Hallituksen kokous 1/2005
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2004-2005
                              12.9.2007

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2005


AIKA      26. syyskuuta 2004 - 24. syyskuuta 2005

PAIKKA     Internet

LÄSNÄ      Lauri Flink
        Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Teemu Kärkkäinen 
        Jarmo Piippo
        Anu Seilonen
        Kimmo Vääriskoski
        Sami Ylönen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen Internet-keskustelu tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Tilinpäätöksen tekemisen yhteydessä ilmeni, että viiteen edelliseen tilikauteen oli päässyt muutama kirjausvirhe, joiden vuoksi taseen puolet eivät menneetkään tasan. Päiväkirjassa kaikki oli oikein, mutta tuloslaskelmassa ja sitä myöten myös taseessa oli niiden vuoksi virhe. Todettiin, ettei se kuitenkaan estä tilipäätösten hyväksyntää eikä kyseenalaista aiempia kausia, koska tilinpäätös silti antaa oikean kuvan yhdistyksen taloudesta.

Päätettiin jättää yhdistyksen kotisivujen uudistus pois toimintasuunnitelmasta, sillä tekijöitä ja aikaa sille ei todennäköisesti enää tule olemaan.

Huomautettiin, että hallituksen kokousmuistiot ovat tekemättä vuosilta 2003, 2004 ja 2005. Annettiin niiden tekeminen Jarmo Piipon tehtäväksi.

Ehdotettiin uuden Saku-tapahtuman järjestämistä kesällä 2006. Toteuttajien puutteessa se jätettiin tulevaisuuteen.

Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle hallituksen jatkavan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin osalta nykyisessä muodossaan, sillä ne ovat nimenkirjoitusmääräyksen mukaisia toimia, joiden vaihtaminen vaatisi maksullisen muutoksen yhdistysrekisteriin.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta ja lisäyksistä kiitos Anu Seiloselle.