Vuosikokouksen 2008 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 21.9.2009

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2008


AIKA   27. syyskuuta kello 13.15 - 13.49

PAIKKA  Kiinteistö Oy Oulun Tetran kokoustila, Mäkelininkatu 31
     
LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Jarmo Piippo, sihteeri
     11 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.15.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Jarmo Piippo sekä pöytäkirjantarkistajiksi Petteri Valli ja Sirpa Pöyhönen. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena, sillä erotuksella, että kohdassa 7 käydään lisäksi kohdan 10 mukaista muuta keskustelua, koskien yhdistyksen tulevaisuutta.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2007-2008 tilinpäätös ja kirjanpito esitettiin vuosikokouksen osallistujille laittamalla se kiertoon.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2007-2008 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Keskusteltiin kohdan 10 mukaisesti yhdistyksen tulevaisuudesta.

Jarmo Piippo esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2009 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen kokoonpanoksi edellisen kauden hallitus ilman muutoksia (liite 7). Kokouksesta poissa olevat hallituksen jäsenet ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kohdan 7 aikana yhdistyksen tulevaisuudesta. Anu Seilonen pohjusti keskustelua kertomalla joitakin hallituksen postituslistalla esille tulleita mietteitä.

Kokous keskusteli aiheesta seuraavasti:

Ehdotusten käytännön toteuttaminen jäi kokouksessa auki.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.49.

Anu Seilonen Jarmo Piippo
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Sirpa Pöyhönen Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Petteri Valli, Ari Typpö, Lasse Niska, Ismo Keskikukko, Sirpa Pöyhönen, Veli-Matti Niska, Petri Ruokolainen, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Kalle Laurinaho, Esa Haapaniemi, Jarmo Piippo, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          19.9.2008


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 27. syyskuuta kello 13 alkaen. Tilaisuus
on ilmainen ja avoinna kaikille. Paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia,
pikkupurtavaa ja leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan
mukaisesti.

Muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin kuuluu keskustelu yhdistyksen
tulevaisuudesta ja mahdollisesta purkamisesta tai vaihtoehtoisesti
toiminnan jatkamisesta ja keinoista siihen.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14 alkaen, tarjolla runsaasti
myös muuta ohjelmaa. Esittelyssä ovat vastajulkaistut uutuudet AmigaOS 4.1,
MorphOS 2.1 ja Minimig!

Tule katsomaan esittelyjä ja kokeilemaan itse. Lisäksi viihdykkeenä on
jo perinteistä, mukaansatempaavaa pelailua linkitetyillä A1200-koneilla
sekä mahdollisuus lukea uusimpia Amiga-lehtiä. 

Kokous on Kiinteistö Oy Oulun Tetran kokoustilassa Mäkelininkatu 31:ssä.
Paikka on samassa korttelissa kuin monena vuonna palvellut Pakkahuoneen-
kadun kokoustila - kierrät vain korttelin ympäri ja olet paikalla. Oulun
seudun karttapalvelusta http://kartta.ouka.fi voi hakea kokouspaikan
sijaintia osoitteella.

Lisätietoja kokouksesta löydät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja
kokouksesta. Sähköpostitse lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2007-2008
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2007-2008

Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin. Saku-lehden numero 50 ei ilmestynyt vuoden 2007 lopussa.

Yhdistys osallistui Alternative Party 2007 ?tapahtumaan Helsingin Kaapelitehtaalla marraskuun alussa. Yhdistys esitteli tapahtumassa mm. useita Classic Amiga -laitteistoja ja Pegasos 2 -koneita. Muistoksi vieraskirjaan saatiin mm. Al Lowen terveiset.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on enää 25 maksanutta jäsentä, kun mukaan lasketaan vuoden 2006 tai sen jälkeen jäsenmaksun maksaneet. Yhdistyksen rahatilanne on tästä huolimatta edelleen erinomainen. Kauden tilinpäätös oli n. 164 euroa alijäämäinen.

Vuosikokous 2008 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2007-30.6.2008. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Tampereella 23.9.2008

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2008-2009
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008-2009

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Saku-lehden toistaiseksi viimeisen numeron 50 ilmestymispäivä on avoin.

Kotisivuilta puuttuvat tapahtumien valokuvaraportit pyritään saamaan päivitettyä sivuille vuoden 2008 loppuun mennessä.

Tavoitteena on aktivoida niinsanotut "nukkuvat jäsenet" ja saada myös uusia jäseniä, jotta noin 25 jäseneen romahtanut jäsenmäärä saataisiin kasvatettua, mikäli yhdistyksen toimintaa halutaan jatkaa kauden 2008-2009 jälkeen. Tällä hetkellä rahallinen tilanne on kuitenkin hyvä ja riittää nykytilanteessa rahallisten toimintaedellytysten turvaamiseen vielä vuosiksi eteenpäin.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa samanlaisena. Koska uutta puheenjohtajaa ei ole löytynyt, nykyinen puheenjohtaja suostuu jatkamaan, mutta edellyttää muulta hallitukselta aktiivisuutta yhdistyksen toiminnan ylläpitämisessä.

Yhdistys pyrkii tukemaan pienempiä tapahtumia ja aktivoimaan harrastajia Oulun seudun ulkopuolella, jotta yhdistyksen valtakunnallinen luonne säilyisi.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2009.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2008-2009
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2008-2009

Yhdistyksen rahavarat ennen vuosikokousta ovat 1469 euroa 8 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat arviolta alle 250 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on edelleen laskenut viime kauden noin 40 jäsenestä enää 25 maksaneeseen jäseneen. Ellei jäsenmäärää saada nostettua ja jäseniä aktivoitua myös Oulun seudun ulkopuolelta, yhdistyksen tulotaso heikkenee jatkossa olennaisesti.

Jäsenmäärän pysyessä samana tai hieman kasvaessa tiedossa olisi noin 100-200 euron tulot. Nykyiset varatkin riittävät yhdistyksen rahallisten toimintaedellytysten turvaamiseen vielä moneksi vuodeksi ja pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Yhdistyksen osallistuminen lokakuun lopussa järjestettävään Alternative Party 2008 -tapahtumaan on suunnitteilla, ja jos Oulusta lähtee matkaan edustusryhmä, yhdistys maksaa heidän matkakulunsa ja mahdolliset muut kulut. Yhdistyksen näkyvyys Alt Partyillä on hyvä, ja viime vuoden tapahtumasta saadut kokemukset kannustavat tapahtumaan osallistumista myös tänä vuonna.

Liite 7 - Yhdistyksen hallitus 2008-2009

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: