Kutsu vuosikokoukseen 2014
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          28.8.2014


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa sunnuntaina 7. syyskuuta kello 13.00 alkaen. (Huomaa
aiemmista vuosikokouksista poikkeuksellinen viikonpäivä!) Kokous etenee
oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
  toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Yhdistys järjestää kokouksen jälkeen, kello 14.00 alkaen pelitapahtuman.
Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200 -tietokoneet,
Minimig sekä Powerbook MorphOS-käyttöjärjestelmällä. Tapahtuma on ilmainen
ja avoinna kaikille, jäsenyys ei ole välttämätön.

Kokous ja pelitapahtuma järjestetään Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin
yksikössä osoitteessa Uusikatu 2 (myös Isokatu 1), luokassa F134. Lisätietoja
paikasta ja tapahtumasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja.
Sähköpostitse lisätietoja saa osoitteesta suomenamigakayttajat@gmail.com.


Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.