Vuosikokous 1995
hakemistoon

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toinen vuosikokous pidettiin jälleen Vantaalla, tiedekeskus Heurekan ryhmätyötiloissa. Yhdistyksen jäsenmäärään suhteutettuna paikalla oli pieni, mutta aktiivinen edustus yhdistyksen ja samalla myös lehden aktiivihenkilöistä. Kuten edelliselläkin kerralla, paikalla oli myös Broadline Oy:n Seppo Virtanen ja uutena Amiga-liikemaailman edustajana myös AIC Systemsin Harri Pojanluoma.

Normaaliin yhdistystapaan vuosikokoukset ovat olleet ainoa kunnollinen tilaisuus, jossa yhdistyksen toimihenkilöt ja jäsenet ovat voineet vaihtaa ajatuksia niin menneestä toiminnasta kuin uusien tempauksien tekemisestäkin. Tästä huolimatta osanottajamäärät ovat pysyneet suhteellisen pieninä, mikä on kai pakostakin laskettava pitkien etäisyyksien syyksi. Tuskin kukaan viitsii lähteä paria sataa kilometriä kauempaa Helsingissä käymään pelkän kokouksen takia, vai viitsiikö? Olisiko seuraavalla kerralla hyvä idea hankkia fyysiseen kokoukseen Internetiin liitetty pääte, jonka kautta kauempana olevat henkilöt saisivat kokouksen tietoon ajatuksiaan ja voisivat kommunikoida kokouksen kanssa? Vai olisiko jotain muuta tapaa saada ihmiset innostumaan vuosikokoukseen tulemisesta? Kokouksethan ovat paras tapa vaikuttaa toimintaan, jolla yhdistys ajaa Amiga-asiaa!

Keskusteluissa tulevasta toimintakaudesta heitettiin ilmaan ja päätettiin muutamia asioita niin lehden kuin yhdistystoiminnankin kehittämisestä. Tärkeimpänä, kaikkia yhdistyksen jäseniä koskevana päätöksenä lienee jäsenmaksun laskeminen. Ensi vuonna jäsenmaksu laskee 60 markkaan niille, jotka hankkivat lehden esimerkiksi modeemin välityksellä itse, ja vastaavasti 120 markalla lehden saisi mukavasti disketillä kotiinkannettuna. Päätöstä perusteltiin sillä, että alemmalla perusjäsenmaksulla saattaisiin enemmän ihmisiä kiinnostumaan tulemaan mukaan yhdistykseemme. Uutena ideana esitettiin myös erityisiä uutisnumeroita, jotka ilmestyisivät varsinaisten lehtien välissä ja käsittäisivät katsauksen siitä, mitä kuukauden aikana on Amiga-maailmassa tapahtunut. Uutisnumeroiden tarkoituksena olisi auttaa niitä, joilla ei ole mahdollisuutta lukea uusimpia uutisia esimerkiksi Internetistä, pysymään mukana maailman menossa myös Sakun numeroiden välissä. Toimitus pitää ideaa harkinnassa ja mikäli tarvetta ilmenee, idea on toteuttamisen arvoinen. Kertokaa mielipiteenne lehden ilmestymisvälistä meille ja sanokaa, olisiko tarpeen vaatiessa ilmestyvä Uutis-Saku sopiva korvike sille, ettei Saku ilmesty joka kuukausi?

Kokouksessa luonnosteltiin myös ideaa uusien jäsenten hankkimiseksi. "Tuo kaverisi jäseneksi" -kampanjan aikana jokainen yhdistyksen jäsen voisi tuoda mukaan kavereitaan ja saada esimerkiksi kahdesta kaverista palkinnon. Tarkempia suunnitelmia ei vielä ole, mutta olemme avoimia ehdotuksille niin toteuttamisen kuin myös palkintojen suhteen.

Logokilpailun tulokset jakoivat odotetusti osaanottajien mielipiteet. Työt olivat tasokkaita ja melkein minkä tahansa olisi voinut valita heti lehden käyttöön. Ongelma olikin, että logokilpailulla etsittiin logoa yhdistyksen, ei lehden käyttöön. Koska logolla olisi tarkoitus koristaa niin yhdistyksen paitoja, käyntikortteja, mainoksia kuin muitakin oheistuotteita, sen pitäisi olla ajattoman tyylikäs. Ja vaikka meillä ei olekaan varaa hankkia ulkomaista, lähes miljoonan markan hintaista osaamista kuten Merita-pankilla, luotamme Amiga-taiteilijoiden innovatiiviseen kykyyn luoda yhdistykselle oma logo. Postittakaa siis yhä hyviä ehdotuksia ja ideoita.

Broadline Oy lupasi tarjota ensimmäisenä yrityksenä konkreettista hyötyä yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen jäsen saa yhden jäsenmaksun suuruisen alennuksen vähintään viidensadan markan arvoisesta ostoksesta.

Tulevaisuudessa pyrimme solmimaan samanlaisia sopimuksia myös muiden yritysten kanssa, joten ei ole ehkä sittenkään niin huono idea olla Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen.

Kokouksessa arvottiin paikallaolijoiden kesken palkintona yksi Amiga-hiiri, jonka tällä kertaa voitti Kari Ahonniska. Ehkäpä ensi kerralla SINÄ olet paikalla ja sen kerran voittaja?

Heimo Laukkanen


Kokouskutsu

Suomen Amiga-käyttäjät ry.

Vuosikokouskutsu 1.9.1995

Hyvää syksyä ja tervetuloa vuosikokoukseen Amiga-käyttäjä!

