Hallituksen kokous 1/2001
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 KOKOUSMUISTIO
HALLITUS 2000-2001
                               1.4.2001

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2001


AIKA      1. tammikuuta - 1. huhtikuuta

PAIKKA     Internet-postituslista

LÄSNÄ      Terho Henriksson
        Tomi Jaskari
        Timo Kemppaala
        Valtteri Murto
        Jarmo Piippo
        Ville Sarell
        Anu Seilonen
        Paula-Christiina Wirtanen

1

Tästä kokousmuistiosta

Tähän muistioon on kerätty Suomen Amiga-käyttäjät ry:n hallituksen Internetissä postituslistallaan ja IRC-kokouksissaan 1.1. - 1.4.2001 käymän keskustelun pääkohtia. Otteet ovat erittäin tiiviitä lyhennelmiä, eikä muistion ole edes tarkoitus sisältää selvitystä kaikista käsitellyistä aiheista, vaan tuoda esille yhdistystoiminnan kannalta merkittävät seikat.

Hallituksen postituslista tavoittaa kaikki hallituksen jäsenet, mutta kaikki eivät välttämättä ole ottaneet osaa kaikkiin aiheisiin.

2

Käsiteltyjä aiheita

Vuosikokouksen 2000 toteuttamat yhdistyksen sääntömuutokset toimitettiin rekisterimuutoskaavakkeiden välityksellä Patentti- ja rekisterihallitukselle, ja uusitut säännöt kokonaisuudessaan julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla ja Saku-lehdessä #36. Myös tilipankin vaihto etenee suunnitellusti, tällä hetkellä meneillään on toimenpiteeseen vaadittuihin asiakirjoihin tarvittavien allekirjoitusten hankkiminen ao. henkilöiltä.

Yhdistykselle tarjoutui mahdollisuus järjestää kotisivujensa osaksi kauan toivottu suomenkielinen keskustelupalsta Amiga- ja yhdistysaiheisille asioille, ja tilaisuus päätettiin ilman muuta hyödyntää välittömästi. Helmikuussa avattu Saku-foorumi herätti odotetusti sekä myönteisiä mielipiteitä että lievää arvostelua, mutta vastaanotto oli valtaosin erittäin lämmin ja innostunut. Nopeasti kasvuun lähtenyt viestimäärä todisti omalta osaltaan keskustelupaikan olleen todellakin odotettu. Saku-foorumiin pääsee yhdistyksen kotisivuilta valitsemalla etusivun Keskustelu-kohdan. Viestien kirjoitusta ja muotoilua opastetaan tarkemmin foorumin kattavissa ohjeissa, joihin kannattaa tutustua, jotta pystyy hyödyntämään tarjolla olevia monipuolisia mahdollisuuksia täysipainoisesti. Foorumin teknisestä toteutuksesta on vastannut pääosin Terho Henriksson, mistä suuret kiitokset hänelle koko yhdistykseltä.

Saku 2001 -tapahtuma pidetään alkusyksystä, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole vielä voitu päättää, ennen kuin mahdollisten ulkomaisten näytteilleasettajien osallistumishalukkuuden ja suunnitelmien vaikutukset aikatauluun ovat lopullisesti selvillä. Tapahtumavastaava Terho Henriksson pyrkii lähiaikoina käynnistämään aktiivisen yhteydenpidon myös mukaan ilmoittautuneiden tapahtuma-avustajien kesken, jotta tehtäväjaon suunnitteluun ja tapahtumasisällön toteutuksen vaatimaan pohjatyöhön saadaan tuotua riittävästi tehokkuutta ja yhtenäisyyttä. Terholle (terho.henriksson@kopteri.net) voi edelleen tarjota apuaan, ja ideoita voi esittää ja kommentoida myös yhdistyksen Saku-foorumiin perustetulla Saku 2001 -keskustelualueella. Merkittävällä panoksella tapahtuman toteutumista voi auttaa myös liittymällä yhdistyksen jäseneksi, sillä tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole vielä koossa taloudellisia resursseja aiempia tapahtumia vastaavan kokoisten tilojen vuokraamiseen tapahtumaa varten. Ajantasaiset liittymisohjeet löytyvät aina helpoiten yhdistyksen kotisivuilta. Auta Sakua, niin Saku auttaa sinua!

Silloin tällöin toivottujen kerhoiltojen pitoon Oulussa näyttäisi saatujen ehdotusten perusteella löytyvän joitakin yhdistyksen käyttöön sopivia ilmaisia tiloja. Toistaiseksi ei potentiaalisilla tilaisuuden järjestäjillä ole ollut mahdollisuuksia varata tarpeeksi aikaa kerhoillan suunnitteluun ja pitämiseen, mutta tilojen järjestymisen myötä on ehkä tullut aika yrittää.

Norjalainen Amitopia-lehti päätti julkaista lyhyen esittelyn Suomen Amiga käyttäjät ry.:n toiminnasta. Esittelyn kaksikieliseen lehteen (norja ja englanti) kirjoitti lehden toimituksen pyynnöstä Anu Seilonen.

Yhdistyksen kotisivuille pääsee tästä lähtien myös AmigaFin.org Amiga-portaaliin avatusta osoitteesta http://saku.amigafin.org, joka todennäköisesti tulee pysymään samana vaikka sivujemme varsinainen osoite tai niiden fyysinen sijainti joskus syystä tai toisesta muuttuisi.