Hallituksen kokous 2/2009
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS
                              7.11.2009


AIKA      7. marraskuuta 2009

PAIKKA     Mäkelininkatu 31, kellarikerros (Kiinteistö Oy Oulun Tetra)

LÄSNÄ      Anu Seilonen, puheenjohtaja ja sihteeri
        Kimmo Kannala
        Petteri Valli

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 11.50.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistaja

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Anu Seilonen sekä pöytäkirjantarkistajiksi Kimmo Kannala ja Petteri Valli.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnä on vähintään kolme jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Päätetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien muutoksesta

Päätettiin poistaa yhdistyksen tilinkäyttöoikeus Jarmo Piipolta ja myöntää se Kimmo Vääriskoskelle. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ovat siis puheenjohtaja Anu Seilosella ja sihteeri Kimmo Vääriskoskella.

5

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Anu Seilonen
puheenjohtaja, sihteeri

6

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kimmo Kannala Petteri Valli
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja