Hallituksen kokous 2/1998
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                  KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 1997-1998
                               25.4.1998

HALLITUKSEN KOKOUS 2/98


AIKA      25. huhtikuuta kello 13.00 - 17.00

PAIKKA     Espoon keskus, taloyhtiön kerhotila

LÄSNÄ      Janne Sirén, puheenjohtaja
        Timo Kemppaala
        Simo Koivukoski
        Valtteri Murto
        Janne Pikkarainen, sihteeri
        Tapani Tanskanen

KOKOONNUMME SEURAAVAKSI (3/98)

        Tilikauden päätyttyä selvittämään tilejä.

1

Tilt! oli hyvää julkisuutta

Kokous pohti tuoreeltaan lauantaina 25.4 kello 12.30 alkaen MTV3-kanavalla esitettyä Tilt!-peliohjelmaa, jossa yhdistyksen varapuheenjohtaja Janne Sirén esitteli Amigaa. Ohjelma oli nauhoitettu edellisenä tiistaina. Haastattelusta oli pätkäisty pois kolme kysymystä, aiheina mikä saa uskomaan Amigaan ja PC:tä käyttävien amigistien osuus. Kokous harmitteli myös hieman QuakePlayerin ja Mystin moniajoesimerkin peittämistä pelikuvilla.

Kokonaisuutena kokous totesi televisioesiintymisen onnistuneen kuitenkin erinomaisesti ja tarjonneen varsinkin nuoremmille, Amigaa vähemmän tunteville televisionkatsojille mainion tilaisuuden nähdä millainen Amiga todella on. Hallitus kiittää Tilt!-ohjelmaa avarakatseisuudesta ja kutsusta, Janne Siréniä haastattelupanoksesta, Simo Koivukoskea esittelylaitteiston lainaamisesta ja Janne Pikkaraista kuljetusavusta.

Tilt! oli kiinnostunut kuulemaan myös tulevista tempauksistamme. Tiltille mainitaankin ehdottomasti seuraavista tapahtumista. Kokouksen ajatuksissa liikkui myös mahdollinen esiintyminen Verkossa-ohjelmassa, jos ja kun on esitellä jotain todella uutta Amiga-rintamalta.

Television lisäksi hallitus painotti keskusteluissaan myös muunlaisen jälkihypetyksen arvoa. Tapahtumia ei sovi unohtaa, vaan niiden julkisuusarvoa kannattaa hyödyntää niin kauan kuin mahdollista - taotaan kun rauta on vielä kuumaa. Saku 98 -tapahtumasta saadaan juttua myös MikroBittiin ja Internetissä olemme olleet hyvin esillä. Kotisivujemme kävijämäärien todettiin kasvaneen Saku 98:n jälkeen noin kolmestatuhannesta 4000 kävijään kuukaudessa.

2

Saku-romppujen tuotolla katettiin bensakuluja

Saku-CD-ROM-levyjä myytiin kevään aikana kaikkiaan 48 kappaletta 30 markan kappalehintaan. Lisäksi kaksi levyä annettiin lahjoituksina, toinen Petro Tyschtschenkolle ja toinen yhdistyksemme voimasammakkologon tekijälle. Levyjen tuotolla katettiin CD-R-levyjen hinta ja hallituksen päätöksellä julkaisukustannuksina bensakulut Valkeakoskella järjestetyn Bitit & Webit -tapahtuman osalta. Bensakuluja kokous päätti maksaa 200 markkaa mieheen autonkuljettajille (Janne Sirén ja Jaro Larnos).

Koska yhdistys ei tee voittoa, käytetään yli jääneet rahat uusien romppujen ostamiseen. Ajatus on joko lahjoittaa levyjä Amiga-kauppiaille ostosten mukaan liitettäväksi - hyvää julkisuutta - tai myydä romppuja erityisen edulliseen omakustannushintaan. CD-ROM-levyn sisältöä aiotaan uusia aikaisintaan vasta loppuvuodesta. Uuteen versioon hallitus haluaisi mielellään myös hienot kannet, jotka ensipainoksesta puuttuivat tyystin.

Asian tiimoilta Janne Pikkarainen lupasi selvittää yhdistystoiminnan rahatalouteen liittyviä yksityiskohtia ja tutkia, mikä lasketaan varsinaiseksi voitoksi. Samalla sovittiin seuraavasta hallituksen kokouksesta kesällä tilikauden päätyttyä, jonne kutsutaan yhdistyksen kirjanpitäjät laskemaan tilejä vuosikokousta varten.

