Hallituksen kokous 4/1998
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                  KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 1998-1999
                               19.12.1998

HALLITUKSEN KOKOUS 4/98


AIKA      29. marraskuuta kello 12.00 - 15.00

PAIKKA     Espoon keskus, taloyhtiön kerhotila

LÄSNÄ      Janne Sirén, puheenjohtaja ja sihteeri
        Timo Kemppaala
        Simo Koivukoski
        Valtteri Murto
        Janne Pikkarainen

1

Pikkujoulujärjestelyt

Järjestelyvastaava Janne Sirén kertasi aluksi pikkujouluvalmistelujen tilanteen hallitukselle. Tiedottaminen on edennyt hyvin elektronisesti sekä koti- että ulkomailla. Janne lähettää lisäksi alkavalla viikolla kutsukirjeen jäsenille.

Keskusteltiin ja päätettiin pikkujoulutilaisuuden tarjoiluista. Simo Koivukoski hankkii tukkuyhteyksiensä kautta servettejä, jouluisin tähdin koristeltuja kertakäyttömukeja, pipareita, joulutorttuja ja karkkeja, viimeksi mainitut hygieniasyistä käärepaperein varustettuna. Timo Kemppaala huolehtii limsatarjoilun tilaamisesta. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet valjastettiin tuomaan tilaisuuteen termospullossa kahvia.

Tarkennettiin pikkujoulujen lahjanvaihtoa. Lahja tulee tuoda valmiiksi pakattuna. Sen voi vaihtaa heti toiseen lahjaan tai kirjata nimensä listaan ja poimia lahjansa myöhemmin tapahtuman kuluessa. Valtteri Murto lupautui tuomaan vaihtoon jätettyjen lahjojen säilytykseen ja arvontaan jouluisen säkin. Näytille kokoukseen oli myös tuotu joulupukin varusteita, joten harkinnassa on lahjoista huolehtivan henkilön varustaminen asianmukaisilla vetimillä.

Keskusteltiin linkkipelikilpailuista. Peliksi päätettiin yleisön toivomuksesta valita Quake, jota pyörittämään tuovat Simo Koivukoski ja Valtteri Murto tehokkaat koneensa. Simo lupautui myös vetämään kilpailut ja Janne Pikkarainen avustaa kokemuksen tuomalla varmuudella tarvittaessa. Palkintoina välierien voittajille annetaan Amiga Internationalin lahjoittamia kyniä, pinssejä ja hiirimattoja. Lisäksi järjestetään loppukilpailu, jossa erien voittajat kisaavat pääpalkinnosta. Pelikilpailun tauoilla on koneilla tarkoitus esitellä viimeisimpiä Amiga-demoja.

Tapahtuman koristeluun ja varusteluun halutaan myös panostaa aikaisempaa enemmän. Janne Sirén järjestää tilaisuuteen jouluisia kertakäyttöliinoja pöydille ja Amiga-julisteita seinille, Simo Koivukoski tuo pienen joulukuusen ja Valtteri Murto huolehtii jouluvaloista sekä tarvittaessa pientä paikallishoitoa puhaltavasta tuulettimesta. Myös Janne Pikkarainen yrittää saada mukaansa jouluvalot.

Valtteri Murto lupautui polttamaan pikkujouluissa myytäväksi kymmenen kappaleen lisäerän Saku 98:ssa erittäin suosituksi osoittautuneesta Saku-rompusta. Janne Sirén toimittaa Valtterille levyn ISO-imagen. Rompun päivittämisestä keskusteltiin, mutta tultiin siihen tulokseen, että uudistukset säästetään suosiolla Saku 99:ssä myytävään kakkospainokseen. Romppujen hinnaksi päätettiin vanha 30 markkaa.

Valtteri yrittää myös paikantaa vanhan, kaksin pelattavan lumipallopelin, jota varten tapahtumaan tuotaisiin myös kone vapaaseen huvitteluun. Myös Internet-yhteyttä ehdotettiin, mutta se hylättiin hintansa vuoksi. Sen sijaan kyselyehdotukselle lämmettiin ja niinpä tapahtumassa tullaan jakamaan tarroja "Mitä haluaisit Saku 99:ään?" -kyselyyn vastanneille sekä arpomaan osallistuneiden kesken Amiga Designer -hiiri. Valtteri Murto ja Simo Koivukoski laativat kyselyn sisällöstä ehdotelmat, joiden pohjalta Janne Sirén lupautui toteuttamaan kyselylomakkeen.

Esiteltiin myös Petro Tyschtschenkon lähettämä faksi, jossa toivotettiin hyvää joulua ja kerrottiin Amigan kehitysnäkymistä. Faksia monistettiin muutama kymmenen kappaletta pikkujouluissa jaettavaksi.

2

Kilpailut puntarissa

Keskusteltiin lehdessä ja tapahtumissa järjestettävistä kilpailuista. Todettiin, että saatujen palkintolahjoitusten määrän kasvaessa ei pidä sokaistua, vaan muistaa lahjoitusten rahallinen arvo ja jakaa palkintoja huolella, mutta ei myöskään liian kitsaasti. Peräänkuulutettiin sellaisia kilpailuja ja palkintoja, joilla voitaisiin hyvän mielen lisäksi mahdollisimman tehokkaasti edistää yhdistyksen ja Amigan asiaa.

Esimerkiksi ideaalikilpailusta kehiteltiin sellainen, jossa jo pelkkä osallistuminen toisi onnistumisen ja osallistumisen iloa (sanaristikko, ohjelmointikisa), kilpailuvastauksista olisi jotain välitöntä tai välillistä hyötyä yhdistykselle tai lehdelle (logo- tai iskulausekilpailu) ja jonka palkinto edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla voittajan Amiga-harrastusta (ohjelmointikilpailun palkintona uusin C-kääntäjä).

