkansapitävyyttä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kuka tahansa voi lukea foorumin viestiketjuja ja siten nähdä käyttäjien tunnukset sekä julkisiksi asettamat nimet ja sähköpostiosoitteet mistä tahansa päin maailmaa. Rekisterinpitäjä ei erikseen luovuta kootusti tai yksilöitynä mitään rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, mikäli tästä ei ole erikseen käyttäjien kanssa sovittu. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja kotimaisille ja EU/ETA-alueen viranomaisille, joilla on virkatehtävässään Suomen lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen poistaminen

Rekisteröityneen käyttäjän profiili ja sen sisältämät tiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä. Tietoja voidaan myös joutua poistamaan valvonnan seurauksena tai viranomaisen määräyksestä, mikäli rekisteröitynyt käyttäjä väärinkäyttää palvelua tai esimerkiksi harjoittaa foorumissa rikollista toimintaa.

9. Tietorekisterin suojauksen periaatteet

Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Salasanan salassapito on käyttäjän itsensä vastuulla. Rekisterinpitäjä ei tarjoa salasanalle palautusmahdollisuutta tai salaa sen välitystä tietoverkoissa, mutta voi pyynnöstä asettaa uuden salasanan, mikäli pystyy todentamaan käyttäjän henkilöllisyyden.

Tietorekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin pääsy on rajattu foorumin ylläpitohenkilöihin. Käyttäjän salasana palvelussa on kryptattu eivätkä sitä pysty näkemään edes ylläpitäjät.