Hallituksen kokous 1/2009
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2008-2009
                              11.10.2009

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009


AIKA      27. syyskuuta 2008 - 25. syyskuuta 2009

PAIKKA     Internet

LÄSNÄ      Anu Seilonen
        Terho Henriksson
        Jarmo Piippo
        Teemu Kärkkäinen
        Kalle Laurinaho
        Tomi Jaskari
        Kimmo Kannala
        Tapio Koivuniemi
        Petteri Valli
        Kimmo Vääriskoski

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen Internet-keskustelu tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Todettiin, että yhdistyksen ja Saku-lehden tuleminen 15 vuoden ikään jäi kokonaan huomaamatta edellisellä toimikaudella.

Pohdittiin Sakun #50 julkaisua ja ehdotettiin aiheita artikkeleiksi sekä lukijakyselyn tekemistä lehden mahdollisesti viimeiseksi jäävään numeroon. Ehdotusten toteuttaminen jäi auki.

Tarkasteltiin, missä ulkomaisissa foorumeissa yhdistyksen tiedotteita jatkossa julkaistaan kotimaisten kanavien lisäksi, ja päivitettiin niiden muuttuneita tietoja.

Suunniteltiin vuosikokouksessa ehdotetun tiedotusvastaavan nimeämistä ja mitä tehtäviä hän voisi tehdä. Idean toteuttaminen jäi kuitenkin edelleen auki.

Mietittiin korjauksia vuosikokouksen päättämiin ja Patentti- ja rekisterihallitukselle lähetettyihin yhdistyksen sääntöjen muutoksiin, jotka tulivat sieltä takaisin hyväksymättöminä. Korjausten jälkeen sääntömuutokset menivät PRH:ssa läpi elokuussa 2009.

Hämmästeltiin yhdistyksen saamaa erittäin aidon näköistä ehdotusta yhteistyöstä erään toisen sivuston kanssa. Ehdotus osoittautui kuitenkin spammiviestiksi, ennen kuin siihen ehdittiin vastata. Todettiin, että entistä suurempi varovaisuus on paikallaan ennen yllättäviin ehdotuksiin vastaamista.

Siirrettiin yhdistyksen kotisivut ja Saku-foorumi uudelle palvelimelle vanhan foorumipalvelimen (isoveli.org) käyttöoikeutemme päättymisen takia. Uudeksi sivujen kotipaikaksi yhdistys sai ilmaista tilaa WMHostilta, jonne siis foorumin lisäksi myös kotisivut siirrettiin Assembly netcrew:n palvelimelta, jotta kaikki sisältö olisi jatkossa samassa paikassa. Vanhat amigafin.org -loppuiset osoitteet laitettiin toistaiseksi osoittamaan uuteen saku.bbs.fi -osoitteeseen, jotta kävijät löytävät sivuille osoitteen muuttumisesta huolimatta. Yhdistys kiittää sekä uutta että vanhoja palveluntarjoajia erittäin hyvästä yhteistyöstä.

Ehdotettiin jälleen uuden Saku-tapahtuman järjestämisen suunnittelua tuotavaksi esille seuraavalla toimikaudella. Todettiin, että sille olisi hyvä löytyä järjestäjiä Etelä-Suomesta, jotteivät kaikki tapahtumat keskittyisi Oulun seudulle kuten viime vuosina on käynyt.

Valmisteltiin vuosikokousta 2009. Päätettiin luopua yrittämästä enää saada kokouksessa uusi puheenjohtaja valittua yhdistykselle, kuten kahdessa viime kokouksessa oli tehty, koska ehdokkaita tehtävään tuskin tälläkään kertaa ilmenisi.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta ja lisäyksistä kiitos Anu Seiloselle.