Hallituksen kokous 1/2008
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2007-2008
                              11.10.2009

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2008


AIKA      13. syyskuuta 2007 - 26. syyskuuta 2008

PAIKKA     Internet

LÄSNÄ      Anu Seilonen
        Terho Henriksson
        Jarmo Piippo
        Teemu Kärkkäinen
        Kalle Laurinaho
        Tomi Jaskari
        Kimmo Kannala
        Tapio Koivuniemi
        Petteri Valli
        Kimmo Vääriskoski

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen Internet-keskustelu tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Todettiin, ettei yhdistyksen ylläpitäminen jatkossakin tule olemaan ainakaan taloudellisesti vaikeaa, vaikka jäsenmaksutulot ovatkin laskeneet, sillä kiinteitä kuluja ei ole, pankkitilin taannoisen siirron Nordeasta Osuuspankkiin takia, eikä yhdistyksellä ole enää mitään kiinteää omaisuutta, joka voisi joskus aiheuttaa varastointikuluja tai muita menoja.

Valmisteltiin yhdistyksen pikkujoulua, joka pidettiin 17.11.2007.

Päätettiin lopettaa hallituksen viestintään käytetty Yahoo-sähköpostilista, koska suuri osa hallitusjäsenistä ei pitänyt sen käytöstä. Tilalle saatiin paremmin toimiva, edelleen yhdistykselle maksuton ratkaisu Oulun yliopiston listapalveluista. Uusi lista saatiin käyttöön hieman ennen vuosikokousta 2008.

Päätettiin jälleen ehdottaa vuosikokouksessa 2008 yhdistyksen puheenjohtajan vaihtamista, koska edellisessä vuosikokouksessa ei uusia ehdokkaita tehtävään saatu.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta ja lisäyksistä kiitos Anu Seiloselle.