Hallituksen kokous 1/2006
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2005-2006
                              12.9.2007

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2006


AIKA      25. syyskuuta 2005 - 30. syyskuuta 2006

PAIKKA     Internet

LÄSNÄ      Lauri Flink
        Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Teemu Kärkkäinen 
        Jarmo Piippo
        Anu Seilonen
        Kimmo Vääriskoski
        Sami Ylönen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen Internet-keskustelu tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Päätettiin järjestää yhdistyksen pikkujoulut vuosikokouksen 2005 pitopaikassa 10.12.2005 ja myydä samassa yhteydessä pois yhdistyksen omistamat Amiga 2000:t. Koneiden ja niiden varusteiden luettelointi ja kunnon tarkistaminen annettiin Jarmo Piipon tehtäväksi.

Yhdistyksen kotisivujen palvelintilan käyttöoikeus päättyi keväällä 2006, minkä jälkeen Anu Seilonen siirsi kotisivut uuteen, ilmaiseen palveluun. Kiitokset kotisivutilan hankkimisesta Kimmo Mustoselle.

Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle hallituksen jatkavan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin osalta nykyisessä muodossaan, sillä ne ovat nimenkirjoitusmääräyksen mukaisia toimia, joiden vaihtaminen vaatisi maksullisen muutoksen yhdistysrekisteriin.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta ja lisäyksistä kiitos Anu Seiloselle.