Vuosikokouksen 2001 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                   PÖYTÄKIRJA
HALLITUS 2000-2001
                                13.12.2001

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2001

AIKA    29. syyskuuta kello 14.18 - 14.54

PAIKKA   Oulun keskusta, taloyhtiön kerhotila
      Pakkahuoneenkatu 30, Oulu

LÄSNÄ    Tomi Jaskari, puheenjohtaja
      Jarmo Piippo, sihteeri
      15 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 14.18.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Jaskari, sihteeriksi Jarmo Piippo sekä pöytäkirjantarkistajiksi Kimmo Kannala ja Sami Ylönen. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä henkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Todettiin, ettei tilikauden 2000-2001 kirjanpitoa ole voitu vielä saattaa asianmukaiseen tilinpäätöskuntoon, sillä tilinhoitojärjestelmän uusiminen ja aiempien kausien tilinpäätösten valmistelu on yhä kesken. Päätettiin siirtää niiden käsittelyn loppuun saattaminen alkavalle kaudelle 2001-2002, keväällä tai kesällä 2002 järjestettävään ylimääräiseen kokoukseen, jonka jälkeen tilinhoito siirtyy Jarmo Piipon hoidettavaksi.

Tilintarkastajat Janne Lardot ja Pasi Lagerroos ilmoittivat etukäteen vuosikokoukselle, etteivät voi antaa lausuntoa, koska tilanne on pysynyt samana viime vuodesta.

Todettiin Janne Sirénin tekemän selvitystyön perusteella, ettei aiempien kausien tilinpäätösten tekemiseen tarvita yhdistyksen kyseisten vuosien hallitusten jäsenien allekirjoituksia, vaan meneillään olevan kauden hallituksen nimet riittävät niidenkin vahvistamiseen yhdistyskokouksessa. Tämä helpottaa olennaisesti vanhojen tilinpäätösten valmistelua tilijärjestelmän uusimista varten.

Jarmo Piippo esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Edellisen kohdan päätösten mukaisesti lykättiin tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen aiemmille hallituksille tehtäväksi myöhemmin järjestettävässä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Anu Seilonen esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 4), joka vahvistettiin.

Tulo- ja menoarvion osalta todettiin, että jäsenmaksutulot todennäköisesti edelleen pienenevät alkavalla kaudella, ja muita tuloja voi olla melko vaikea hankkia vaarantamatta saavuttamaamme yleishyödyllisen yhdistyksen asemaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimien korjattujen sääntöehdotusten mukaan jäsenmäärän laskeminen muuttuu, koska jäsenyys loppuu vasta jos jäsenmaksu on jätetty suorittamatta kahden vuoden ajalta.

Yhdistyksen tilin siirtoa uuteen tilipankkiin edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti ei ole vielä voitu tehdä, koska siihen vaadittaisiin voimassaoleva yhdistysrekisteriote, jota ei vielä ole, koska sääntömuutosten käsittely on yhä kesken Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2002 sovittiin yksimielisesti 11 euroa. Todettiin, ettei markkamääräisiä päätöksiä saa lain mukaan enää tehdä, joten maksulle ei voitu enää määritellä hintaa markkoina. Erillistä liittymismaksua yhdistykselle ei edelleenkään asetettu.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin uusi hallitus (liite 5) paikalla olevista sekä etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Janne Lardot ja varamieheksi Pasi Lagerroos. Molemmat ovat ennen kokousta antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Kahden vuoden takaisen Saku 99 -tapahtuman talouden osalta kyseltiin, saiko yhdistys tapahtumassa lahjoituksia. Tarkkoja tietoja ei kokouksessa ollut saatavilla, mutta Tomi Jaskari ja Anu Seilonen esittivät arviona muutaman sadan markan summan. Kysyttiin myös, auttoiko Petro Tyschtschenko tapahtuman järjestämistä rahallisesti, mihin vastattiin ei, mutta hän järjesti Amigalta paljon promootiotuotteita ja palkintolahjoituksia yhdistykselle.

Todettiin, että vastikkeetta EU:n ulkopuolisista maista saaduista tavaroista voidaan tapauksesta riippuen joutua maksamaan tullia, joten mahdollisen maksun suuruus ja tarkoituksenmukaisuus tuotteeseen nähden on pyrittävä selvittämään ennen kuin päätetään voidaanko tavara ottaa vastaan.

Rahoituskeinoja toiminnan ylläpitämiseksi ja mahdollisesti halvempia paikkoja tapahtumien järjestämiseen pyritään jatkossa etsimään aiempaa laajemmin. Kimmo Vääriskoski tarjoutui kokouksessa avustamaan hallitusta yhdistyslakiasioissa.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.54.

Tomi Jaskari Jarmo Piippo
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kimmo Kannala Sami Ylönen
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - osallistujat

Tapio Koivuniemi, Seppo Typpö, Ari Typpö, Sami Ylönen, Kimmo Kannala, Kimmo Vääriskoski, Timo Karjalainen, Sirpa Pöyhönen, Tuomo Mämmelä, Esa Haapaniemi, Marko Lustimäki, Kirsi R., "Boogie", Tomi Jaskari, Jarmo Piippo, Anu Seilonen, Mikael Ervasti.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.               VUOSIKOKOUSKUTSU
                            19.9.2001


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa lauantaina 29. syyskuuta kello 14 alkaen. Kokous
on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia ja
leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
  ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, arviolta kello 15-16 alkaen, Amiga-
aiheinen videotuokio, jossa pyörii mm. Deathbed Vigil ja muita harvemmin
nähtyjä Amiga-videointeja. Lisäksi paikan päällä on kokeiltavissa Saku 2001
-tapahtumassakin esillä ollut AmigaDE Playerin demoversio. Ensi vuoden
jäsenmaksun voi maksaa kokouksessa, ja lisäksi myynnissä ovat Saku-CD-ROM
#3 ja Saku 2001 -tapahtuman teema-CD-levy Saku 2001 Theme 40 markan
kappalehintaan. Tapahtumaan saapuu myös suomalainen Amiga-jälleenmyyjä
Gentle Eye Ky tuotteineen.

Vuosikokous järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Oulussa. Kokouspaikka on
Pakkahuoneenkatu 30, taloyhtiön kerhotila Pakkahuoneenkadun ja Koulukadun
kulmassa sijaitsevassa rakennuksessa. Kokoustila on Oulun keskustassa
lyhyen kävelymatkan päässä Oulun juna- ja linja-autoasemilta. Tarkemmat
saapumisohjeet kokouspaikalle valokuvineen löytyvät pian yhdistyksen
kotisivulta osoitteesta http://saku.amigafin.org. Sinne päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Puhelimitse ja sähköpostitse
lisätietoja antaa Anu Seilonen, 040 836 7808, thoriel@sci.fi.
Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,
Anu Seilonen
Puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.
Liite 3 - Vuosikertomus 2000-2001

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2000-2001

Saku 2001 -tapahtuma pidettiin tiedekeskus Heurekassa 1. syyskuuta 2001. Tapahtumassa vieraili Cloanton johtaja Michael C. Battilana, joka esitteli Amiga Forever -emulaation toimintaa ja erikoisominaisuuksia käytännön sovellusten avulla. Yhdistys esitteli vastikään julkaistua AmigaDE Party Pack -sovelluskehitinpakettia, ja nähtävänä oli myös Amiga Inc.:n tapahtumaa varten toimittama AmigaDE Playerin demoversio. Tapahtumaohjelmaan kuului lisäksi Amiga-demomaratoni auditoriossa, Payback-pelikilpailu, Mediator PCI:n esittely ja suosiota saanut Vaporwaren ohjelmien rekisteröintipalvelu. Kokeiltavina olivat myös ImageFX- ja Aladdin 4D -ohjelmistot, Shogo-peli ja AmigaOS 3.9 -käyttöjärjestelmä. Tilaisuudessa julkistettiin Saku-CD-ROM-levyn kolmas painos ja Saku 2001 Theme CD-levy, jolla on tapahtuman virallinen tunnusmusiikki sekä extended-mix-versiot kappaleesta. Tapahtuma herätti kiinnostusta myös eri medioissa.

