Vuosikokouksen 2004 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                    PÖYTÄKIRJA

                                 10.10.2004

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2004


AIKA   25. syyskuuta kello 14.30 - 14.43

PAIKKA  Opetusravintola Eetvartin kellarikabinetti
     Sumeliuksenkatu 16, Tampere

LÄSNÄ   Anu Seilonen, puheenjohtaja
     Sami Ylönen, sihteeri
     30 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 14.30.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Sami Ylönen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Joni Halme ja Teemu Kärkkäinen. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilikausien 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 ja 2003-2004 tilinpäätökset esitettiin monisteina vuosikokouksen osallistujille. Myös täydellinen kirjanpito kyseiseltä ajalta oli nähtävänä kokouksessa.

Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus (liite 3).

Esitettiin tilintarkastajan lausunto (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikausien 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 ja 2003-2004 tilinpäätökset vahvistettiin ja yhdistyksen kyseisten kausien aikaisille hallituksille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 5), joka vahvistettiin.

Esitettiin yhdistyksen tulo- ja menoarvio (liite 6).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2005 ei esitetty muutoksia.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin uusi hallitus (liite 7) paikalla olevista ja etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Antti Siren ja varamieheksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei esitetty eikä käsitelty.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.43.

Anu Seilonen Sami Ylönen
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Joni Halme Teemu Kärkkäinen
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Ville Pispa, Janne Sirén, Teemu Kärkkäinen, Esa Haapaniemi, Kimmo Savolainen, Harri Töyrylä, Erkki Vaaja, Joni Halme, Juha-Pekka Kuusela, Juha Niemimäki, Kai Kasurinen, Jani Kilpilinna, Petri Räty, Lauri Flink, Kimmo Kannala, Pekka Nissinen, Juha-Pekka Jokela, Harry Sintonen, Antti Siren, Jani Karjalainen, Boogie, Esa Lyttinen, Petri Kvist, Esko Hellgren, Jari Pakarinen, Mika Yrjölä, Tapani Liukkonen, Sami Ylönen, Marko Lustimäki, Anu Seilonen.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                          16.9.2004


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Tampereella lauantaina 25. syyskuuta kello 14 alkaen.
Kokous on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tuttuun tapaan tarjolla
virvoitusjuomia, pikkupurtavaa ja tietysti myös leppoisaa seuraa. Kokous
etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  Esitettävänä ovat tilikausien 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
  ja 2003-2004 valmiit tilinpäätökset.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, noin kello 14.30 alkaen, mahdollisuus
tutustua Amiga-maailman uutuuksiin. Kokeiltavana on ensimmäistä kertaa
Suomessa AmigaOne-tietokone AmigaOS 4.0 -käyttöjärjestelmällä varustettuna.
Aiemminkin tapahtumissamme esiteltyä Pegasos-tietokonetta edustaa uusi
Pegasos II, jossa pyörii MorphOS-käyttöjärjestelmän uusin betaversio, 1.5.
Suomalainen Amiga-jälleenmyyjä Gentle Eye Ky saapuu paikalle myymään
Amiga-tuotteita. Myös ensi vuoden jäsenmaksun voi maksaa kokouksessa.
Lisätietoja ohjelmasta löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta
http://saku.amigafin.org ja sitä päivitetään esittelylaitteiden varmistuessa.

Kokouspaikkana on Pirkanmaan Taitokeskuksen opetusravintola Eetvartin
kokoustila Kellarikabinetti osoitteessa Sumeliuksenkatu 16, Tampereen
rautatieasemaa vastapäätä. Tarkemmat saapumisohjeet kuvineen löytyvät pian
yhdistyksen kotisivulta osoitteesta http://saku.amigafin.org. Sinne
päivitetään tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Sähköpostitse
lisätietoja antaa Anu Seilonen, thoriel@sci.fi.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2003-2004
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2003-2004

Yhdistyksen loput tekemättä olevat tilikaudet kaudesta 1999-2000 eteenpäin siirrettiin Anu Seiloselle Jarmo Piipon epäonnistuttua tehtävässään. Kyseisten kausien kirjanpidot valmistuivatkin vuosikokoukseen mennessä.

Yhdistyksen toiminnan kannalta tällainen malli ei ole terve, sillä yhden henkilön vastuulle kasaantuu liikaa tehtäviä. Kun kirjanpidot ovat ajan tasalla, työmäärä tosin huomattavasti vähenee. Jatkoa ajatellen tehtäviä pitäisi pystyä jakamaan enemmän.

