Vuosikokouksen 2005 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 10.10.2005

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2005


AIKA   24. syyskuuta kello 14.02 - 14.15

PAIKKA  Oulun keskusta, taloyhtiön kerhotila
     Pakkahuoneenkatu 30, Oulu

LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Sirpa Pöyhönen, sihteeri
     11 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 14.02.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sirpa Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Tapio Koivuniemi ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikauden 2004-2005 tilinpäätös ja kirjanpito esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus (liite 3).

Esitettiin tilintarkastajan lausunto (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2004-2005 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 5), joka vahvistettiin.

Esitettiin yhdistyksen tulo- ja menoarvio (liite 6).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2006 ehdotettiin 10 euroa, jota kannatettiin. Muita ehdotuksia ei tullut, joten jäsenmaksuksi vuodelle 2006 vahvistettiin 10 euroa.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin uusi hallitus (liite 7) paikalla olevista ja etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei esitetty eikä käsitelty.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Anu Seilonen Sirpa Pöyhönen
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tapio Koivuniemi Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Anu Seilonen, Sirpa Pöyhönen, Seppo Typpö, Tuomo Mämmelä, Tapio Koivuniemi, Petteri Valli, Ismo Keskikukko, Juha-Pekka Jokela, Ari Typpö, Esa Haapaniemi, Marko Lustimäki.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          16.9.2005


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 24. syyskuuta kello 14 alkaen. Kokous
on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia,
pikkupurtavaa ja leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan
mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.30 alkaen, mahdollisuus
tutustua AmigaOne- ja Pegasos-laitteistoihin. AmigaOne-koneissa on esillä
mm. AmigaOS 4 pre-release 3 ja MacOS, kun taas Pegasos-koneet esittelevät
mm. MorphOS 1.4.5:tä viimeisimmillä virityksillä varustettuna sekä Debian
Sargea. Kaikissa koneissa on myös nippu muita ohjelmia, pelejä ja
laitteita, joten monenmoista ihmeteltävää riittää.

Suomalainen Amiga-jälleenmyyjä Gentle Eye Ky saapuu paikalle myymään
Amiga-tuotteita. Myös ensi vuoden jäsenmaksun voi maksaa kokouksessa.
Lisätietoja ohjelmasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
http://saku.amigafin.org.

Kokouspaikka on Pakkahuoneenkatu 30, taloyhtiön kokoustila Pakkahuoneen-
kadun ja Koulukadun kulmassa sijaitsevassa rakennuksessa, joka on Oulun
keskustassa lyhyen kävelymatkan päässä Oulun juna- ja linja-autoasemilta.
Tarkemmat saapumisohjeet kokouspaikalle valokuvineen löytyvät yhdistyksen
kotisivulta osoitteesta http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Sähköpostitse lisätietoja
antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2004-2005
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2004-2005

Saku-lehden julkaisua ja Saku-foorumin ylläpitoa jatkettiin.

Saku-lehden uudistuneen ulkoasun jatkeeksi tavoitteena ollut yhdistyksen kotisivujen ulkoasu-uudistus on jäissä. Hallitus pohtii, onko tässä tilanteessa järkevää uusia sinänsä toimivia sivuja, vaikka niiden ylläpito onkin jonkin verran mutkikasta.

Hallituksen hiljaiselo jatkui, hallituskauden aikana ei pidetty kokouksia. Pitkään kokoonpanoltaan lähes samana pysyneen pakastevirkahallituksen työmotivaatio osoittaa hiipumisen merkkejä. Yhdistyksen "ylläpito" oli edelleen yhden ihmisen vastuulla.

Jäsentavoitteessa pysyttiin, jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdistyksen rahatilanne on hyvä.

Vuosikokous 2005 järjestettiin syyskuussa Oulussa.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2004-20.6.2005. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Tampereella 18.9.2005

Antti Siren

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2005-2006
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005-2006

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistys seuraa markkinoiden kehittymistä ja etsii tilaisuuksia tuoda jäsenten nähtäville uusia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja. Myös Classic-laitekannan käyttäjien tukemista jatketaan.

Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan lain vaatimuksia noudattaen.

Saku-lehden julkaisua jatketaan ainakin vuoden loppuun asti. Lehden ilmestyminen jatkossa riippuu artikkelien määrästä ja kirjoittajien aktiivisuudesta. Keskustelua lehden tulevaisuudesta käydään Saku-keskustelufoorumissa.

Hallitus miettii yhdistyksen kotisivujen pitkään pysähdyksissä olleen ulkoasumuutoksen mahdollisuuksia. Uudistuksesta vastaa Terho Henriksson yhdessä muun hallituksen kanssa. Tavoitteena ovat esimerkiksi selaimen kautta helposti ylläpidettävät sivut nykyisen hieman työlään joskin yhä toimivan ratkaisun sijaan.

Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisen n. 80 jäsenen tasolla yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tällä hetkellä rahallinen tilanne on hyvä.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa aktiivisten jäsentensä osalta samanlaisena. Hallitus julkaisee kokouksistaan ja keskusteluistaan muistioita ja pöytäkirjoja kotisivuilla ja Saku-lehdessä. Julkaisematta jääneet vuosien 2003-2005 hallitusmuistiot hoidetaan kuntoon vuoden loppuun mennessä.

Yhdistys tutkii mahdollisuutta järjestää Saku-tapahtuma vuoden 2006 aikana. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2006.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2004-2005
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2005-2006

Yhdistyksen tilillä on ennen vuosikokousta 1485 euroa 72 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat arviolta alle 50 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana, vajaassa 80 jäsenessä. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisellään. Jäsenmaksun maksaminen joka vuosi ei ole sääntöjen mukaan välttämätöntä jäsenyyden säilymiseksi, ja kuluvan vuoden jäsenmaksun on tähän mennessä maksanut 28 jäsentä. Vuonna 2004 maksaneita oli 32 ja vuonna 2003 maksaneita 19, joten jäsenmäärä näyttää vakiintuneen.

Jäsenmäärän pysyessä samana tiedossa olisi reilun 300 euron tulot. 1700-1800 euron budjetilla olisi mahdollista järjestää uusi Saku-tapahtuma. Mikäli uusi tapahtuma järjestetään, se ajoittuisi todennäköisesti kesään 2006.

Liite 7 - Yhdistyksen hallitus 2005-2006

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: