Vuosikokouksen 2014 pöytäkirja
hakemistoon

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 7.9.2014

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014


AIKA		7. syyskuuta kello 13.08 – 13.18

PAIKKA 		Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö, Uusikatu 2, luokka F134

LÄSNÄ 		Anu Seilonen, puheenjohtaja
		Sirpa Pöyhönen, sihteeri
		12 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.08.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sirpa Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilikauden 2013-2014 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2013-2014 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2014-2015 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin voimassaolevan yhdistyslain tarkoittamaksi toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.16

Anu Seilonen Sirpa Pöyhönen
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mirva Luukkainen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Mirva Luukkainen, Petteri Valli, Ari Typpö, Kalle Laurinaho, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Tapio Koivuniemi, Ismo Keskikukko, Antti Mustakangas, Aleksi Sitomaniemi, Sirpa Pöyhönen, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          28.8.2014


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa sunnuntaina 7. syyskuuta kello 13.00 alkaen. (Huomaa
aiemmista vuosikokouksista poikkeuksellinen viikonpäivä!) Kokous etenee
oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
  toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Yhdistys järjestää kokouksen jälkeen, kello 14.00 alkaen pelitapahtuman.
Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200 -tietokoneet,
Minimig sekä Powerbook MorphOS-käyttöjärjestelmällä. Tapahtuma on ilmainen
ja avoinna kaikille, jäsenyys ei ole välttämätön.

Kokous ja pelitapahtuma järjestetään Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin
yksikössä osoitteessa Uusikatu 2 (myös Isokatu 1), luokassa F134. Lisätietoja
paikasta ja tapahtumasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja.
Sähköpostitse lisätietoja saa osoitteesta suomenamigakayttajat@gmail.com.


Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 – Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2013-2014

Vuosikokous 2013 järjestettiin Oulussa lauantaina 14. syyskuuta. Hallitus ja jäsenmaksu pysyivät entisellään. Tapahtumassa oli myynnissä myös tuore Saku-DVD #1, Saku-CD-ROMin päivitetty seuraaja, sekä yhdistyksen logolla varustettuja tarroja.

Saku 2013 –tapahtuma järjestettiin lauantaina 21. syyskuuta tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Heurekan huippusuositun Body Worlds -näyttelyn päättäjäisviikonlopulle sattumalta osunut tapahtumamme keräsi yli 200 kävijää, 112 vieraskirjamerkintää ja oli suurin yleisömenestyksemme yli 10 vuoteen. Uusia jäseniä saatiin ja oheistuotteet kuten hiirimatot ja loput T-paidat tekivät kauppansa. Kokonaisuutena tapahtuma oli menestys ja osoitus siitä, että harrastuksella on tulevaisuus.

Tapahtuman jälkeen seurasi puoli vuotta hiljaiseloa, kunnes helmi-maaliskuussa Saku 2014:n suunnittelu pääsi kunnolla vauhtiin. Tapahtumapaikaksi valikoitui lähes itseoikeutetusti Tampere, ja samalla uusi järjestäjätiimi otti vetovastuun. Tapahtuma järjestetään lauantaina 20. syyskuuta Tampereen pääkirjasto Metsossa klo 10-16. Paikalle on lupautunut mm. Amigan entinen johtaja Petro Tyschtschenko, joka esittelee tapahtumassa uuden muistelmateoksensa. Myös Cloanton Michael Battilana osallistuu.

Oulun iskuryhmä osallistui kolmannen kerran peräkkäin Vectorama-verkkopelitapahtumaan 5.-8. kesäkuuta Oulun jäähallissa. Kaikkien aikojen 15. Vectorama keräsi jäähalliin viisisataa pelaajaa ja kaikkiaan yli tuhat osallistujaa vierailijat mukaan lukien. Vieraskirjaan kertyi 80 nimeä ja tarjolla oli pelikilpailujen ja vapaan pelailun lisäksi myös AmigaOne X1000 ensimmäistä kertaa Oulussa.

Yhdistyksen tilikausi 2013-2014 oli 47,30 euroa alijäämäinen, mikä on erittäin hyvä tulos, kun järjestettävänä on ollut isoin tapahtuma kymmeneen vuoteen.

Yhdistys osallistui niin ikään kolmatta kertaa jo tutuksi tulleeseen Oulun taiteiden yöhön torstaina 21.8. Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa vetämällä Amiga-peliluolaa maakuntakokoelmahuoneessa klo 18-22. Pelattavana oli retropelejä neljän Amiga 1200 -tietokoneen ja yhden Minimigin voimin. Peliluolassa piipahti yli 600 kävijää, joista reilu sata kuittasi käyntinsä myös vieraskirjaan.

Vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa Oulussa.

Saku 2014 järjestetään lauantaina 20. syyskuuta klo 10-16 pääkirjasto Metsossa Tampereella.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2013-2014. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta.

Tampereella 31.8.2014

Antti Siren

Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen. Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla, ja tästä tullaan pitämään kiinni jatkossakin.

Yhdistyksen toiminta on ollut erittäin aktiivista viimeiset kolme vuotta, kun vuosittain on oltu mukana vähintään neljässä tapahtumassa, joko omissa tai muiden järjestämissä. Putki huipentuu Saku 2014 –tapahtumaan Tampereella 20. syyskuuta.

Ison tapahtuman järjestäminen kolmena vuotena peräkkäin voi olla liian suuri ponnistus, mutta pienempiäkin voi järjestää. Esimerkiksi pikkujoulut on pidetty viimeksi 2010 ja Winter/Summer Games 2007. Oulun ja Tampereen ulkopuolella vaikuttavia harrastajia kannustetaan järjestämään pienempiä tilaisuuksia.

Yhdistys osallistuu mielellään myös muiden järjestämiin tapahtumiin, jos niihin pyydetään mukaan.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2015.

Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2014-2015

Yhdistyksen tilikausi 2013-2014 oli 47,30 euroa alijäämäinen, mikä on erittäin hyvä tulos, kun järjestettävänä oli isoin tapahtuma kymmeneen vuoteen. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat n. 894 euroa, josta on jo vähennetty Petro Tyschtschenkon kustantaminen Saku 2014 –tapahtumaan sekä Amiga Future –lehtien tilaus tapahtumassa myytäväksi.

Tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ovat Saku 2014 –tapahtumaan painatetut yhdistyksen T-paidat, 50 kpl eli postikuluineen n. 390 euroa. Sponsorituotteina Kirami Oy:ltä saadaan 50 kpl AMIGAAA!-logolla varustettuja baseball-lippalakkeja.

Paidoista 25 eli 300 euroa on jo tilattu ennakkoon. Tapahtumassa arvioidaan menevän kaupaksi lisäksi 10 paitaa, tulot 120 euroa. Saku 2014:n jäsenmaksutavoite on 10 jäsenmaksua, 100 euroa. Sponsorilippisten myyntiarvio 10 kpl, 100 euroa. Amiga Future –lehtien myyntiarvio 80 euroa. Edellä mainitut arviotulot olisivat yhteensä 700 euroa, ja tuotteita jäisi myyntiin myös tuleviin tapahtumiin.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt n. 60 maksaneessa jäsenessä. Jäsenmäärä pyritään pitämään vähintään samana. Tampereelta toivotaan noin kymmentä uutta tai palaavaa jäsentä.

Yhdistyksen varat on hyvä pitää noin 1000 eurossa, jotta tulevien tapahtumien järjestäminen on helposti mahdollista. Nykyiset varat riittävät erinomaisesti yhdistyksen toiminnan jatkamiseen.

Liite 7 - Hallitus 2014-2015

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 • Anu Seilonen, puheenjohtaja
 • Terho Henriksson, varapuheenjohtaja
 • Kimmo Vääriskoski, sihteeri
 • Teemu Kärkkäinen
 • Kalle Laurinaho

Varajäsenet:

 • Tomi Jaskari
 • Kimmo Kannala
 • Tapio Koivuniemi
 • Petteri Valli