Hallituksen kokous 2/2000
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                  KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 1999-2000
                               9.7.2000

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2000


AIKA      3. huhtikuuta - 9. heinäkuuta

PAIKKA     Internet-postituslista

LÄSNÄ      Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Timo Kemppaala
        Oliver Kruusi
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Janne Pikkarainen
        Anu Seilonen
        Tapani Tanskanen
        Paula-Christiina Wirtanen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä postituslistallaan ja IRC-kokouksissaan 3.4.-9.7.2000 käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen postituslista tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Yhdistyksen taloudenhoitojärjestelmä uudistetaan aiemmin suunniteltua perusteellisemmin, jotta kirjanpito ja tilinpäätösten rakenne saadaan yhtenäistettyä yhdistyksen koko historian ajalta ja kaikkien tilikausien osalta. Tavoitteena on myös kehittää kirjanpidon pohjaksi tilikartta, joka nykyistä paremmin vastaa yhdistykselle valittujen toiminnanalojen luonnetta ja siten helpottaa ja järkiperäistää tilinhoitoa ja takaa mahdollisuuden tulevaisuudessa laajentaa tai muuttaa toimintoja ilman oleellisia muutoksia perusratkaisuihin.

Meneillään on kirjanpitojärjestelmän ja tilikausien 1994-1999 tilinpäätösten laatiminen, jota hoitaa hallituksen luvalla Janne Sirén, soveltamalla asiakirjojen toteutuksessa kunkin tilikauden aikana voimassa ollutta kirjanpitolakia. Korvaamattoman arvokasta asiantuntija-apua työhön on Jannelle tarjonnut Anu Seilonen.

Valtavan paljon toivotun uuden Saku-tapahtuman järjestäminen näyttäisi nykytilanteen valossa olevan mahdollista toteuttaa loppuvuodesta 2000 tai ensi vuoden alkupuoliskolla. Ensisijaisena tavoitteena on, että tapahtuman on pystyttävä tarjoamaan kävijälle korkealaatuisen tapahtumakokemuksen ohessa myös mahdollisuus käytännössä tutustua todella merkittäviin Amiga maailman tuoteuutuuksiin. Niiden saaminen mukaan tapahtumarungossa käytettäväksi ei todennäköisesti kuitenkaan ole mahdollista vielä kesän aikana, ja ilman niitä tapahtuman tarkoituksenmukaisuus ja merkityksellisyys jäisivät kyseenalaisiksi, joten katsoimme järkevämmäksi siirtää tapahtuma-aikaa eteenpäin kuin ryhtyä järjestämään sisällöltään vajavaiseksi jäävää pelkkää aiempien tapahtumien "kertausharjoitusta".

Tapahtuman järjestämistä on kuitenkin vuoden alusta lähtien suunniteltu vaivihkaa muun toiminnan ohessa, yhdistyksen tapahtumavastaavan Terho Henrikssonin johdolla. Työnimenä tapahtumalle on ollut ihmisten puheissakin useimmiten käytetty Saku 2000.

Yhdistyksen kotisivujen pitkähkön ja hankalasti muistettavan nykyisen osoitteen korvaajaksi on ehdotettu haettavaksi lyhyempää ja helpompaa omaa verkkotunnusta. Yhdistys ei kuitenkaan ole ns. julkisyhteisö, joten ".fi"-päätteisen verkkotunnuksen saaminen edellyttäisi yhdistyksen koko nimen käyttämistä tunnuksen runkona, jolloin osoitteesta tulisi jälleen aivan liian pitkä. Oma verkkotunnus on kuitenkin ollut yhdistyksen tavoitelistalla jo pitkään, joten tutkimme seuraavaksi ulkomaisten verkkotunnuksia tarjoavien yritysten palveluiden laatua, käytettävyyttä ja hinnoittelua. Mahdollisen osoitemuutoksen joskus tullessa on myös pystyttävä varmistamaan, että vanhakin osoite toimii yhtä aikaa uuden kanssa riittävän pitkän siirtymävaiheen ajan.

Saku-lehden siirtyessä todennäköisesti ensi vuoden alusta vain yhteen julkaisumuotoon, HTML-lehteen, on sen rinnalle toivottu uudeksi vaihtoehdoksi myös PDF-muotoista painosta lehdestä. Sellaista ei kuitenkaan voida toteuttaa, sillä ensinnäkään PDF ei ole vapaasti käytettävissä oleva formaatti, vaan kaupallinen tuote, jonka luontityökalut ja käyttöoikeudet eivät hinnoiltaan ole yhdistyksen hankittaviksi sopivia. Toisekseen PDF painoksen riittävän tasokas toteuttaminen vaatisi saavutettavaan hyötyyn nähden kohtuuttoman suuren työmäärän, juuri kun usean lehtiformaatin aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ollaan pääsemässä eroon.

Yhdistykselle on myönnetty oikeus Amiga Recognized User Organization -merkin käyttöön yhdistyksen kotisivuilla. Merkki tarkoittaa, että sivujen sisältö on Amigan tarkistama ja hyväksymä. Merkin anomisen ja yhteydet Amigaan hoiti Terho Henriksson.

Vuoden 2000 lukijakysely julkaistaneen vasta Sakun numerossa #34 lokakuun alkupuolella, koska mielekkään ja hyödyllisen kyselyn laatiminen on ollut toistaiseksi hankalaa Amiga-markkinoiden näennäisen epämääräisen tilan ja uusien tuotteiden jatkuvien viivästymisien takia.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta kiitos Anu Seiloselle.