Hallituksen kokous 1/2007
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2006-2007
                              12.9.2007

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2007


AIKA      1. lokakuuta 2006 - 12. syyskuuta 2007

PAIKKA     Internet

LÄSNÄ      Lauri Flink
        Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Tapio Koivuniemi
        Teemu Kärkkäinen
        Jarmo Piippo
        Anu Seilonen
        Petteri Valli
        Kimmo Vääriskoski
        Sami Ylönen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen Internet-keskustelu tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Ehdotettiin uuden Saku-tapahtuman järjestämistä kesällä 2007. Toteuttajien puutteessa se jätettiin tulevaisuuteen.

Päätettiin järjestää yhdistyksen nimissä kaksi pelitapahtumaa, Saku Winter Games ja Saku Summer Games, koska tapahtumille löytyi toteuttajia.

Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle 2007 muutoksia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi ja nimenkirjoittajiksi, sekä joitakin toiminnan jatkon kannalta tarpeellisia muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Molempien asioiden muutokset yhdistysrekisteriin ovat maksullisia, mutteivät kuitenkaan kohtuuttoman hintaisia yhdistyksen käyttövaroihin nähden.

Todettiin, että hallituksen kokousmuistiot vuosilta 2003-2006 sekä kuluvalta vuodelta 2007 ovat edelleen tekemättä. Annettiin niiden tekeminen Jarmo Piipon tehtäväksi.

Pohdittiin, voitaisiinko kotisivuilta puuttuvien tapahtumaraporttien koosta ja hienoudesta hieman tinkiä, jotta niiden tekeminen ei olisi liian työlästä resursseihin nähden. Todettiin kuitenkin, että niiden on hyvä olla jatkossakin saatavilla samasta paikasta ja yhtenäisen näköisinä, jotta niiden arvo ja käytettävyys säilyvät.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta ja lisäyksistä kiitos Anu Seiloselle.