Hallituksen kokous 4/2000
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2000-2001
                               7.1.2001

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2000


AIKA      1. lokakuuta - 31. joulukuuta

PAIKKA     Internet-postituslista

LÄSNÄ      Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Timo Kemppaala
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Ville Sarell
        Anu Seilonen
        Paula-Christiina Wirtanen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä postituslistallaan ja IRC-kokouksissaan 1.10. - 31.12.2000 käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen postituslista tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Yhdistyksen tilinhoidon uudistus etenee. Kirjanpitojärjestelmän suunnittelu ja tilikausien 1994-1999 toteuttaminen uuden järjestelmän mukaisesti ovat Janne Sirénin urakoimana jo valmistuneet tilipäiväkirjojen ja päätöslaskelmien osalta, ja tilinpäätösten muokkaaminen on seuraava tehtävä. Tilinpäätösten laskemisen ja tarkastuttamisen jälkeen ne hyväksytetään ylimääräisessä yhdistyskokouksessa.

Vuosikokouksessa 2000 tehtyjen päätösten toteuttaminen on myös ollut työn alla. Yhdistyksen uudeksi tilipankiksi valittiin käytännön syistä Oulun Osuuspankki, jonne tili siirretään, kunhan toimenpiteeseen tarvittavat yhdistysrekisteriote ja allekirjoitetut pöytäkirjanotteet ovat käytettävissä. Tilinkäyttöoikeudet määrätään ainakin alkuvaiheessa puheenjohtaja Anu Seiloselle ja sihteeri Jarmo Piipolle. Käyttöoikeuksia voidaan myöhemmin lisätä, jos tarvetta ilmenee.

Vuosikokouksen toteuttamat yhdistyksen sääntömuutokset toimitetaan virallisten muutosilmoituskaavakkeiden avulla Patentti- ja rekisterihallitukselle päivitettäväksi yhdistysrekisteriin. Ilmoitusten käsittely on maksullinen, joten asiaa on valmisteltu rauhassa huolellisesti paneutuen, jotta kaikki tarvittavat muutokset rekisteriin saadaan yhdellä ilmoituskerralla hoidettua.

Vuosikokouksen 2000 päätöksiin ja niiden perusteluihin voi tutustua tarkemmin vuosikokouksen pöytäkirjasta, joka on nähtävillä Saku-lehdessä #34 ja yhdistyksen kotisivuilla.

Saku 2001 -tapahtuman suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen tapahtumavastaava Terho Henriksson on ahkerasti haalinut tapahtuma-avustajia, avannut yhteyksiä Amiga Inc.:n ja muiden yritysten suuntaan, selvitellyt tapahtuman sponsorointimahdollisuuksia, tutkinut sijoitusvaihtoehtoja ja kehitellyt ideoita. Monelle osa-alueelle kaivataan edelleen lisäapua, joten Terholle (terho.henriksson@kopteri.net) kannattaa tarjota osaamistaan tai esimerkiksi laitteistoaan käytettäväksi tapahtumassa.

Janne Sirénin aloitteesta yhdistys lähetti loppuvuodesta tervehdyskirjeen Amigalta eläkkeelle jäävälle Amiga Deutschlandin Petro Tyschtschenkolle. Kirjeeseen kerättiin entisten ja nykyisten yhdistysaktiivien ja suomalaisten amigistien nimikirjoituksia ja tervehdyksiä ympäri maata.

Yhdistyksen kotisivujen osoite muuttui vuoden vaihteessa. Tieto muutoksesta tuli yhdistyksestä riippumattomista syistä valitettavasti vasta aivan viime hetkellä ennen vanhan osoitteen sulkemista. Sivut on onneksi kuitenkin suunniteltu mahdollisimman helposti uuteen ympäristöön siirrettäviksi, joten niille tehtävät muutokset eivät vaatineet kohtuuttoman pitkää aikaa. Jatkossa tavoitteena on löytää jokin varmatoiminen ja pysyvä ratkaisu yhdistyksen ikiomaksi osoitteeksi, jotta mahdolliset palvelinten vaihtumiset tai vastaavat muutokset eivät vaikuttaisi sivujen toimintaan tai ylläpitoon.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta kiitos Anu Seiloselle.