Yhdistyksemme ensimmäinen varsinainen vuosikokous on Heurekassa, samassa paikassa kuin kevätkokous, ja odotan kokoukselta paljon. Ajankohdaksi valittu 24. syyskuuta on sunnuntaipäivä ja seuraavalla viikolla on KT-DATA 95 messukeskuksessa. Kokouksessa käydään läpi yhdistyksen säännöissä mainittujen asioiden lisäksi myös muita tärkeitä asioita.
Itselleni tulee mieleen seuraavat:


Jäsenmaksu 1995

Mielestäni jäsenmaksun voisi porrastaa kolmeen eri luokkaan:

60 markalla pääsisi mukaan yhdistyksen jäseneksi
120 markalla saisi jäsenyyden lisäksi Sakun kotiin postitse
180 markalla saisi jäsenyyden, Sakun kotiin sekä yhdistyksen logolla varustetun T-paidan tai muun asusteen.

Logo

Logokilpailuun saimme töitä viideltä ihmiseltä, mutta valitettavasti raatilaisten mielestä niistä yksikään ei tavoittanut logon ideaa. Toivoisin, että innokkaat lunnostelisivat lisää ideoita ja lähettäisivät ehdotuksensa Sakun toimitukseen tai yhdistyksen sihteerille.

Projektit

Amphibian tarkoituksena on korvata nykyinen Sakun lukija uudella yleismaailmallisemmalla dokumenttityypillä nimeltään 'Hypertext Markup Language' eli HTML. Toivottavasti pystymme vuosikokouksessa esittelemään toimivan prototyypin. Ainakin keskustelemme asiasta. Myös Sakun paikasta World Wide Webissä voidaan käydä keskustelua. Myös PD-kirjastoa pitäisi kehittää ja esittää sille materiaalia.

Kokoukselle on varattu aikaa kello 11 - 17, kokouksen järjestelyt alkavat jo edellisenä päivänä. Apua tarvittaisiin esimerkiksi kalusteiden siirtämiseen kotoani Heurekaan ja takaisin, kaapelointiin ja pöytien järjestelemiseen. Jos kaikki sujuu reippaasti suunnitelmien mukaan avaan kokouksen kello 12.

Kokouksen järjestelyistä kannattaa ottaa yhteyttä joko minuun tai yhdistyksen sihteeriin Veli-Matti Vuorensyrjään. Minut kuitenkin tavoittaa parhaiten internetistä (Tomi.Jaskari@Helsinki.FI)! Tarkennettu esityslista jaetaan vasta ennen kokouksen alkamista, mutta esityslistan sisältöön voit toki vaikuttaa ottamalla yhteyttä. Vapaaehtoiset toimihenkilöt ovat esimerkiksi hyvin tervetulleita.

Tomi (90) 8742 445 minut tavoittaa parhaiten arkiaamuisin
VMV (90) 8743 554 sihteerin tavoittaa kotoaan parhaiten arki-iltaisin
Heureka (90) 8579 9* Heurekan hinnat ja näyttelyt

puheenjohtajanne Tomi Jaskari

(allekirjoitus)


Pöytäkirja

Osallistujat

Janne Sirén, Heimo Laukkanen, Ville-Pertti Keinonen, Veli-Matti Vuorensyrjä, Antti Vähä-Sipilä, Jani Höglund, Kari Ahonniska, Markus Lehtinen, Kai Kasurinen, Petri Keckman, Timo Tuominen, Marko Raina, Seppo Virtanen, Tapani Tanskanen, Harri Pojanluoma, Tomi Jaskari

Kokouksen avaaminen ja toimihenkilöiden nimeäminen

Vuosikokous avattiin kello 13.10 tiedekeskus Heurekan ryhmätyötiloissa 24.9.1995. Kokouskutsut oli lähetetty Sakun 14 mukana jäsenille ja kokouksesta tiedotettu uutisryhmässä sfnet.atk.amiga, joten kokous oli asianmukaisesti koolle kutsuttu.

Kokouksen toimihenkilöiksi valitiin: puheenjohtaja Tomi Jaskari, sihteeri Janne Sirén, ääntenlaskijat Heimo Laukkanen ja Timo Tuominen sekä pöytäkirjantarkistaja Kari Ahonniska.

Kokouksen työjärjestyksenä käytettiin paikanpäällä jaettua esityslistaa. Yhdistyksen säännöt kaipaavat vuosikokouksen osalta hiomista!

Toimintakertomus, talousarvio ja jäsenmaksu

Toimintakertomus 1994 - 1995
Talousarvio vuodelle 1996
Jäsenmaksu vuodelle 1996

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen vaali

Hallitukseen valittiin sääntöjen mukaiset viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Hallitus:
Varsinaiset jäsenet:Heimo Laukkanen (vpj.)
Jani Höglund
Janne Sirén
Tomi Jaskari (pj.)
Harri Pojanluoma
Varajäsenet:Veli-Matti Vuorensyrjä
Kari Ahonniska
Ville-Pertti Keinonen
Kai Kasurinen
Petri Keckman

Logokilpailun tulosten esittely ja logon valinta tai päätös kilpailun jatkamisesta

Yritysjäsenyys ja mainostaminen yhdistyksen lehdessä

Yhdistyksen toimintaan suoranaisesti liittymättömät projektit

Amphibia-HTML-lukija
Muut projektit

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 16.35.

Tomi Jaskari Janne Sirén
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.

Lahdessa 30. lokakuuta 1995

Kari Ahonniska
pöytäkirjantarkastaja