Saku-lehden julkaisussa pidettiin puolen vuoden tauko, jotta kirjanpitojen tekemiselle jää riittävästi aikaa. Joulukuussa julkaistun numeron 44 jälkeen seuraava numero, 45, julkaistiin kesäkuussa 2004. Uusi ulkoasu on saanut yhä kiitosta.

Saku-lehden uudistuneen ulkoasun jatkeeksi tavoitteena ollut yhdistyksen kotisivujen ulkoasu-uudistus ei vielä merkittävästi edennyt, ja sen toteutus siirtyneekin vuoden 2005 puolelle.

Hallitus ja samalla koko yhdistys vietti hiljaiseloa kirjanpitojen valmistumista odotellessa.

Jäsentavoitteessa pysyttiin, jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Resurssit mahdollisen uuden Saku-tapahtuman järjestämiseksi ovat rahallisesti hyvät.

Vuosikokous 2004 järjestettiin syyskuussa Tampereella.

Liite 4 - Tilintarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.7.2003-20.6.2004. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkasteltu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntona esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Tampereella 13.9.2004

Antti Siren

[Samanlaiset lausunnot myös tilikausilta 1.7.1999-30.6.2000, 1.7.2000- 30.6.2001, 1.7.2001-30.6.2002 ja 1.7.2002-30.6.2003.]

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2004-2005
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2004-2005

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Yhdistys seuraa Amiga-markkinoiden kehittymistä ja etsii tilaisuuksia tuoda jäsenten nähtäville uusia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja. Tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan suorien yhteyksien ylläpitoa ulkomaille. Yhdistys jatkaa aktiivista toimintaansa myös Classic-laitekannan käyttäjien tukemiseksi.

Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan. Ajan tasalle ja lain vaatimuksia vastaavaksi saatu kirjanpito pidetään jatkossakin ajantasaisena, jotta tilinpäätökset voidaan tarkistuttaa sääntöjen määräämässä aikataulussa. Saku-lehden julkaisua jatketaan. Lehti ilmestyy neljännesvuosittain toimituksen erikseen määrääminä julkaisupäivinä.

Pysähdyksissä ollut yhdistyksen kotisivujen ulkoasumuutoksen suunnittelu siirretään vuodelle 2005. Uudistuksesta vastaa Terho Henriksson yhdessä muun hallituksen kanssa.

Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisen 80-100 jäsenen tasolla yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tällä hetkellä rahallinen tilanne on hyvä, mutta mahdollinen uusi Saku-tapahtuma vaatii paljon resursseja, myös rahallisia.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa aktiivisten jäsentensä osalta samanlaisena. Hallitus julkaisee kokouksistaan ja keskusteluistaan muistioita ja pöytäkirjoja kotisivuilla ja Saku-lehdessä. Yhdistys tutkii mahdollisuutta järjestää Saku-tapahtuman vuoden 2005 aikana. Tarjolla oleva tapahtumasisältö on aiempia vuosia parempi, joten realistiset mahdollisuudet järjestää tapahtuma ovat hyvät.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2005. Pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Riihimäellä ja Tampereella järjestettyjen kokousten jatkoksi pyritään hakemaan mahdollisuuksien mukaan uutta kokouspaikkaa yhdistyksen valtakunnallista asemaa mukaillen.

Liite 6 - Tulo- ja menoarvio 2004-2005
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2004-2005

Yhdistyksen tilillä on ennen vuosikokousta 1144 euroa 55 senttiä. Tästä vähennetään vuosikokouksen järjestämiskustannukset, jotka ovat arviolta alle 200 euroa.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana, vajaassa 80 jäsenessä. Tavoitteena on vähintään pitää jäsenmäärä nykyisellään tai mieluiten hieman kasvattaa sitä. Jäsenmaksun maksaminen joka vuosi ei ole sääntöjen mukaan välttämätöntä jäsenyyden säilymiseksi, ja kuluvan vuoden jäsenmaksun on tähän mennessä maksanut 32 jäsentä. Vuonna 2003 maksaneita oli 19 ja vuonna 2002 maksaneita 21, joten tänä vuonna jäsenmaksun maksaneiden määrä on ilahduttavasti noussut.

Mikäli maksaneita jäseniä saataisiin ensi vuonna noin 40, tiedossa olisi reilun 400 euron tulot. 1300-1400 euron budjetilla olisi mahdollista järjestää uusi Saku-tapahtuma hieman pienempänä kuin edellinen Saku 2001 -tapahtuma, jonka kokonaiskustannukset olivat noin 1500 euroa. Mikäli uusi tapahtuma järjestetään, se ajoittuisi todennäköisesti kesään tai syksyyn 2005.

Liite 7 - Yhdistyksen hallitus 2004-2005

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: