Vuosikokouksen 2009 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 26.9.2009

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2009


AIKA   26. syyskuuta kello 13.48 - 13.58

PAIKKA  Oulun seudun ammattiopisto, Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, Torikatu 23
     
LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Tapio Koivuniemi, sihteeri
     9 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.48.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Petteri Valli ja Kalle Laurinaho. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous moitteenvaraiseksi, koska kokouskutsu (liite 2) on julkaistu vain yhdistyksen kotisivuilla, uutisryhmissä ja Saku-foorumilla, eikä sääntöjen vaatimia henkilökohtaisia posti- tai sähköpostikutsuja ole toimitettu jäsenistölle. Päätettiin jatkaa kokousta moitteenvaraisena.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2008-2009 tilinpäätös ja kirjanpito esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2008-2009 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2010 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus sillä muutoksella, että Jarmo Piippo jäi pois hallituksesta ja Kimmo Vääriskoski nousi hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi ja yhdistyksen sihteeriksi (liite 7). Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei esitetty.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58.

Anu Seilonen Tapio Koivuniemi
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Petteri Valli Kalle Laurinaho
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Kalle Laurinaho, Petteri Valli, Petri Ruokolainen, Ismo Keskikukko, Ari Typpö, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Tapio Koivuniemi, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          19.9.2009


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 26. syyskuuta kello 13.30 alkaen. Tilaisuus
on ilmainen ja avoinna kaikille. Paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia,
pikkupurtavaa ja leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan
mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.00 alkaen, tarjolla on myös
muuta ohjelmaa. Paikalla ovat ainakin linkkipelaamista hoitavat Amiga 1200
-tietokoneet ja videotykit, MorphOS 2.3 sekä koteloitu Minimig-tietokone.
Pelikilpailuissa kello 16.00 alkaen matsataan ainakin peleissä Stunt Car
Racer, Skidmarks, SWOS ja WormsDC. Tapahtumassa on myös lahjoitus- ja
myyntipöytä, johon voi tuoda Amiga- tai retroiluhenkistä tai muuten
tunnelmaan sopivaa rompetta myytäväksi tai lahjoitettavaksi.

Tapahtumapaikka on Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikka-
koulutusyksikössä osoitteessa Torikatu 23. Suunnistakaa Torikatua
Finnkinon teatterien kohdalle, ja tapahtumapaikka löytyy vastapäätä
Makuunin ja Glorian välistä 3. kerroksesta. Oulun seudun karttapalvelusta
http://kartta.ouka.fi voi hakea kokouspaikan sijaintia osoitteella.
Yhdistyksen kotisivuille osoitteeseen http://saku.amigafin.org päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Sähköpostitse lisätietoja antaa
Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2008-2009
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2008-2009

Yhdistys osallistui Alternative Party 2008 –tapahtumaan lokakuun lopussa 2008.

Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin. Foorumi siirrettiin kesäkuussa 2009 uudelle palvelimelle ja samalla foorumin ohjelmisto päivitettiin uusimpaan versioon. Foorumin ylläpitäjiä lisättiin.

Yhdistyksen kotisivut siirrettiin uudelle palvelimelle kesäkuussa 2009. Nyt sekä foorumi että kotisivut ovat samalla palvelimella, mikä helpottaa ylläpitoa ja varmuuskopiointia.

Yhdistyksen sääntömuutokset hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa elokuussa 2009.

Saku-lehden numero 50 ei ole ilmestynyt.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on enää 21 maksanutta jäsentä, kun mukaan lasketaan vuoden 2007 tai sen jälkeen jäsenmaksun maksaneet. Yhdistyksen rahatilanne on tästä huolimatta edelleen erinomainen. Kauden tilinpäätös oli n. 160 euroa alijäämäinen.

Vuosikokous 2009 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2008-30.6.2009. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Tampereella 24.9.2009

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2009-2010
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2009-2010

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa hallituksessa lukuun ottamatta yhdistyksen pitkäaikaista sihteeriä Jarmo Piippoa, joka jää pois kymmenen vuoden hallituspestin jälkeen. Tilalle on tarjoutunut varajäsenistä Kimmo Vääriskoski.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää ainakin yksi tapahtuma Oulussa ennen seuraavaa vuosikokousta, esimerkiksi pikkujoulut vuoden lopulla tai pelitapahtuma vuoden 2010 alkupuolella. Yhdistys yrittää yhä aktivoida muiden paikkakuntien harrastajia järjestämään tapahtumia, joita yhdistys voisi olla tukemassa ja samalla saada uusia jäseniä.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2010.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2009-2010
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2009-2010

Yhdistyksen rahavarat ennen vuosikokousta ovat 1369 euroa 83 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat alle 100 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on vakiintunut vuositasolla vähän yli 20 maksaneeseen jäseneen. Tämä tarkoittaa noin 200 euron vuosituloja, jolloin toiminnan jatkuessa pienimuotoisena tilikausi jäisi ylijäämäiseksi.

Nykyiset varat riittävät hyvin yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Liite 7 - Yhdistyksen hallitus 2009-2010

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: