Vuosikokouksen 2011 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 24.9.2011

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011


AIKA   24. syyskuuta kello 12.20 - 12.34

PAIKKA  Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö, Uusikatu 2
     
LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Sirpa Pöyhönen, sihteeri
     13 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 12.20.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sirpa Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2010-2011 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2010-2011 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Sirpa Pöyhönen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2011-2012 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus. Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin voimassaolevan yhdistyslain tarkoittamaksi toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan uuden, 1.9.2010 voimaan tulleen yhdistyslain myötä siten, että viittaukset tilintarkastajiin vaihdetaan viittaamaan toiminnantarkastajiin, ja että sääntöihin lisätään mahdollisuus etäosallistua yhdistyksen kokouksiin.

Muutetaan seuraavat sääntöjen kohdat:

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.7 - 30.6.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

- - -

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

[...]

- - -

9 § VUOSIKOKOUS

[...]
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
[...]
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10 - 30.9;

Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

11

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kannatustuotteiden kuten T-paitojen painattamisesta. Yhdistys tarvitsisi uuden logon sekä kotisivuille että mahdollisesti myös Facebookiin. Päätettiin järjestää logokilpailu, jonka toteuttaminen jätettiin hallituksen tehtäväksi. Uudet logot saisivat mielellään olla käytössä seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

Anu Seilonen Sirpa Pöyhönen
puheenjohtaja sihteeri

13

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Mirva Luukkainen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

14

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Lasse Niska, Veli-Matti Niska, Ismo Keskikukko, Kimmo Vääriskoski, Ari Typpö, Seppo Typpö, Kimmo Kannala, Tero Säärelä, Petteri Valli, Mirva Luukkainen, Antti Mustakangas, Petri Ruokolainen, Timo Karjalainen, Sirpa Pöyhönen, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          17.9.2011


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 24. syyskuuta kello 12.00 alkaen.
Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.


1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
   Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan uuden,
   1.9.2010 voimaan tulleen yhdistyslain myötä siten, että viittaukset
   tilintarkastajiin vaihdetaan viittaamaan toiminnantarkastajiin,
   ja että sääntöihin lisätään mahdollisuus etäosallistua yhdistyksen
   kokouksiin.
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Yhdistys järjestää kokouksen jälkeen, kello 13.00 alkaen pelitapahtuman.
Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200 -tietokoneet 
sekä mahdollisuus tutustua uuden sukupolven järjestelmiin. Pelitapahtuma
järjestetään yhteistyössä EFFI ry:n kanssa, joka tarjoaa tapahtuman
pikkupurtavat ja virvokkeet sekä myy kannatustuotteitaan. Tapahtuma on
ilmainen ja avoinna kaikille, jäsenyys ei ole välttämätön.

Kokous ja pelitapahtuma järjestetään Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin
yksikössä osoitteessa Uusikatu 2 (myös Isokatu 1), luokassa F134. Oulun
seudun karttapalvelusta http://kartta.ouka.fi tai Google Mapsista
http://maps.google.fi voi hakea kokouspaikan sijaintia osoitteella.
Lähestymisopas kokouspaikalle löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja
kokouksesta. Sähköpostitse lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.
EFFIstä (Electronic Frontier Finland ry) löytyy lisätietoja osoitteesta
http://www.effi.org.


Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2010-2011

Yhdistys järjesti pikkujoulut Oulussa marraskuussa 2010. Tapahtumassa olivat esillä MorphOS-, AROS- ja Minimig-järjestelmät, useita classic Amigoita sekä Commodore 64 MSSIAH- ja 1541 Ultimate -laajennuksilla. Pelikilpailuissa ja arvonnoissa jaettiin palkintoja osallistujien kesken. Tapahtumassa kävi yhteensä 18 henkilöä.

Yhdistys osallistui kesäkuussa 2011 valtakunnallisille Kirjastopäiville Oulussa järjestämällä illanvieton viihdykkeeksi peliluolan yhdessä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa. Pelejä pyöritettiin kahdella Amiga 1200 -tietokoneella sekä kirjaston Xbox- ja Wii-konsoleilla. Illanviettoon osallistui yli 400 kävijää, joista suuri osa tutustui myös peliluolaan. Vieraskirjaan kirjoitti nimensä 56 peliluolassa piipahtanutta.

Vuosikokous 2011 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

TOIMINNAN TARKASTUSKERTOMUS
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2010-2011. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja taseesta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkistamaltani tilivuodelta.

Tampereella 19.9.2011

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2011-2012

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa hallituksessa.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää ainakin yksi tapahtuma Oulussa ennen seuraavaa vuosikokousta, esimerkiksi pelitapahtuma keväällä. Yhdistys yrittää myös aktivoida muiden paikkakuntien harrastajia järjestämään tapahtumia.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2011.

Jäsenmaksujen hankintaa pyritään edelleen tehostamaan mm. muistuttamalla nykyisiä jäseniä maksun maksamisesta. Kannatustuotteelle olisi tarvetta Saku-CD-ROMin jäätyä historiatuotteeksi. Esimerkiksi T-paitojen painattamista on mietitty. Hallitus jatkaa idean toteuttamista.

Vasta perustettu Facebook-sivu on hyvä markkinakanava, jota pyritään hyödyntämään yhdistyksen toiminnasta tiedottamisessa.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2011.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2011-2012

Yhdistyksen rahavarat ennen vuosikokousta ovat n. 1266 euroa. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, joita ei todennäköisesti ole tila on ilmainen ja EFFI ry. kustantaa pelitapahtuman tarjoilut.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 40 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksukampanja tuotti tulosta ja tilikauden aikana saatiin yli 30 jäsenmaksua. Tilikausi oli ensimmäistä kertaa ylijäämäinen neljään vuoteen: tilikauden ylijäämä oli n. 190 euroa. Jatkossa jäseniä muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta ja pyritään hankkimaan myös uusia jäseniä.

Nykyiset varat riittävät yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Liite 7 - Hallitus 2011-2012

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Varajäsenet: