Vuosikokouksen pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY                    PÖYTÄKIRJA

                                 13.9.1998

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 1998


AIKA      23. elokuuta kello 13.10 - 14.45

PAIKKA     Vantaa, Tiedekeskus Heurekan ryhmätyötilat B-C

LÄSNÄ      Tomi Jaskari, puheenjohtaja
        Janne Sirén, sihteeri
        19 jäsentä (liite 1)

1

Kokouksen avaaminen ja toimihenkilöiden nimeäminen

Puheenjohtaja Tomi Jaskari avasi kokouksen kello 13.10 tiedekeskus Heurekan ryhmätyötiloissa B-C Vantaalla 23.8.1998. Kokouskutsut oli lähetetty jäsenille postitse, lisäksi kokouksesta oli tiedotettu uutisryhmissä, purkeissa ja yhdistyksen kotisivuilla.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Jaskari, sihteeriksi Janne Sirén, pöytäkirjantarkistajiksi Linus Silvander ja Pasi Lagerroos. Ääntenlaskijoita ei tarvittu.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin (liite 1) sekä hyväksyttiin työjärjestykseksi yhdistyksen kotisivuilla sekä kokouksessa jaetun esityslistan kohdat 5-12.

Esitettiin kokoustilaisuuden ohjelma, joka muodostui sääntömääräisestä vuosikokouksesta ja sitä seuranneesta vapaamuotoisesta esittelytilaisuudesta.

Pahoiteltiin kokouksen pikaista koollekutsumista, syynä kahden hallituksen jäsenen sekä yhden varajäsenen parhaillaan suorittama varusmiespalvelus.

2

Toimintakertomus, talousarvio ja jäsenmaksu

Todettiin, ettei tilinpäätös ole valmis eikä tilintarkastajien lausuntoa voida täten saada. Tilien laskemiseen tarvittava kesäkuun tiliote puuttuu. Hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella ja tarkistuttaa tilinpäätös mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Tilinpäätöstä ei voitu vahvistaa eikä myöskään myöntää vastuuvapautta hallitukselle 1997-1998.

Esitettiin vuosikertomus 1997-1998:

Esitettiin vuosina 1994-1998 saatujen jäsenmaksujen määrät kuukausittain (liite 2).

Esitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 1998-1999:

Esitettiin jäsentavoite ja talousarvio vuodelle 1999:

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 1999 hyväksyttiin 50 markkaa. Myös 100 markan jäsenmaksua ehdotettiin, mutta ehdotus ei saanut enemmistön kannatusta. Kotiinkantomaksuksi hyväksyttiin 50 markkaa. Jäsenmaksuna voi myös maksaa 100 markkaa ilman kotiinkantoa, jolloin ylimääräiset 50 markkaa lasketaan lahjoitukseksi.

Annettiin hallitukselle tehtäväksi tutkia kokouskutsujen kehittämistä, tarkoituksena antaa jäsenille valinnanvapaus kirjeen ja sähköpostin välillä. Lisäksi hallitus järjestelee henkilökohtaisten viitenumeroiden käyttöönottoa.

3

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen vaali

Hallitukseen valittiin sääntöjen mukaiset viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Poissaolleiden jäsenehdokkaiden halukkuus oli varmistettu etukäteen.

Valittiin myös tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies.

Tilintarkastaja: Janne Lardot
Varamies: Pasi Lagerroos

4

Esitettiin ja hyväksyttiin yhdistykselle logo

Sammakkologo (liite 3) hyväksyttiin yhdistyksen viralliseksi logoksi toistaiseksi. Logon piirsi Jari Jokivuori ja jälkikäsitteli Janne Sirén.

Todettiin, että logon resoluutio on heikko ja että pelkkä voimasammakko tarvitsisi pullistelulleen jonkun kohteen, esimerkiksi kyltin, jossa olisi teksti "Saku", yhdistyksen nimi ja yhteystiedot tms. Logoa kuitenkin tarvitaan heti, eikä muuta ole tarjolla. Hallituksen tehtäväksi annettiin uuden logokilpailun järjestäminen paremmalla ohjeistuksella kuin aikaisemmin.

5

Keskusteltiin Saku 99 -tapahtuman järjestämisestä

Tuotiin esille seuraavat ajatukset:

6

Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin yhdistyksen yleishyödyllisyydestä ja verovapaudesta. Todettiin, ettei yhdistyksen tarkoitus ole nyhtää rahaa vaan avata uusia mahdollisuuksia lisärahoituksella. Hallituksen tehtäväksi annettiin selvittää yleishyödyllisyyteen ja pienimuotoiseen verovapaaseen myyntiin liittyvät oikeudelliset asiat.