Saku-lehden julkaisurytmi pystyttiin pitämään suunnitellun mukaisena. Lehden HTML-painos muodostui laiteriippumattomana ja helposti tavoitettavana verkkojulkaisuna varsin suosituksi, joten lehden vanhan levykeversion julkaisusta ja kotiinkannosta päätettiin luopua. Päätös todettiin varsin pian oikeaksi, sillä se vähensi ratkaisevasti toimituksen työmäärää, ja poisti monia hankalia rajoituksia liittyen kuvamateriaalin käyttöön ja pitkien artikkelien taittoon.

Yhdistyksen kotisivut Internetissä jatkoivat toimintaansa yhdistyksen julkisivuna ja Saku-lehden pääasiallisena levityskanavana. Kotisivuille avattiin AmigaFin.org Amiga-portaaliin oma osoite, josta sivut löytyvät aina yhdestä tutusta paikasta, riippumatta niiden fyysisestä sijainnista.

Jäsentavoitetta ei saavutettu, sillä jäsenmäärä jäi alle sadan. Aiemmin päätettyjen tilinhoidon uudistusten toteuttaminen ja tilipankin vaihto sekä sääntömuutosten vahvistaminen viivästyivät seuraavalle kaudelle, sillä rekisterimuutoskaavakkeiden käsittely on yhä kesken Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Vuosikokous 2001 järjestettiin syyskuussa Oulussa. Kokouksen yhteydessä järjestettiin Amiga-aiheista ohjelmaa, kuten videotuokio, AmigaDE Playerin esittely, luettavana Amiga-lehtiä ja paikalla oli myös Amiga-jälleenmyyjä tuotteineen. Tämä oli ensimmäinen kerta kun yhdistys järjesti tilaisuuden pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Liite 4 - Toimintasuunnitelma 2001-2002

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2001-2002

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Ensisijaisena tavoitteena näiltä osin on seuraavan sukupolven Amiga-teknologian tuntemuksen ja näkyvyyden lisääminen sekä jäsenten keskuudessa yhdistyksen omia tiedotuskanavia käyttäen, että mahdollisuuksien salliessa myös muiden julkisten medioiden avulla suuremmallekin yleisölle.

Yhdistys pyrkii seuraamaan uudistuvien Amiga-markkinoiden tilanteen kehittymistä ja etsimään tilaisuuksia tuoda jäsenten nähtäville tuoreimpia saatavissa olevia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja. Tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan suorien yhteyksien ylläpitoa ulkomaille ja Amiga-yhtiöön.

Classic Amigan markkinaosuuden pienuuden ja tukipalveluiden heikon saatavuuden takia on entistä tärkeämpää, että yhdistys jatkaa totuttuun tapaan aktiivista toimintaansa myös Classic-laitekannan käyttäjien keskinäisen yhteydenpidon ja avunannon kanavana.

Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan, yhdistystoiminnan lakisääteisiä velvoitteita noudattaen. Aiempien tilikausien tekeillä olevien, kirjanpitouudistuksen mukaisesti laadittujen tilinpäätösten valmistuttua järjestetään ylimääräinen yhdistyskokous, jossa myönnetään vastuuvapaus aiemmille hallituksille.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään elo-syyskuussa 2002.

Saku-lehden julkaisua jatketaan. Lehti on entiseen tapaan luettavissa yhdistyksen kotisivuilla, sekä saatavissa myös pakattuna versiona off-line-tilassa lukemista varten. Lehti ilmestyy neljännesvuosittain, toimituksen erikseen määrääminä julkaisupäivinä.

Edellisen kauden hallitus esittää vuosikokoukselle jatkavansa aktiivisten jäsentensä osalta lähes samanlaisena. Hallitus julkaisee kokouksistaan ja keskusteluistaan sekä yhdistyksen kokouksista muistioita ja pöytäkirjoja kotisivuilla ja Saku-lehdessä.

Yhdistys tutkii mahdollisuutta järjestää varojen, henkilöresurssien ja tarjolla olevan tapahtumasisällön niin salliessa uuden Saku-tapahtuman vuoden 2002 aikana - todennäköisesti kuitenkin aikaisempaa pienimuotoisempana.

Lisäksi pienimuotoisten käyttäjätapaamisten järjestämistä pyritään laajentamaan mahdollisuuksien rajoissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Liite 5 - Yhdistyksen hallitus 2001-2002

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: