Vuosikokouksen 2017 pöytäkirja
hakemistoon

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 2.12.2017

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017


AIKA		30. syyskuuta kello 13.33 – 13.46

PAIKKA 		Oulun Tetra, Mäkelininkatu 31

LÄSNÄ 		Anu Seilonen, puheenjohtaja
		Tapio Koivuniemi, sihteeri
		7 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.33.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilikauden 2016-2017 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Tapio Koivuniemi esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2016-2017 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2017-2018 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhdistyksen päätöksestä hankkia yhdistykselle iZettle-tili ja sen vaatima Y-tunnus, jotta tapahtumissa voidaan ottaa vastaan myös korttimaksuja. Päätöstä ja käteisen rahan käsittelyn vähentämistä pidettiin järkevänä yhdistyksen taloudenhoidon kannalta.

Muita asioita ei tullut esille.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.46.

Anu Seilonen Tapio Koivuniemi
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mirva Luukkainen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Mirva Luukkainen, Petteri Valli, Ismo Keskikukko, Tuomo Mämmelä, Kimmo Kannala, Antti Mustakangas, Marko Haataja, Anu Seilonen, Tapio Koivuniemi.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             KUTSU

                          20.9.2017


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät Saku 2017 -tapahtumaan ja yhdistyksen sääntömääräiseen
vuosikokoukseen, jotka järjestetään Oulussa lauantaina 30. syyskuuta.
Vuosikokous alkaa kello 13, ja esityslistan löydät tämän viestin lopusta.

Kaikille avoin ja ilmainen Saku 2017 -tapahtuma alkaa kokouksen jälkeen 
klo 14 ja jatkuu aina puolille öin asti. Tule käväisemään tai koko päiväksi!


Ohjelmaa: 
- Esittelyssä AmigaOne X5000 ensi kertaa Suomessa
- Daniel Müßenerin tapahtumaa varten tarjoamat uusimmat julkaisemattomat
 kehitysversiot odotetuista Tower 57 sekä Wings Remastered peleistä 
- Viva Amiga: The Story of a Beautiful Machine -dokumenttielokuva videotykiltä
- Sensible World Of Soccer -pelikilpailussa palkintoina eurooppalaisten
 maajoukkueiden fanipaitoja 
- Julkaisultaan venähtäneen MorphOS 3.10:n uudet ominaisuudet esittelyssä 


Yhdistyksen tuotteita on myynnissä tapahtumassa, ja paikan päällä voit
liittyä myös yhdistyksen jäseneksi. Varaathan mukaasi käteistä!

Tapahtumassa on tarjolla pikkupurtavaa, vieressä on pitseria ja korttelin
päässä kioski. Tarjoamme myös kahvia ja tapahtumapaikalla on jääkaappi,
mikroaaltouuni sekä astioita, joten omiakin eväitä voi tuoda tarvittaessa.
Tapahtuma on päihteetön ja kaikenikäisille sopiva.

Gentle Eye:n myyntipöytä notkunee taas Amiga-tavarasta, joten varatkaapa
rahaa mukaan tai tehkää ennakkotilauksia: http://www.gentle-eye.fi/

Lisätietoja viralliselta tapahtumasivulta:

http://saku.bbs.fi/yhdistys/tapahtumat/saku2017/index.html

Tervetuloa jatkamaan suomalaista Amiga-historiaa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

- - - - - 

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
  toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Liite 3 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2016-2017

Saku 2016 –tapahtuma ja vuosikokous järjestettiin lauantaina 26. syyskuuta Oulussa Oulun Tetran kokoustilassa klo 13-24. Paikalla oli myös Amiga-jälleenmyyjä Gentle Eye Ky.

Yhdistys osallistui kuudennen kerran peräkkäin Vectorama-verkkopelitapahtumaan 9.-12. kesäkuuta Oulun jäähallissa. Kävijöitä riitti ja retropelit vetävät edelleen asiasta kiinnostunutta yleisöä läpi tapahtuman.

Yhdistys osallistui niin ikään kuudetta kertaa Oulun taiteiden yöhön torstaina 17.8. Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa järjestämällä retropeliluolan, jossa oli pelattavana retropelejä Amiga 1200- ja Amiga 500 -tietokoneilla. Peliluolassa kävi viiden tunnin aikana yli 400 vierailijaa, lähes 130 heistä kuittasi myös vieraskirjan ja koneet olivat koko ajan varattuina.

Yhdistyksen tilikausi 2016-2017 oli noin 313 euroa alijäämäinen, mutta talous on edelleen vakaalla pohjalla ja rahat on käytetty siihen mihin on tarkoituskin: kaikille avointen tapahtumien järjestämiseen ja Amigan sekä retropelaamisen tunnetuksi tekemiseen.

Saku 2017 ja vuosikokous järjestetään lauantaina 30. syyskuuta Oulussa.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2016-2017. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta.

Tampereella 21.9.2017

Antti Siren

Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018

Yhdistys jatkaa toimintaansa tukemalla suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistämällä Amiga-tietouden tuntemusta sekä retropeliharrastusta Suomessa. Taloudellisesti yhdistys on toistaiseksi vakaalla pohjalla.

Yhdistyksen säännöllisiksi tapahtumiksi ovat kuuden vuoden ajan vakiintuneet kesäkuun Vectorama-verkkopelitapahtuma, elokuun Oulun taiteiden yö sekä yhdistyksen oma tapahtuma syyskuun lopussa. Nämä näyttävät jatkuvan edelleen. Lisäksi on tilanteen mukaan osallistuttu muihin tapahtumiin.

Yhdistystä on pyydetty Oulussa Byströmin nuortenkahvila Bysikselle esittelemään toimintaa kansallisella peliviikolla 44 eli 30.10.-5.11.2017. Mahdollisia päiviä olisivat keskiviikko klo 13-20 tai perjantai klo 14-22. Osallistumista harkitaan.

Yhdistys täyttää järisyttävät 25 vuotta vuonna 2018. Tarttis jotain tehrä? Isompi tapahtuma muualla Suomessa tuntuu olevan liikaa vaadittu, ellei Oulun ydinporukka ole mukana. Aina voi kuitenkin yrittää. Ellei muualta löydy kiinnostusta, pidetään tapahtuma Oulussa.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2018.

Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio kaudelle 2017-2018

Yhdistyksen tilikausi 2016-2017 oli noin 313 euroa alijäämäinen. Kaudella käytettiin nyt enemmän rahaa tapahtumien kuten Vectoraman palkintoihin ja järjestelyihin.

Lisäksi kaikille kävijöille järjestettävä ruokatarjoilu ei ole enää yhdistyksen etujen eikä toiminta-ajatuksenkaan mukaista, varsinkin kun kävijämäärät ovat nykyisellään varsin runsaita takavuosien pariinkymmeneen vierailijaan verrattuna. Kuluja on tästä ollut viime vuosina jo yli sata euroa. Ensi vuonna on kyseessä juhlatapahtuma, jossa voitaisiin aiheen vuoksi tarjota juhlakahvit tai vastaavaa pienimuotoisesti, mutta kaikkien kävijöiden muu muonitus on syytä lopettaa. Tapahtumajärjestäjien muonitus on varsinkin koko tai useamman päivän tapahtumissa silti perusteltua, kun muita korvauksia ei heille makseta.

Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat noin 800 euroa. Tililtä on ennen tapahtumaa maksettu yhdistyksen logolla painatettujen mukien tilaus.

Tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ovat Saku 2017 –tapahtuman tilavuokra noin 310 euroa sekä tapahtumassa tarjotut virvokkeet. Tapahtumassa myydään yhdistyksen tuotteita, joista tuloja voisi tulla noin 300 euroa. Muita kuluja tai erityisiä tuloja jäsenmaksujen lisäksi ei tällä hetkellä ole tiedossa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pudonnut noin 50:een jäseneen. Jäsenmaksukampanja toteutetaan alkuvuodesta.

Yhdistyksen varat on hyvä pitää noin 1000 eurossa, jotta tulevien tapahtumien järjestäminen on helposti mahdollista. Nykyiset varat riittävät hyvin yhdistyksen toiminnan jatkamiseen, mutta isompi tapahtuma etelä-Suomessa vaatisi tilavuokrienkin puolesta huomattavan rahallisen panostuksen.

Liite 7 - Hallitus 2016-2017

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 • Anu Seilonen, puheenjohtaja
 • Kimmo Vääriskoski, varapuheenjohtaja
 • Tapio Koivuniemi, sihteeri
 • Teemu Kärkkäinen
 • Kalle Laurinaho

Varajäsenet:

 • Tomi Jaskari
 • Kimmo Kannala
 • Mirva Luukkainen
 • Antti Mustakangas
 • Petteri Valli