3

Viitenumerot aiheuttavat päänsärkyä

Jäsenmaksujen viitenumerot ovat osoittautuneet ongelmaksi. Viitteellä maksettaessa maksajan osoitetiedot eivät ilmeisesti tule tiliotteelle ja toisaalta ilman viitettä maksettaessa pankki laskuttaa palvelumaksuja yhdistykseltä. Yhdistyksellä on pitkä lista jäseniä joiden osoitetiedot puuttuvat. Hallitus ottaa tehtäväkseen selvittää, saadaanko tiedot jotenkin pankin avustuksella esille ja uudistaa liittymisohjeet asianmukaisesti mahdollisimman pian. Janne Pikkarainen, Janne Sirén ja Tapani Tanskanen selvittävät pankkiasiaa. Jos osoitetietoja ei saada pankilta, pyrimme hankkimaan niitä suoraan jäseniltä.

4

Saku 98 -vierailijakyselyyn vastattiin ahkerasti

Edellisvuoden tapaan järjestimme Saku 98 -tapahtuman vierailijoiden kesken kyselyn. Hallitus tutustui kokouksessa kyselyn tuloksiin, jotka julkaistaan kokonaisuudessaan kommentteineen seuraavassa Saku-lehdessä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 210 henkilöä ja hardwaren taso oli noussut. Kokous ideoi kyselyn kehittämistä, esimerkiksi kysymyksen "mistä kuulit Saku-tapahtumasta?" voisi kääntää muotoon "mistä haluaisit kuulla Saku-tapahtumasta?". Ajatus oli myös pitää kyselyn runko samana vuodesta toiseen, jotta tuloksia voidaan vertailla.

Vierailijoilta saatujen kommenttien perusteella tilaa tarvittaisiin vieläkin enemmän. Parantaa pitäisi myös ilmastointia esimerkiksi avaamalla enemmän ovia ja hankkimalla tehokkaampia tuulettimia. Demoja pyydettiin näyttämään tälläkin kertaa, mutta hallitus muistuttaa, että demopartyja emme halua järjestää. Demojakin voidaan näyttää, mutta tämän vuoden tapaan hillitysti muun toiminnan lomassa.

5

Saku 99 tulee, onko hallitus valmis?

Menneistä virheistä tulee ottaa oppia, esimerkiksi Internet-yhteyden toimintaan pitää panostaa ensi kerralla enemmän, vaikka varsinainen vika sen toimimattomuuteen viime kerralla olikin Heurekan verkon tukkiutuminen ja puutteellinen dokumentaatio. Mikäli päätämme pysyä Heurekassa, kuten hallitus alustavasti kaavaili, tiloja voisi laajentaa ryhmätyötilojen ja auditorion väliseen väliaulaan, joka on myös vuokrattavissa. Rahaa meni tänä vuonna noin 5000 markkaa ja tapahtuman jäsenmaksut ja romppumaksut tuottivat 2590 markkaa, joten kulujenhallinnassakin on tekemistä. Tosin hallitus muistutti, ettei yhdistyksen tavoitteena ole tehdä voittoa ja toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuin.

Ideoita seuraavalle tapahtumalle pulppuili runsaasti. Saku 99:lle olisi hauska keksiä jokin lisänimi muiden vastaavien tapahtumien tapaan. Kokousväen kesken lisänimen kielestä oli eriäviä mielipiteitä, mutta enemmistö oli suomenkielisyyden kannalla - olemmehan suomalainen yhdistys. Kaksipäiväiseksi ei hallitus tapahtumaa ajatellut laajentaa, työmäärä olisi liian suuri ja vaarana tilaisuuden "löysyys". Tehdään mieluummin tiivis ja täysi tapahtumapaketti, jossa riittää menoa aamusta iltaan. Aukioloaikoja voitaisiin kenties pidentää tunnilla. Auditoriolle ja videotykille kaavailtiin suurempaa käyttöä ja ulkomaalaisia vieraita toivottaisiin lisää.

Tapahtuman kasvaessa tulisi mahdollisien järjestyshäiriöiden varalle selvittää poliisin kanssa, mitkä ovat lain puitteissa mahdollisuudet poistaa paikalta häiriötä aiheuttavia henkilöitä tai estää heiltä sisäänpääsy.

