Hallituksen kokous 3/2000
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                  KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 1999-2000
                               30.9.2000

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2000


AIKA      10. heinäkuuta - 30. syyskuuta

PAIKKA     Internet-postituslista

LÄSNÄ      Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Timo Kemppaala
        Oliver Kruusi
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Janne Pikkarainen
        Anu Seilonen
        Tapani Tanskanen
        Paula-Christiina Wirtanen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä postituslistallaan ja IRC-kokouksissaan 10.7. - 30.9.2000 käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen postituslista tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Sääntömääräisen vuosikokouksen järjestäminen on ollut hallituksen 1999-2000 loppukauden mittavin tehtävä. Kokouksessa käsiteltäväksi valmisteltiin useita muutoksia yhdistyksen sääntöihin, vuosikertomus, toimintasuunnitelma, ehdokkaat seuraavaan hallitukseen, raportti tilinhoidon etenemisestä sekä muita asioita. Kokouksen pöytäkirja liitteineen julkaistaan normaaliin tapaan Saku-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Vanha hallitus päättää toimintansa 30. syyskuuta, ja kauden 2000-2001 uusi hallitus aloittaa tehtävänsä 1. lokakuuta.

Vuosikokoustapahtuman yhteyteen päätettiin liittää myös Amiga-käyttäjätapaaminen, jossa esiteltäväksi järjestettiin uusi Amiga Software Development Kit asennettuna käyttökuntoon Linux-käyttöjärjestelmään. Hallitus kiittää Janne Siréniä esittelylaitteiston ja kokouksen Internet-yhteyksien järjestämisestä ja Anu Seilosta SDK:n lainaamisesta esittelykäyttöön. Hallitus kiittää myös Amiga-jälleenmyyjä Gentle Eye Ky:tä tapahtumaan osallistumisesta.

Kokousjärjestelyjen yhteydessä todettiin, että viranomaisten antamien tietojen mukaan näin pienimuotoisista tapaamisista rajallisella osallistujamäärällä ja tällaisella tapahtuman sisällöllä ei tarvitse tehdä kirjallista ilmoitusta poliisille. Määräyksen ydinajatus on siinä, onko kyseessä luonteeltaan tai sisällöltään sellainen tapahtuma, joka voisi vaatia alueen poliisilta erityisiä toimia tai valmistautumista. Todettiin, että ilmoituspakon poisjääminen saattaa osaltaan helpottaa myös mahdollisten kerhoiltojen järjestämistä.

Esitettiin, että yhdistyksen tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan toiminnastaan myös kansainvälisiä tiedotteita ulkomaisissa uutispalveluissa ja tiedotuskanavissa, sillä niiden avulla saadaan kerättyä näkyvyyttä ja uskottavuutta ulkomaisten Amiga-yritysten ja käyttäjäyhteisön silmissä.

Vuodelle 2001 suunnitellun uuden Saku-tapahtuman ennakkovalmistelut etenevät. Tiedotuksen ansiosta yhdistyksen tapahtumavastaava Terho Henriksson (terho.henriksson@kopteri.net) on saanut hankittua useita tapahtuma-avustajia lisää, ja hänelle on esitetty runsaasti erinomaisia ideoita avuntarjouksineen. Uudet yhteydenotot tapahtuma-asioissa ovat edelleen tervetulleita.

Yhdistyksen kotisivuille on ehdotettu keskustelupalstaa useilla muilla sivuilla olevien "chattien" tapaan. Samoista syistä kuin taannoin ehdotetun osto- ja myyntipalstan perustaminen kotisivuille, ei keskustelupalstankaan järjestäminen toistaiseksi ole kuitenkaan mahdollista. Todettiin, että jo nykyisellään esimerkiksi DOT:n Amiga-postituslista, uutisryhmät ja Sakunet tarjoavat riittävästi mahdollisuuksia Amiga-aiheiselle keskustelulle. Kuten ennenkin, vaikkei uusien suuria resursseja vaativien palvelujen järjestämistä voida itse toteuttaa, ollaan tietysti aina valmiita ottamaan huomioon tarjouksia asiallisesti toimivien valmiiden sivujen lisäämisestä yhdistyksen sivujen linkkivalikoimaan.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta kiitos Anu Seiloselle.