Kutsu vuosikokoukseen
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.             VUOSIKOKOUSKUTSU

                              17.9.2000


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Espoossa lauantaina 30. syyskuuta kello 14 alkaen. Kokouksesta
on sen keston ajan, noin kello 14-15, IRC-yhteys kanavalla #saku, ja webcam
osoitteessa http://batman.jytol.fi/~saku/ välittää kokouksesta kuvia.
Kokous on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia ja
leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

Muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin kuuluvat mm. seuraavat muutokset
yhdistyksen sääntöihin: hallituksen jäsenmäärä esitetään muutettavaksi
liukuvaksi, ja maininta Fidonetistä kokouksen koollekutsumiskanavana
korvataan Amiga-postituslistalla ja Sakunetillä. Lisäksi päätetään
levyke-Sakun lopettamisesta vuoden viimeiseen numeroon sekä siihen liittyen
kotiinkantomaksusta luopumisesta. Esityksen mukaan voimavarat olisi
tarkoitus keskittää jatkuvasti kehittyvän HTML-version toimittamiseen.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen, arviolta kello 15-16 alkaen, on kokeiltavissa uusi Amiga
SDK (Software Development Kit), jonka avulla seuraavan sukupolven
laiteriippumattoman Amiga-järjestelmän sovelluksia parhaillaan kehitetään.

Tarjolla on myös mahdollisuus tutustua AmigActive-lehden ja Amiga Inc.:n
Amiga World -lehden irtonumeroihin, saksalaisen AmigaOS-lehden joulukuun
numerossaan julkaisemaan juttuun Saku 99 -tapahtumasta sekä suomalaisen
Meriitti-lehden numeroon 2/2000, jossa oli laaja artikkeli Suomen
Amiga-käyttäjät ry:n toiminnasta. Ensi vuoden jäsenmaksun voi maksaa
kokouksessa, ja lisäksi myymme pois Saku-CD-ROMin toisen painoksen jäljellä
olevat levyt 40 markan kappalehintaan.

Vuosikokous järjestetään edellisen vuoden tapaan Kirkkojärvellä, Espoon
keskuksessa. Kokouspaikka on Kaivomestarinkatu 8, taloyhtiön kerhotila.
Kaivomestarinkatu on lyhyen kävelymatkan päässä Espoon juna-asemalta
(Helsingistä lähijunat E, L, S) ja se sijaitsee hotelli Kuninkaantiestä
katsoen Kirkkokadun vastakkaisella puolella. Läheltä kulkee lähiliikenteen
linja-autoja ja henkilöautoille on maksutonta pysäköintitilaa.

Tarkemmat saapumisohjeet kokouspaikalle löytyvät yhdistyksen kotisivulta
osoitteesta http://batman.jytol.fi/~saku/, ja sinne päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Puhelimitse lisätietoja antaa
Janne Sirén, 050 522 3690, ja sähköpostitse lisätietoja saa Anu Seiloselta
(thoriel@sci.fi).

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,Tomi Jaskari

Puheenjohtaja,
Suomen Amiga-käyttäjät ry.