6

Saku-lehdelle uusi päätoimittaja

Janne Sirén lähtee heinäkuussa suorittamaan varusmiespalvelustaan, eikä muutenkaan ehdi jatkamaan Sakun päätoimittajana vakituisesti. Janne tekee vielä heinäkuun Sakun, mutta siitä eteenpäin, mikäli Esa Heikkinen edelleenkin on estyneenä, uutena päätoimittajana lehden tekemistä jatkaa toivottavasti oikolukijamme Anu Seilonen. Sakun ilmestymisrytmiksi toivottiin 3-4 kertaa vuodessa ja uskottavuuden kannalta pidettiin tärkeänä jämptejä ilmestymispäiviä, jotka ilmoitetaan edellisessä lehdessä ja joista myös pidetään tiukasti kiinni.

Lehteen ideoitiin lisää kilpailuita, esimerkiksi iskulausekilpailun Amigalle ja yhdistykselle. Broadlinen lahjoittamia lahjakortteja voitaisiin kenties käyttää houkuttelevina palkintoina. HTML-painosta pidettiin ajankohtaisena vasta sitten kun lehdelle on löytynyt vakituinen tekijä ja sittenkin siihen kokonaan siirtymistä pidettiin melko suurena askeleena, jota ei tulisi ottaa liian kevyin mielin.

7

Vuosikokous syksyllä, mutta ei Heurekassa

Vuosikokouksen järjestäminen ajallaan on yhdistyksen uskottavuuden kannalta tärkeää. Siitä ei kuitenkaan ole tarkoitus järjestää mitään suurta juttua, mieluumminkin pieni ja rakentava kokous kuin massatapahtuma, jossa ei sitten saada mitään varsinaista aikaiseksi. Kokouspaikkaakin olisi tarkoitus vaihtaa, Heurekan ollessa turhan kallis pelkän keskustelutilaisuuden järjestämiselle. Jokin kirjastotila tai esimerkiksi Helsingin Tuomiokirkon seurakunnan kokoustilat sopisivat tarkoitukseen paremmin kuin hyvin.

8

Etuja yhdistyksen jäsenille

Yhdistys tilaa hallituksen päätöksellä Amiga-T-paitoja kanadalaiselta Randomizeltä, joka tarjoaa alennuksia käyttäjäryhmille. Paitoja tilataan kahdenlaisia ("Powered by Amiga" ja "Premium") 20 ja 10 kappaletta. Valtteri Murto ehdotti määriksi 15 ja 15, mutta asiasta äänestettiin ja muut olivat ensimmäisen ehdotuksen kannalla. Tapani Tanskanen ei ollut paikalla äänestyksessä. Paidat tilataan yhdistyksen rahoilla ja myydään sitten omakustannushintaan jäsenille.

Tärkeänä jäsenetuna keskusteltiin myös Petro Tyschtschenkon tarjoamista halvoista Amiga 1200 -paketeista yhdistyksen jäsenille. Hintaa ei voida suoraan julkisuuteen Tyschtschenkon pyynnöstä ilmoittaa, mutta kokous totesi sen varsin edulliseksi. Edun tarjoamista jäsenille pidettiin tärkeänä ja kiireellisenä, mutta ensin pitää selvittää huolella kaikki yksityiskohdat, kuten postitus.

9

Muut esille tulleet asiat

Sakunetistä ilmoituskanavana keskusteltiin lyhyesti. Todettiin, että kotisivut ovat hedelmällisempi kehitysalusta, mutta Sakunet pidetään edelleen mukana kuvioissa niin vahvasti kuin mahdollista. Esimerkkinä mainittiin yhdistyksen hiljattain Sakunetissä järjestämä kilpailu.

Kotisivuille toivottiin parempaa tiedottamista päivityksistä, esimerkiksi hakemistoon päivityspäivämäärät linkkien viereen.

Todettiin, että käyttäjäryhmien edut Amiga-piireissä vahvistuvat jatkuvasti. Etuja kannattaa hyödyntää.

Esitettiin hauska ajatus Amiga-kuvioiduista kännykänkuorista.

Kiitos kokousjärjestelyistä Janne Pikkaraiselle ja Janne Sirénille.