Hallituksen kokous 1/2004
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2003-2004
                              12.9.2007

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2004


AIKA      28. syyskuuta 2003 - 25. syyskuuta 2004

PAIKKA     Internet

LÄSNÄ      Lauri Flink
        Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Teemu Kärkkäinen
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Anu Seilonen
        Kimmo Vääriskoski
        Sami Ylönen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen Internet-keskustelu tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Todettiin, että uuden lakimuutoksen myötä verkkolehdistä tulee jatkossa oikeita julkaisuja, joten Saku-lehdenkin osalta vastuu julkaistun materiaalin asiallisuudesta kasvaa.

Janne Sirenin koostaman Saku-CD-ROM #4:n valmistumisen myötä esitettiin ideoita seuraavan rompun tai jopa DVD:n sisällöksi. Suunnitelman jatkaminen ja mahdollinen toteuttaminen jätettiin kuitenkin tulevaisuuteen.

Ehdotettiin uuden Saku-tapahtuman järjestämistä kesällä 2005. Toteuttajien puutteessa se jätettiin tulevaisuuteen.

Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle hallituksen jatkavan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin osalta nykyisessä muodossaan, sillä ne ovat nimenkirjoitusmääräyksen mukaisia toimia, joiden vaihtaminen vaatisi maksullisen muutoksen yhdistysrekisteriin.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta ja lisäyksistä kiitos Anu Seiloselle.