Todettiin, että näiden elementtien yhdistäminen samaan kilpailuun on käytännössä hankalaa ja usein jopa mahdotonta, mutta tähän on silti syytä pyrkiä. Kilpailuista toivottiin yhteistuumin paremmin harkittuja ja idearikkaampia. Kilpailuita tulisi järjestää myös riittävän runsaasti, etteivät palkinnot vanhene varastossa piloille. Varsinkin tapahtumat on todettu erittäin otollisiksi kilpailupaikoiksi, koska osallistujien haaliminen on helpompaa ja palkintoja voidaan jakaa vähin kustannuksin useammille henkilöille.

Esitettiin mm. tietokilpailua Amigan historiasta sekä jo vuosikokouksessa päätettyä logokilpailun uusintaa. Logokilpailun osalta täytyy varmistua siitä, etteivät edellisen kilpailun virheet tule toistumaan. Niinpä kisan määräpäivä tulee asettaa riittävän kauas, säännöllistä tiedottamista on tehostettava ja palkinnonkin tulisi olla tarpeeksi houkutteleva. Hallitus ottaa lähitulevaisuudessa tehtäväkseen työstää kilpailun säännöt.

Logokilpailusta on tarkoitus tulla prosessi, jonka aikana saaduista ehdotelmista pyritään työstämään yhteistyössä tekijöiden ja jäsenkunnan kanssa valmiita logoja sen sijaan, että odoteltaisiin sellaisenaan painokelpoisia tunnuksia postilaatikkoon. Ehdottomaksi vaatimukseksi logolle asetettiin sen toimivuus kaikenlaisissa ympäristöissä: pienenä, suurena, mustavalkoisena, harmaasävyissä, väreissä jne.

Nykyistä sammakkologoa käytetään, kunnes saadaan uusi tilalle. Sammakkoa pidetään yleisesti oikein veikeänä ja hauskana, mutta jäsenten ja hallituksenkin keskuudessa on oltu hieman huolestuneita sen välittämästä lapsellisesta ilmeestä.

Simo Koivukoski esitti ajatuksen uudeksi logoksi: Amigan punavalkoisissa väreissä oleva maapallo, jossa Suomi olisi jotenkin nostettu esiin. Simo tarjoutui luonnostelemaan ajatustaan kuvaksi, jonka pohjalta logokilpailun osanottajat halutessaan voisivat rakennella ehdotelmiaan. Muitakin logoideoita voitaisiin logokilpailun edetessä esitellä Saku-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

3

Oma domain yhdistykselle?

Keskusteltiin mahdollisuudesta ostaa yhdistykselle oma Internet-domain. www.thk.net (ei Telehallintokeskus) tarjoaa kotisivu- ja sähköpostireititystä omalla domain-osoitteella (mm. org-päätteiset) 50 markan kuukausihintaan; lisäksi 600 markan perustamismaksu. Yhdistyksen kotisivut voisivat näin olla siellä mistä kulloinkin edullisimmin saataisiin tilaa, mutta osoite pysyisi aina samana. Osoite voisi olla esimerkiksi www.saku.org, joka on vapaana. Se olisi samalla myös huomattavasti nykyistä ammattimaisempi ja helpompi muistaa. Hintaa pidettiin kohtuullisena, mutta kuitenkin sen verran korkeana, ettei päätöstä voida tehdä jäsenkuntaa kuulematta.

4

Saku 99 ja yhteydet ulkomaille

Yhteyksiä ulkomaille lämmiteltiin Janne Sirénin toimesta jälleen pikkujoulujen alla lähettämällä esitepyyntöjä kymmenille ulkomaisille Amiga-yrityksille. Yhteydenpitoa pidettiin suotavana myös jatkossa, sillä se on poikinut runsaasti suhteita, informaatiota ja lahjoituksia. Ehkäpä tämä pohjatyö rohkaisee myös uusia ulkomaisia vieraita osallistumaan Saku 99 -tapahtumaan.

Keskusteltiin Saku 99:stä, jota kaavaillaan alustavasti alkavan vuoden syyskuulle. Todettiin, että tapahtumaan laatuun on panostettava entistä enemmän ja keksittävä myös uusia rahoitusmenetelmiä, esimerkiksi pienimuotoista myyntitoimintaa. Ideoitiin Internet-yhteyttä IRC-keskustelun ja parin Web-kameran ryydittämänä. Janne Sirén ehdotti myös lisenssin hankkimista suomenkielisellä iskulauseella varustetulle Amiga-T-paidalle, jota voitaisiin teettää rajoitettu erä tapahtumassa myytäväksi.

5

Muut esille tulleet asiat

Toivottiin niin hallituksen kuin jäsentenkin koollekutsumiselle aikaisempaa tiedottamista. Todettiin kuitenkin ymmärryksellä kulunutta puolta vuotta rassanneen hallituksen kahden avainjäsenen varusmiespalvelus, joka on entisestään vaikeuttanut kokouspäivämäärien lukkoon lyömistä. Hallitus on kokonaisuudessaan taas siviilissä/reservissä vuodenvaihteen jälkeen.

Janne Sirén kertoi suunnitelmistaan uudistaa yhdistyksen kotisivuja ja helpottaa niiden ylläpitoa automaatiolla alkavan vuoden kuluessa.

DOT:n Amiga-postituslista on reistaillut. Vaikka kysymys ei ole enää Suomen Amiga-käyttäjät ry:n palvelusta, on hallitus tilanteesta huolissaan.

Valtteri Murto poistui kokouksesta kello 14.05 ennen kohtaan 3 siirtymistä.

Kiitos kokousjärjestelyistä Janne Pikkaraiselle ja Janne Sirénille.