Vuosikokouksen 2006 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 11.12.2006

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2006


AIKA   30. syyskuuta kello 14.30 - 14.42

PAIKKA  Oulun yliopisto, neuvottelutila
     Erkki Koiso-Kanttilan katu 3, Tietotalo 1
     
LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Jarmo Piippo, sihteeri
     13 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 14.30.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Jarmo Piippo sekä pöytäkirjantarkistajiksi Sirpa Pöyhönen ja Kimmo Kannala. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2005-2006 tilinpäätös ja kirjanpito esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Anu Seilonen esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2005-2006 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Jarmo Piippo esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2007 ehdotettiin 10 euroa, jota kannatettiin. Muita ehdotuksia ei tullut, joten jäsenmaksuksi vuodelle 2007 vahvistettiin 10 euroa.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin uusi hallitus paikalla olevista ja etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä (liite 7).

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei esitetty eikä käsitelty.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.

Anu Seilonen Jarmo Piippo
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Sirpa Pöyhönen Kimmo Kannala
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Boogie, Kimmo Vääriskoski, Ari Typpö, Vesa-Matti Niska, Ismo Keskikukko, Esa Haapaniemi, Sirpa Pöyhönen, Tuomo Mämmelä, Lasse Niska, Kimmo Kannala, Jarmo Piippo, Tapio Koivuniemi, Petteri Valli, Seppo Typpö, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          21.9.2006


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 30. syyskuuta kello 14 alkaen. Kokous
on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia,
pikkupurtavaa ja leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan
mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.30 alkaen, tarjolla myös
muuta ohjelmaa, jonka tarkentuessa tiedotamme lisää. Kokouspaikka on Oulun
yliopistolla Mikro- ja nanoteknologian keskuksen tiloissa osoitteessa Erkki
Koiso-Kanttilan katu 3, Tietotalo 1, ovi E. Tarkemmat saapumisohjeet
kokouspaikalle päivitetään pian yhdistyksen kotisivuille osoitteeseen
http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään myös lisätietoja kokouksesta.
Sähköpostitse lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2005-2006
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2005-2006

Saku-lehden julkaisua ja Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin.

Hallituksen hiljaiselo jatkui, hallituskauden aikana ei pidetty kokouksia. Kotisivuilta puuttuu edelleen hallituksen kokousmuistioita.

Keskusteltiin lehden ja yhdistyksen tulevaisuudesta. Varmuudella ilmestyy vielä numero 50 vuoden lopussa. Sen jälkeen ilmestyminen on kirjoittajien vastuulla: mikäli artikkeleita lähetetään, myös lehti voi ilmestyä. Hallitus jatkanee vielä vuoden, jotta yhdistykselle kertyneet rahat voidaan käyttää jonkinlaisen Saku-tapahtuman järjestämiseen vuonna 2007.

Jäsentavoitteessa pysyttiin, jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdistyksen rahatilanne on erinomainen.

Vuosikokous 2006 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2005-31.6.2006. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Tampereella 22.9.2006

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2006-2007
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005-2006

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Saku-lehdestä julkaistaan ainakin numero 50 vuoden lopussa. Lehden ilmestyminen jatkossa riippuu artikkelien määrästä ja kirjoittajien aktiivisuudesta.

Hallitus luopuu kotisivujen ulkoasumuutoksen toteuttamisesta toistaiseksi. Nykyinen ulkoasu on karu mutta toimiva. Sivuston uudistaminen vaatisi ulkopuolista panostusta, eikä nykyisen hallituksen virta riitä siihen.

Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisen n. 80 jäsenen tasolla yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi, mikäli yhdistyksen toimintaa enää jatketaan vuoden 2006-2007 jälkeen. Tällä hetkellä rahallinen tilanne on erinomainen.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa aktiivisten jäsentensä osalta samanlaisena. Julkaisematta jääneet vuosien 2003-2006 hallitusmuistiot hoidetaan kuntoon hallituskauden loppuun mennessä.

Yhdistyksen tavoite on järjestää Saku-tapahtuma vuoden 2007 aikana. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2007. Vuosikokouksessa on todennäköisesti katkolla yhdistyksen tulevaisuus, jos ja kun nykyinen hallitus ei enää jatka tehtävässään.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2006-2007
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2006-2007

Yhdistyksen tilillä on ennen vuosikokousta 1716 euroa 33 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat arviolta alle 50 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana, vajaassa 80 jäsenessä. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisellään, mikäli yhdistyksen rahalliset toimintaedellytykset halutaan säilyttää.

Jäsenmäärän pysyessä samana tiedossa olisi reilun 100-200 euron tulot. Nykyiset varatkin riittäisivät Saku-tapahtuman järjestämiseen, ja se onkin yhdistyksen tavoitteena. Mikäli uusi tapahtuma saadaan järjestettyä, se ajoittuisi todennäköisesti kesään 2007.

Liite 7 - Yhdistyksen hallitus 2006-2007

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: