Kutsu vuosikokoukseen
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 VUOSIKOKOUSKUTSU

                              14.8.1999


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Espoossa lauantaina 28. elokuuta 1999 kello 14 alkaen. Kokous
etenee oheisen esityslistan mukaisesti. Vain pieni osa nykyisestä
hallituksesta asettuu ehdolle uuteen hallitukseen, joten olisi ensiarvoisen
tärkeää saada paikalle runsaasti hallitusvastuusta kiinnostuneita. Ketään
ei tietenkään pakoteta hallitukseen, joten toivomme myös vähemmän
yhdistystoiminnasta kiinnostuneita osallistumaan keskusteluihin.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10 - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Mikäli olette halukkaita asettumaan ehdolle yhdistyksen luottamustehtäviin,
mutta olette estyneitä osallistumaan kokoukseen, pyydämme teitä lähettämään
ennen kokousta sähköpostia osoitteeseen siren@mikrobitti.fi. Hallitukseen
voidaan hyvin valita jäseniä kaikkialta Suomesta, sillä yhteydenpito hoituu
pääasiassa sähköpostitse. Tutkimme myös mahdollisuuksia yhdistää kokous
Internetiin; lisätietoja ilmestyy tarvittaessa kotisivuillemme
(http://batman.jytol.fi/~saku/).

Ohjelmassa on kokouksen jälkeen, arviolta kello 15-16 alkaen,
Amiga-aiheinen videotuokio. Mikäli kokous ei kiinnosta, olette toki
tervetulleita katselemaan vain videoita sen jälkeen. Jäsenmaksun voi maksaa
kokouksessa. Vuosikokous järjestetään tällä kertaa poikkeuksellisesti
Kirkkojärvellä, Espoon keskuksessa. Kokouspaikka on Kaivomestarinkatu 8,
tarkemmin taloyhtiön kerhotila, joka löytyy Helsingin puhelinluettelon
karttasivulta 17 ruudusta 36-77.

Kaivomestarinkatu on lyhyen kävelymatkan päässä Espoon juna-asemalta
(Helsingistä lähijunat E, L, S) ja se sijaitsee hotelli Kuninkaantiestä
katsoen Kirkkokadun vastakkaisella puolella. Läheltä kulkee lähiliikenteen
linja-autoja ja henkilöautoille on maksutonta pysäköintitilaa. Kokoustilan
edessä, Kaivomestarinkadun kääntöpaikalla, on ennen kokousta opashenkilö.

Tervetuloa!


Ystävällisin terveisin,

Janne Sirén

Varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava
Suomen Amiga-käyttäjät ry.