Kutsu vuosikokoukseen 2011
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          17.9.2011


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 24. syyskuuta kello 12.00 alkaen.
Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
   Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan uuden,
   1.9.2010 voimaan tulleen yhdistyslain myötä siten, että viittaukset
   tilintarkastajiin vaihdetaan viittaamaan toiminnantarkastajiin,
   ja että sääntöihin lisätään mahdollisuus etäosallistua yhdistyksen
   kokouksiin.
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Yhdistys järjestää kokouksen jälkeen, kello 13.00 alkaen pelitapahtuman.
Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200 -tietokoneet 
sekä mahdollisuus tutustua uuden sukupolven järjestelmiin. Pelitapahtuma
järjestetään yhteistyössä EFFI ry:n kanssa, joka tarjoaa tapahtuman
pikkupurtavat ja virvokkeet sekä myy kannatustuotteitaan. Tapahtuma on
ilmainen ja avoinna kaikille, jäsenyys ei ole välttämätön.

Kokous ja pelitapahtuma järjestetään Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin
yksikössä osoitteessa Uusikatu 2 (myös Isokatu 1), luokassa F134. Oulun
seudun karttapalvelusta http://kartta.ouka.fi tai Google Mapsista
http://maps.google.fi voi hakea kokouspaikan sijaintia osoitteella.
Lähestymisopas kokouspaikalle löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta 
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja
kokouksesta. Sähköpostitse lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.
EFFIstä (Electronic Frontier Finland ry) löytyy lisätietoja osoitteesta
http://www.effi.org.


Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.