Pohdiskeltiin Amigan tulevaisuutta ja tulevaisuuden Amigaa. Yhdistys ei ole huolissaan, sillä nykyisissäkin koneissa riittää tehoa vielä pitkään, ja tulevaisuudessa häämöttää selvä päämäärä.

Saku-lehteen esitettiin artikkeli-ideoita:

Esitettiin ajatus vierailijakyselyn järjestämisestä yhdistyksen kotisivuilla.

7

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 14.45.

Tomi Jaskari Janne Sirén
puheenjohtaja sihteeri

8

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Linus Silvander Pasi Lagerroos
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

9

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Boogie, Johannes Heinonen, Ismo Huovinen, Tomi Jaskari, Tomi Jokela, Timo Kemppaala, Simo Koivukoski, Ville Korhonen, Pasi Lagerroos, Janne Lardot, Ari Latvaniemi, Valtteri Murto, Marko Niemimaa, Risto Räikkä, Jani Saijos, Ville Sarell, Timo Sievänen, Linus Silvander, Janne Sirén, Simo Tuominen ja Janne Vallioniemi.

Liite 2 - Yhdistyksen jäsenyydet kuukausittain vuosina 1994-1998

[Liite2A.GIF]
[Liite2B.GIF]
[Liite2C.GIF]
[Liite2D.GIF]
[Liite2E.GIF]
[Liite2F.GIF]

Liite 3 - Yhdistyksen logo

[Liite3.JPG]

Liite 4 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY                 VUOSIKOKOUSKUTSU

                             12.8.1998


Hyvä jäsen,

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on tiedekeskus Heurekassa
sunnuntaina 23.8. kello 13 - 15. Virallisen kokouksen jälkeen on luvassa
esimerkiksi tuote-esittelyjä. Sinullakin on mahdollisuus tuoda esimerkiksi
oma Amigasi tilaisuuteen ja esitellä jonkin ohjelman käyttöä.
Vapaamuotoinen osuus on vuosikokouksen jälkeen kello 15 - 17. Heurekasta
poistutaan hyvissä ajoin ennen kello 18.

Vuosikokouksessa käsitellään sekä sääntömääräiset asiat että yhdistysten
jäsenten esittämät muut asiat. Tule siis mukaan ja vaikuta ensi vuoden
toimintaamme! Jos todella haluat osallistua yhdistyksen toimintaan, niin
suosittelen paikkaa yhdistyksen hallituksessa. Ilmoita mieluusti etukäteen
halukkuudestasi; yhdistyksen hallitus kokoontuu korkeintaan kerran
kuukaudessa - tänä vuonna hallitus on kokoontunut vasta kolme kertaa.

Tärkeitä käsiteltäviä asioita ovat jäsenmaksun suuruus ensi vuonna, Saku 99
-tapahtuma, sekä yhdistyksen sääntöjen tarkistaminen niin, että yhdistyksen
verovapaus säilyy. Asiaa on valmisteltu hallituksessa ja sääntömuutoksille
tarvittavat muutoslomakkeet on jo saatu patentti- ja
rekisterihallituksesta.

Kokouksen esityslista ei ole vielä valmis. Sitä jaetaan paikanpäällä
Heurekan aukeamisesta kello 10 alkaen. Sinulla on vielä mahdollisuus saada
asiasi esityslistalle. Saavu paikalle muutenkin hyvissä ajoin, ettei kokous
häiriinny. Läsnäolijat merkitään nimittäin pöytäkirjaan ja myöhästyminen
viivästyttää kokouksen kulkua. Esityslistan luonnos on valmistuttuaan
nähtävissä Sakun kotisivuilla osoitteessa http://batman.jytol.fi/~saku/.

Lisätietoja Heurekan ohjelmasta sekä tulo-ohjeet paikan päälle osoitteesta
http://www.heureka.fi tai puhelimitse tilaamalla (09) 85799.


Yhdistyksen puheenjohtaja

Tomi Jaskari

---

Puheenjohtajan puhelinnumero on 050 3 303 784 ja sähköposti
tomi.jaskari@iki.fi.
Liite 5 - Kokouksen esityslista
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10 - 30.9;
10. vahvistetaan tai hylätään hallituksen yhdistykselle valitsema
  kruunupäistä sammakkoa esittävä logo;
11. keskustellaan Saku 99 -tapahtuman järjestämisestä;
12. käsitellään muut esille tulevat asiat.