Vuosikokouksen 2021 pöytäkirja
hakemistoon

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 26.9.2021

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2021


AIKA		26. syyskuuta kello 13.00 13.13

PAIKKA 		Kirkkokatu 17, Oulu

LÄSNÄ 		Anu Seilonen, puheenjohtaja
		Tapio Koivuniemi, sihteeri
		5 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.00.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilikauden 2020-2021 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Tapio Koivuniemi esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2020-2021 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2021-2022 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallitukseksi edellisen kauden hallitus. Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.13.

Anu Seilonen Tapio Koivuniemi
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mirva Luukkainen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Anu Seilonen, Kimmo Vääriskoski, Petteri Valli, Tapio Koivuniemi, Mirva Luukkainen, Ismo Keskikukko, Antti Mustakangas.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             KUTSU

                          18.9.2021


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa sunnuntaina (huomaa aiemmista vuosikokouksista
poikkeava viikonpäivä) 26. syyskuuta kello 13.00. Esityslistan
löydät tämän viestin lopusta.

Edelleen jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi emme tälläkään kertaa
järjestä vuosikokouksen yhteydessä pelitapahtumaa, joten kokouksen
lisäksi muuta ohjelmaa ei ole. Esityslistalla on lakisääteisiä
vuosikokouksen yhdistysasioita.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla
mm. nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet
ja päänsärky. Mikäli sinulla on sairastumiseen viittaavia oireita, ethän
tule paikalle. Kokoukseen saapuville suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Vuosikokous järjestetään Oulun keskustassa osoitteessa Kirkkokatu 17 A 33.
Ovi on Rotuaarin pallon vieressä, Juomapuohin vasemmalla puolella. Oheinen
linkki vie Googlen Street View -palveluun, jossa ovi on nähtävissä. Kuvassa
Juomapuohin tilalla on vielä Antellin kahvila:

https://goo.gl/maps/Xhp6waCFt4S7Ak5K6

Oven vasemmalla puolella on ovisummeri, jota painamalla kiinteistöön
päästetään sisälle. Tarrassa lukee Code-Q Oy, kokoustila on 5. kerroksessa
ja kiinteistössä on hissi. Mikäli summeri toimii huonosti, ovella on ennen
kokousta myös puhelinnumero, johon soittamalla sesam aukenee.

Ellet pääse paikalle, voit aina tukea toimintaamme maksamalla jäsenmaksun:
http://saku.bbs.fi/yhdistys/liittyminen.html

Tarvittaessa voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi sähköpostitse osoitteesta
suomenamigakayttajat@gmail.com.

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

- - - - - 

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
  toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Liite 3 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2020-2021

Edelleen jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi menneellä kaudellakaan ei järjestetty sellaisia yleisötapahtumia, joihin olisimme osallistuneet, emmekä tämän vuoksi järjestäneet omiakaan tapahtumia.

Joulukuussa 2020 Osuuspankki alkoi periä yhdistykseltä kahden euron kuukausittaista palvelumaksua. Tähän saakka tililtämme ei ole mennyt siis mitään kuukausimaksuja, vaan ainoastaan satunnaisia erillismaksuja joistakin erikoistapahtumista, kuten puuttuvista tiliotteista tai ulkomaanmaksuista.

Sakun nimipäivänä 14. tammikuuta 2021 julkistimme jäsenillemme jäsenetuna maksuttoman amigaaa.com-verkkopalvelun, johon sisältyvät shell, IRC, sähköposti, kotisivutila, pilvipalvelu sekä bouncer. Jäsenedun saamiseksi riittää, että jäsenyys on voimassa palvelun tilaushetkellä. Palvelun on tähän mennessä ottanut 15 jäsentä.

Yhdistyksen tilikausi 2020-2021 oli jälleen ylijäämäinen, noin 485 euroa. Jäsenetuna tarjottu uusi verkkopalvelu kannusti jäsenmaksun maksamiseen ja keräsi myös joitakin uusia jäseniä. Jäsenmaksuja saatiin kauden aikana 500 euroa. Jäseniä on kirjoitushetkellä 71, mikä on kymmenkunta jäsentä enemmän kuin edellisellä kaudella. Myös tapahtumakulujen puuttuminen näkyy tilikauden tuloksessa.

Yhdistystä kysyttiin mukaan Oulun kaupunginkirjaston peliviikolla pidettävään pelipäivään lauantaina 13.11., mutta epävarman koronatilanteen vuoksi emme osallistu siihen tällä kerralla.

Vuosikokous järjestetään lauantaina 26. syyskuuta Oulussa ilman Saku-tapahtumaa.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2018-2019. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta.

Tampereella 12.9.2020

Antti Siren

Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022

Yhdistys jatkaa toimintaansa tukemalla suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistämällä Amiga-tietouden tuntemusta sekä retropeliharrastusta Suomessa. Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla.

Maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi menneeltä kaudelta peruttiin kaikki yleisötapahtumat, joihin olisimme osallistuneet, emmekä tämän vuoksi järjestäneet omiakaan tapahtumia. Tulevan kauden tapahtumien toteutumista täytyy seurata tilanteen mukaan.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2022.

Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio kaudelle 2021-2022

Yhdistyksen tilikausi 2020-2021 oli 485 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat 1842 euroa.

Osuuspankki on alkanut joulukuun alusta periä yhdistykseltä kahden euron kuukausittaista palvelumaksua. Tähän saakka tililtämme ei ole mennyt siis mitään kuukausimaksuja, paitsi muutamien ulkomaanmaksujen ja puuttuvien tiliotteiden palvelumaksuja. Budjettimme kestää tämän 24 euron kustannuksen hyvin.

Muita tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ei ole, koska tapahtumien järjestäminen pandemiatilanteessa on ollut epävarmaa. Seuraamme tilanteen kehittymistä.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on kasvanut hieman noin 70 jäseneen. Jäsenmaksujen sähköpostimuistutuksia jatketaan. Vuosittaisten jäsenmaksujen tuloiksi arvioidaan kaudelle 400-600 euroa.

Nykyiset varat riittävät hyvin yhdistyksen toiminnan jatkamiseen.

Liite 7 - Hallitus 2021-2022

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 • Anu Seilonen, puheenjohtaja
 • Kimmo Vääriskoski, varapuheenjohtaja
 • Tapio Koivuniemi, sihteeri
 • Teemu Kärkkäinen
 • Antti Mustakangas

Varajäsenet:

 • Vesa-Pekka Holappa
 • Tomi Jaskari
 • Kimmo Kannala
 • Jarkko Soini
 • Petteri Valli